Rovaniemen kaupunkikonserni viestii jatkossa entistä yhtenäisemmällä brändillä. Viime syksynä aloitettu brändiuudistus on edennyt brändikirjan ja uuden visuaalisen ilmeen valmistumiseen. Brändityö on toteutettu laajassa vuorovaikutuksessa henkilöstön, asukkaiden ja yritysten kanssa. Työpajoista, tapaamisista ja kyselyistä on saatu arvokasta tietoa työn tekemiseen ja projektin aikana löydettyjä ja tärkeäksi havaittuja asioita toteutetaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Brändityö on osa kaupungin jälleenrakennussuunnitelmaa; se luo uutta nostetta ja virtaa.

Uuden brändin keskeisenä johtoajatuksena on, että Rovaniemi on arktinen pääkaupunki kaikille aisteille. Rovaniemi on asukkailleen kotikaupunki, jonka elämänrytmiä ja olemusta arktisuus sävyttää. Pohjoisen taika vetää ihmisiä puoleensa jopa selittämättömällä tavalla. Arktinen osaaminen korostuu pohjoisessa ja erityisesti luovuuden, muotoiluosaamisen ja paikallisen toimeen tarttuvan asenteen myötä Rovaniemi erottuu kilpailijoista. Rovaniemi on jatkossakin Joulupukin virallinen kotikaupunki sekä Arctic Design Capital – nämä viestikärjet ovat tärkeitä ja niiden parissa tehtyä upeaa työtä jatketaan tulevaisuudessakin.

– Rovaniemellä yhdistyvät ainutlaatuisesti pohjoinen luonto ja urbaani ympäristö, paikallisuus ja kansainvälisyys. Me kaikki rovaniemeläiset olemme brändilähettiläitä ja vaikutamme sanojemme ja tekojemme kautta siihen millainen mielikuva kotikaupungistamme syntyy. Erityisesti tällaisina haasteellisina aikoina on puhallettava yhteen hiileen, oltava yhtenäisiä ja suunnattava katseet tulevaisuuteen. Kaupungissa tehdyn hyvän työn ja uuden, yhtenäisen brändin pohjalta on hyvä rakentaa uutta kasvua ja lisätä hyvinvointia, kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio sanoo.

Uusi, yhtenäinen visuaalinen ilme näyttää Rovaniemen juuret ja tuo ne nykypäivään

Rovaniemen uusi visuaalinen ilme perustuu pohjoiseen luontoon, kaupungin historiaan ja muotoihin, joita erityisesti asukaskyselyissä ja haastatteluissa kaivattiin osaksi kaupungin visuaalista identiteettiä ja tarinaa. Uusi ilme edustaa pitkäikäisyyttä, arvokkuutta ja merkityksellisyyttä ja se osaltaan tukee ja vahvistaa kaupungin asemaa arktisena pääkaupunkina.

– Brändiuudistukset ja ilmeiden päivitykset voivat perustua hetkellisiin trendeihin, mutta Rovaniemellä on haluttu katsoa kauemmas – niin eteen kuin taaksepäin. Nyt kaupungille on luotu uudet värit, tunnukset ja graafiset muodot sekä symbolikirjasto, jota kaikki kaikki rovaniemeläiset pääsevät jatkossa hyödyntämään, viestintäpäällikkö Riikka Heikkilä kertoo.

Uusi visuaalinen ilme otetaan käyttöön vaiheittain, ensimmäisessä vaiheessa uudistetaan muun muassa tärkeimmät digitaaliset alustat ja kaupungin käytössä olevat ilmoitus- ja asiakirjapohjat.