Ota haaste vastaan ja julista oma toimitilasi kiusaamisesta vapaaksi alueeksi

Kiusaamisen vastainen #meilläpuututaan -kampanja haastaa kaikki kaupunkilaiset mukaan puuttumaan lasten ja nuorten kokemaan kiusaamiseen.

Kampanjan tavoitteena on lisätä tietoutta kaupungissa jo käytössä olevista kiusaamiseen puuttumisen malleista ja ennaltaehkäisyn toimista varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja alueellisessa nuorisotyössä. Mallit tarjoavat käytännön toimintaohjeita myös vapaa-ajan kiusaamistilanteiden selvittelyyn ja ennaltaehkäisyyn.

Haasteen vastaanottavat ja kampanjaan mukaan lähtevät kaupunkilaiset sekä lasten ja nuorten parissa toimivat tahot sitoutuvat puuttumaan vastuullisesti lasten ja nuorten väliseen kiusaamiseen ja julistavat omat toimitilansa kiusaamisesta vapaaksi alueeksi #meilläpuututaan -julisteella. Näin koko kaupunki osoittaa yhdessä puuttuvansa lasten ja nuorten kokemaan kiusaamiseen.

Rovaniemen kaupungin yksiköistä ensimmäisenä kampanjaan sitoutuvat perusopetuksen oppilaitokset, nuorisotilat ja varhaiskasvatusyksiköt. Kampanjan myötä kaikki kaupungin toimitilat julistautuvat kiusaamisesta vapaiksi alueiksi.


Lähde sinäkin mukaan kampanjaan ja haasta myös lähipiirisi osallistumaan, koska #meilläpuututaan!

Näin osallistut kampanjaan

 1. Ilmoittaudu mukaan kiusaamisen vastaiseen kampanjaan tämän sähköisen lomakkeen kautta. Toimitamme sinulle kampanja-julisteen, jolla voit osoittaa oman toimitilasi olevan kiusaamisesta vapaa alue.
 2. Kerro osallistumisestasi sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #meilläpuututaan ja #rovaniemi.
 3. Puutu kiusaamiseen heti kun sitä näet. Apuna voit käyttää kaupungin toimintamalleja (ks. sivun alaosa).

Myös yksittäiset henkilöt voivat osallistua kampanjaan puuttumalla kohtaamaansa kiusaamiseen ja jakamalla tietoa kampanjasta. 

Mukaan ilmoittautuneet tahot

 • Rovaniemen kaupungin vapaa-ajan ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimitilat
 • Rovaniemen kaupungin perusopetuksen oppilaitokset
 • Lapin yliopiston harjoittelukoulu
 • Rovaniemen Steinerkoulu
 • Rovaniemen Kristillinen koulu
 • Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatusyksiköt
 • Rovaniemen varhaiskasvatuksen yksityiset palvelusetelituottajat
 • Rovaniemen Steinerpäiväkoti
 • Rovaniemen kaupungin nuorisotilat
 • Kauppakeskus Revontuli
 • Rovalan Nuoret ry/ Tyttöjen Talo Rovaniemi
 • Rovaniemen seurakunnan nuorisotyö
 • Rovalan Nuoret ry
 • Redu/Lapin urheiluopisto/nuoriso-ja yhteisöohjaus
 • Rovala-Opisto
 • Rovaniemen kansalaisopisto
 • Rovaniemen Kiekko ry
 • Liikuntapalvelut / Rovaniemen kaupunki
 • Taipumattomat ry
 • Rovaniemen kaupungin perhe -ja sosiaalipalvelukeskus/lastensuojelu
 • Ounasvaaran Atleettiklubi
 • Tallitontun Piha
 • Mäntyvaaran ravinuoret
 • Nivan Voima ry
 • Liikuntapalvelut, HUPPARI -toiminta
 • Taitoluisteluseura Rovaniemen Taitoluistelijat
 • FC Santa Claus Juniorit
 • Tanssiurheiluseura Revontulitanssijat ry
 • Lapin ensi- ja turvakoti ry
 • Eduro-säätiö
 • Nordea
 • Finlayson pop-up
 • Ohjaamo Rovaniemi
 • DNA Kauppa Revontuli
 • Suomalainen Kirjakauppa
 • Santa Claus Office
 • Rovalan setlementti ry
 • Telia Kauppa Revontuli
 • Ajantasku
 • Rovaniemen Käyttökoirat ry
 • Rovaniemen Palloseura
 • Rovaniemen Aikido Ryu Koku Kan
 • Erityislasten Omaiset ELO ry
 • Rovaniemen NMKY
 • Mainoa CRAFT & DESIGN
 • Rovaniemen teatteri
 • Clas Ohlson
 • Punainen Risti Lapin piiri
 • H & M Hennes & Mauriz Oy Rovaniemi
 • Cafe Break
 • Rovaniemen 4H- yhdistys
 • Vallaton Villa
 • Diakonissalaitos, Vamos Rovaniemi
 • Lapin nuorisoasema Romppu
 • Rovaniemen Sovittelutoimisto
 • Kelan perintäkeskus, Rovaniemen toimisto
 • Rovaniemen Boffaajat ry
 • Arctic Cheer All-Star ry
 • Sirkus Taika-Aika ry
 • Friends & Brgrs Rovaniemi
 • Balanssi ry
 • Rikosuhripäivystys
 • Rovaniemen Kaupunginkirjasto
 • Lapin Lukko nyrkkeily
 • T.mi Jyrki vaattovaara/ klapineuvos.fi

