Kylien kehittämis- ja toimintatuet

Kehittämistukea voi käyttää kuntalaisten omaehtoiseen liikunta- ja kulttuuritoimintaan, oman asuinalueen elinympäristön viihtyisyyden parantamiseen, yhteisiin kokoontumistiloihin, koulutukseen, tiedotukseen ja markkinointiin.

Kehittämistuella tehdyt hankinnat on tarkoitettu yleishyödylliseen käyttöön eikä esim. irtainta omaisuutta vuokrata yksityisille henkilöille. Huomattakoon myös, että tapahtumien tarjoilukulut ja kisapalkinnot on jätetty tukien ulkopuolelle.

Asukas- ja kyläyhdistysten toimintatukea myönnetään yhdistystoiminnassa syntyviin kuluihin.
Vesistöjen hoitoavustus
Vesistöjen hoitoavustuksella edistetään kuntalaisten omaehtoista vesistöjen kunnostustyötä. Monen Rovaniemen vesistön tilaa onkin parannettu roskakalan pyynnillä. Järvien rehevöitymistä on estetty mm. niittämällä kortteita.

30 000Säätiö on varannut tukea vesistöjen hoitotoimenpiteisiin 30 000 euroa vuodelle 2021.
1 800 Vesistöjen hoitoavustusta myönnetään enintään 1 800 euroa vesistöä kohden.