Minkälainen keskusta-alue houkuttelisi asukkaita ja matkailijoita viettämään siellä aikaansa ja käyttämään palveluita? Mistä syntyy kaupunkikeskustan elinvoimaisuus ja vetovoima?

Näitä asioita pohtivat Rovaniemellä yhdessä niin yrittäjät kuin kaupunkiorganisaation edustajat. Vuosien ajan toiminta tapahtui vapaaehtoispohjalta ns. keskustatiimin kautta, mutta löyhä yhteistyö ei enää riittänyt paikallisille yrittäjille. He halusivat selkeän toimintamallin, joka organisoisi kehittämistyötä.

Rovaniemen kaupungin, kaupunkikeskustan yrittäjien ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyöllä haettiin rahoitus Lapin liitosta 2,5-vuotiseen hankkeeseen, jonka avulla pystytään vahvistamaan pk-yritysten, kaupungin ja kehittäjien välistä yhteistyötä ja verkostoitumista, sekä luomaan rahoitusmalli kaupunkikeskustan pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Selkeä keskustelukumppani helpottaa vuorovaikutusta

Rovaniemen kaupungin elinkeinojen ja työllisyyden palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardinin mukaan tavoitteena on löytää toimintamalli siihen, miten asioita tehdään yhdessä.

– Yrittäjät tietysti toivovat, että kaikki keskustan alueen yrittäjät panostaisivat työhön, jolloin toiminta olisi tasapuolista ja vaikuttavaa. Hanke painottuu ydinkeskustan alueelle, mutta toimintaan voivat osallistua kaikki ne yrittäjät, jotka kokevat toimintansa olevan kaupunkikeskustassa.
Kaupungin intressinä on erityisesti vuorovaikutuksen tehostuminen. Toiveissa on saada yrittäjien suunnasta selkeä keskustelukumppani, joka toisi yrittäjien yhteisen näkökulman esille. Esimerkiksi Rintala-Gardin nostaa Joulupukin pajakylän.

– Pajakylässä toimii yli 50 yritystä, joiden yhteistyö oli aiemmin organisoimatonta. Kaupungin on hyvin vaikeaa käydä keskustelua jokaisen yrittäjän kanssa erikseen. Kun he perustivat osuuskunnan, yhteistyö helpottui paitsi yrittäjien itsensä kesken, myös kaupungin suuntaan.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Artikkeli-1-Miia,-Tuula,-Jaakko.jpg

Projekttikoordinaattori Miia Taivalantti, elinvoimajohtaja Jaakko Rantsi ja työllisyyden palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardin toivovat hedelmällistä yhteistyötä kaupunkikeskustan kehittämiseksi.

Kukkaruukuista infran muutoksiin

Rovaniemen kaupungilta keskusta-alueen kehittämistyössä on mukana erillisen ohjausryhmän lisäksi mm. yhdyskuntatekniikka ja kaavoitus. Kaupunkikehittämisen koordinaattorina viime syksynä aloittanut Miia Taivalantti on iloinen yhteisestä tahtotilasta, sillä hänen tavoitteenaan on edetä niin sanotulta kukkaruukkutasolta lasikattomuutokseen.

– Värikkäät kukat ja asfalttimaalaukset ovat tietysti kauniita ja lisäävät keskustan viihtyvyyttä, mutta kyllä minulla on tavoitteena liikuttaa nyt isompia palasia. Infran muuttamiseen tarvitaan tiivistä yhteistyötä niin arkkitehdin, vihersuunnittelijan, insinöörien kuin elinvoimajohtajankin kanssa. Yksin ei kukaan saa isoja muutoksia aikaan, mutta yhdessä se on mahdollista, Taivalantti sanoo.Taivalantti nostaa esille Rovaniemen halki virtaavan Kemijoen rannan kehittämisen. Hän toivoo, että kaupungissa uskallettaisiin kyseenalaistaa suunnittelussa vanhoja toimintamalleja ja ajatella asioita laatikon ulkopuolelta.

– Kaavamuutokset ja investoinnit ovat päätöksiä, jotka näkyvät vasta vuosien päästä. Rakennemuutos on kuitenkin saatava aikaan, jotta kaupunkikeskustaa saadaan kehitettyä pitkäjänteisesti.