Suojelijoina kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, Antti Tuisku ja Joulupukki

 

Ulla-Kirsikka Vainio.

Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainion mukaan kiusaamisen vastustaminen on kaikkien kaupunkilaisten vastuulla.

– Se vaatii konkreettisia tekoja jokaiselta kaupunkilaiselta, joka näkee tai kuulee jotakuta kiusattavan. Meidän kaikkien vastuulla on huolehtia, että lasten ja nuorten kiusaamiseen puututaan ja tilanteet selvitetään. Tehdään yhdessä Rovaniemestä paikka, jossa kiusattu ei jää yksin!

Antti Tuisku ei epäröinyt hetkeäkään, kun pyysimme häntä #meilläpuututaan -kampanjan suojelijaksi. 

– Kyseessä on äärimmäisen tärkeä asia, josta pitää puhua. Ja toisaalta myös omat kokemukseni koulukiusaamisesta ja tieto siitä, kuinka paljon aikaa vatii, kun sellaisia arpia lähtee elämän aikana kuromaan umpeen, niin halusin ehdottomasti ottaa osaa tähän kampanjaan. Haluaisin herättää teistä jokaisen avaamaan silmänne, katsomaan mitä ympärillä tapahtuu.

 

 


Joulupukin mielestä kilttinä oleminen maailman mukavinta puuhaa. Sehän on lasten leikkiä – yhdessä!

– Kilttinä oleminen on sitä, ettei kiusata eikä jätetä ketään yksin. Siitä saa lahjaksi hyvän mielen. 

Aikuinen toimi näin, jos kohtaat lasten ja nuorten välistä kiusaamista

 1. Puutu näkemääsi tai kuulemaasi kiusaamistilanteeseen välittömästi.
 2. Selvitä tilanne osallisten kanssa paikan päällä.
 3. Ota tilanne vakavasti ja kuuntele molempia osapuola tilannekuvan saamiseksi.
 4. Ohjeista ja kannusta osapuolia kertomaan tapahtumista kotona tai pyydä voitko itse olla yhteydessä vanhempiin.
 5. Auta osallisia hakemaan tilanteeseen apua:
 • Kouluissa tapahtuvasta kiusaamistilanteesta tulee aina kertoa opettajalle. Osallisten on mahdollista saada keskusteluapua oppilashuollosta.
 • Sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta kiusaamisesta on tärkeää ottaa todistusaineistoksi kuvakaappaukset viesteistä ja kuvista. Nettipoliisilta voi kysyä tarvittaessa neuvoa.
 • Selvitä vapaa-aikana tapahtumva kiusaamistilanne ensisijaisesti olemalla itse yhteydessä osallisten perheihiin. Poliisiin on tärkeää olla yhteydessä, jos rikoksen tunnusmerkit täyttyvät.

 

Aikuisena voit ennaltaehkäistä kiusaamista näin:

 1. Keskustele lasten kanssa avoimesti kiusaamisesta, sen ilmenemismuodoista ja vaikutuksista. Kannusta lapsia kertomaan kiusaamisesta heti aikuiselle.
 2. Vaihda kuulumisia päivittäin ja ole aidosti kiinnostunut lasten arjesta ja kaverisuhteista. Pienetkin muutokset näissä voivat kertoa lapsen kokevan kiusaamista.
 3. Keskustele lasten kanssa kaveri-, tunne- ja vuorovaikutustaidoista. Harjoitelkaa näitä myös yhdessä.
 4. Keskustele lasten kanssa turvataidoista, sosiaalisen median mahdollisuuksista ja uhista, sekä siitä, kuinka sosiaalisessa mediassa käyttäydytään asiallisesti.

 

Lapsi tai nuori, toimi näin jos kohtaat kiusaamista

 1. Puutu kiusaamiseen ja ole tukena. Jos näet kiusaamista, auta ja rohkaise osallisia kertomaan tapahtumista aikuiselle. Pyydä yksinjäänyt reippaasti mukaan yhteiseen tekemiseen.
 2. Kerro opettajalle tai vanhemmalle. Jos sinua kiusataan, kerro siitä heti opettajalle, vanhemmalle tai muulle turvalliselle aikuiselle. Aikuisten tehtävä on puuttua ja selvittää tilanne.

Koulu jatkaa tilanteen selvittely- ja sovittelutyötä. Koulussa tilannetta selvittää oma kiusaamista käsittelevä työryhmä. Jokaisen oppilaan koteihin ollaan yhteydessä. Tilannetta selvitetään yhteistyössä perheiden ja koulun kanssa. Tarvittaessa mukaan otetaan oppilashuolto, poliisi, sosiaalitoimi ja kaupungin kiusaamisen vastaisen työn koordinaattori.

 

Nuorisovaltuuston kampanjajulistus

Nuorisovaltuusto käynnistää Rovaniemen kaupungissa lasten ja nuorten kiusaamisen vastaisen #meilläpuututaan -kampanjan. Kampanjan avulla halutaan lisätä tietoutta kiusaamisesta ja haastaa kaupunkilaiset puuttumaan yhdessä lasten ja nuorten kiusaamiseen.

Lasten ja nuorten välinen kiusaaminen ja häirintä ovat olleet viime aikoina toistuvasti esillä julkisuudessa sekä paikallisissa keskusteluissa. Myös Rovaniemen kaupungissa kannetaan huolta lasten ja nuorten välillä tapahtuvasta kiusaamisesta.

Me, Rovaniemen kaupungin nuorisovaltuusto, tahdomme olla mukana rakentamassa kaupunkiin turvallista, toisia kunnioittavaa ja välittävää kulttuuria, jotta kenenkään lapsen ja nuoren ei tarvitsisi joutua kiusatuksi eikä yksikään ristiriitatilanne jäisi selvittämättä. Haluamme käynnistää kaupungissa kiusaamisen vastaisen #meilläpuututaan -kampanjan ja kutsua kaikki kaupungin asukkaat mukaan puuttumaan ja ennaltaehkäisemään kiusaamista. Kampanjassa kaupunkilaiset haastetaan puuttumaan vastuullisesti lasten ja nuorten väliseen kiusaamiseen ja julistamalla siten omat toimitilansa kiusaamisesta vapaaksi alueiksi #meilläpuututaan -julisteella.

Rovaniemen kaupungissa on käytössä monenlaisia kiusaamiseen puuttuvia ja ennaltaehkäiseviä käytäntöjä ja menetelmiä. Kampanjan avulla halutaan lisätä kaupunkilaisten tietoutta kiusaamisesta ja kaupungissa jo käytössä olevista kiusaamisen puuttumisen malleista ja ennaltaehkäisyn toimista varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja alueellisessa nuorisotyössä. Mallit tarjoavat käytännön toimintaohjeita myös vapaa-ajan kiusaamistilanteiden selvittelyyn ja ennaltaehkäisyyn.

Lasten ja nuorten hyvä arki on meidän kaikkien yhteinen asia. Lähde yhdessä mukaan kampanjaan ja haasta myös lähipiirisi mukaan, koska #meilläpuututaan!

 