Kaupungin rooli on olla mahdollistaja

Yrittäjien toivomuksena on ollut, että kaupunki järjestäisi keskustassa toimintaa ja toimisi ikään kuin tapahtumanjärjestäjänä. Se ei kuitenkaan Taivalantin mukaan ole minkään kaupungin rooli. Kaupungin tulisi hänen mukaansa toimia ennen kaikkea mahdollistajana.

– Haluan, että Rovaniemellä olisi sellainen toimintakulttuuri, että tapahtumia olisi helppo ja vaivaton järjestää. Infra on kunnossa ja luvat hoituvat.Kaupungin rooli on myös opastaa ja neuvoa esimerkiksi rahoituksen hakemisessa.

Elokuussa elinvoimajohtajana aloittanut Jaakko Rantsi on samoilla linjoilla Taivalantin kanssa. Hän näkee, että kaupunkiorganisaation tehtävä on luoda puitteet ja tuoda osapuolet yhteen. Se mahdollistaa uuden luomisen. Rantsin ensimmäisiä tehtäviään tuleekin olemaan yrittäjien kontaktointi ja heidän ajatustensa kuuleminen.

– Siellä on varmasti paljon hyviä ideoita siitä, miten kaupunkikeskustaa tulisi lähteä kehittämään. Kun ideat saadaan pöytään, voidaan lähteä haarukoimaan aidosti parhaimmat ja toteuttamiskelpoiset kaupungin näkökulmasta katsottuna, ja tehdä niiden pohjalta konkreettiset suunnitelmat.

Yhteinen tahtotila vie eteenpäin

Reilu vuosi hankkeen aloituksesta kaupunkikeskustan kehittämistyössä on hyvä pöhinä päällä. Kehittämistyö on saanut yhteiset suuntaviivat ja toimijat ovat verkostoituneet. Kehittämistä tehdään nyt yhteisten tapaamisten ja muodostettujen kehittämistiimien avulla.

Taivalantti on työn etenemisestä innoissaan.

– Meillä on todella päteviä ja innostuneita ihmisiä mukana tässä työssä. Koko organisaatiolla on yhteinen, vahva tahtotila tehdä Rovaniemen keskustasta elinvoimainen ja viihtyisä niin asukkaille kuin matkailijoille.

Seuraava askel on perustaa erityinen kaupunkikeskustan kehittämistiimi, joka lähtee vetämään työtä eteenpäin. Rahoitusmallia etsitään vielä, mutta Rintala-Gardin uskoo, että yrittäjiltä löytyy halukkuutta toimia yhteisen asian eteen.

– Työhön kohdistuu monenlaisia intohimoja ja erilaisten toiveiden ja ideoiden yhteensovittaminen vie aikaa. Muotoa etsitään vielä, mutta tavoite on nyt kaikilla selkeä, Rintala-Gardin sanoo.

Rovaniemeläinen, haluatko mukaan?

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Projektikoordinaattori Miia Taivalantti, Rovaniemen kaupunki
Puh. 040 626 4525
miia.taivalantti@rovaniemi.fi

Projektipäällikkö Jenni Kemi, Lapin AMK
Puh. 040 482 9434
jenni.kemi@lapinamk.fi

Liittyviä artikkeleja

KAUPUNKIkeskustan kehittämistyö tiivistää Rovaniemen rivit "Jos ei tällä porukalla onnistuta niin ei sitten millään"

Rovaniemen kaupunkikeskustan kehittämistyöryhmässä on edustajia kaikilta eri toimialoilta. Mukaan on liittynyt toimijoita niin tekniseltä ja sivistyspuolelta kuin suunnittelusta ja kiinteistöpalveluista.

Lue koko artikkeli osoitteessa Businessrovaniemi.fi

Yrittäjä- ja kiinteistöfoorumi tuo yrittäjien ideat kuuluviin

Kukapa tietäisi paremmin, miten Rovaniemen kaupunkikeskustaa kannattaisi kehittää kuin alueella toimivat yrittäjät. He uskovat kehittämisessä yhteistyön voimaan.

Rovaniemelle perustettu yrittäjistä ja kiinteistönomistajista koostuva foorumi madaltaa yrittäjien kynnystä saada ajatuksensa kuuluville. Samalla foorumi luo aitoa yhteistyötä eri toimijoiden välille. Foorumi koostuu noin kymmenestä eri kokoisesta, eri alan yrityksestä, kiinteistönomistajista ja rakennuttajista ja sen tarkoitus on toimia yrittäjien ja kiinteistönomistajien “äänitorvena”.
Lue koko artikkeli osoitteessa Businessrovaniemi.fi