2.9.2021 Rovaniemen nuorisovaltuusto

#meilläpuututaan -kampanja sosiaalisessa mediassa
popparirollo
03.01.2022 11:03
✨Helou ja virkistävää uutta vuotta kaikille! Viime syksynä käynnistynyt kiusaamisen vastainen #meilläpuututaan- kampanja on kerännyt huikean määrän osaanottajia ja näkyvyyttä, kiitos kaikille siitä. Onkin ilo tarjota hyviä uutisia, sillä... KAMPANJA JATKUU VUONNA 2022!! 🥳 Tänä vuonna haastetaan mukaan edelleen uusia tahoja ja pidetään kampanjan sanomaa esillä monimuotoisin keinoin, joten muista seurata meitä somessa ja jakaa haastetta eteenpäin.
roi_liikuntapalvelut
07.12.2021 11:04
Tänään tiistaina ja tulevana torstaina klo 18-19 pelaamme HUPPARI -toiminnassa KAUPUNKISOTAA. Tervetuloa kaikki 4.-6.lk maksuttomaan liikuntatoimintaan. Tule, koe ja innostu! Tiistaisin Napapiirin yläasteen liikuntasalissa ja torstaisin Korkalovaaran A -liikuntasalissa. #roi_liikuntapalvelut #iloaliikunnasta #meilläpuututaan #huppari
lapinlukkonyrkkeily
01.12.2021 15:50
Lapin Lukon nyrkkeilysali on #kiusaamisestavapaa #meilläpuututaan
lahtohyvaksytty
30.11.2021 13:26
KIUSAAMISEN VASTAINEN VYÖHYKE ~Otatteko haasteen vastaan? Kun haaste käy, siihen vastataan, varsinkin kun aihe on näin tärkeä. Rovaniemen raviradalla järjestetään 4.12 Arctic Horse Race, mutta ei siinä kaikki: Mäntyvaaran ravinuoret järjestävät ennen sitä klo 12-16 koko perheen tapahtuman, jonka teemana on kiusaamisen vastaisuus. Ihailen näitä Mäntyvaaran ravinuoria: ongelma on nähty ja siihen on puututtu. Nyt Rovaniemen ravirata on julistautunut kiusaamisen vastaiseksi vyöhykkeeksi. Tule omana itsenäsi, sellaisena kuin olet. Liian usein voi kokea, että joutuu mukautua sopiakseen muottiin, jonka muotoilevat ympäristössä olevat ihmiset. Siihen muottiin kun survotaan, tuntuu, että aina jostain kiristää eikä aina meinaa mahtua. Todellisuudessa meidän ei tarvitse änkeä tuohon muottiin: jokainen meistä on arvokas omana itsenään ja persoonallinen, ilman, että sitä täytyy perustella. Haluan kiittää Mäntyvaaran ravinuoria siitä, että teidän yhteisö on sellainen kuin se on. Hienojen ideoiden, rohkean toteuttamisen, ja ymmärtäväisyyden yhteisö, jossa jokaisella on oma paikkansa ja kaikki ovat tervetulleita mukaan. Te nuoret, teette tärkeää työtä. Mielestäni koko hevosala voisi ottaa tästä haasteesta koppia: julistautuisiko sinun kotiratasi / kotitallisi kiusaamisen vastaiseksi vyöhykkeeksi? Minä haastan ainakin entisen kotiratani Kaustisen sekä nykyisen kotiratani Seinäjoen julistautumaan Mäntyvaaran tavoin kiusaamisen vastaiseksi vyöhykkeeksi! Otatteko haasteen vastaan? ❄️Arctic Horse Race, 4.12.2021 Rovaniemellä ja ravinuorten koko perheen tapahtuma ennen raveja klo 12-16.❄️ #meilläpuututaan #mäntyvaaranravinuoret #ravinuoret #raviurheilu #poniraviurheilu #hevoset #kiusaamisenvastainenvyöhyke #rovaniemi #seinäjoki #kaustinen #ravirata #yhdessähyvää suomen_poniraviyhdistys raviurheilu seinajoen_ravikeskus kaustisen_ravirata mantyvaaranravinuoret mantyvaaranravit pohjoinenravialue
k0_rovaniemi
29.11.2021 09:55
KOKO PERHEEN #MEILLÄPUUTUTAAN -PÄIVÄTAPAHTUMA MÄNTYVAARAN RAVIRADALLA 4.12.2021 KLO 12 🐴Mäntyvaaraan Ravinuoret ovat mukana Rovaniemen kaupungin lasten ja nuorten kiusaamisen vastaisessa #meilläpuututaan-kampanjassa. Mäntyvaaran raviradalla järjestetään kampanjan teeman mukaisesti lauantaina 4.12.2021 klo 12 koko perheen #meilläpuututaan -päivätapahtuma. Ohjelmassa muun muassa hevos- ja poniratsastusta, keppihevosia, joulupukki, ilmapallotaiteilija ja muuta räätälöityä ohjelmaa ihan koko perheelle!🎈 Päivätapahtumassa korostuu kiusaamisen vastaisuus. Rovaniemen ravirata on julistautunut kiusaamisen vastaiseksi vyöhykkeeksi, eli kiusaamisesta vapaaksi alueeksi. Tapahtuman tärkeimpiä asioita on, että jokainen saa tulla paikalle omana itsenään pelkäämättä kiusaajia. Mäntyvaaran Ravinuoret pitävät huolta siitä, että jokainen kävijä tuntee itsensä tervetulleeksi ja hyväksytyksi. Päivätapahtumassa ei katsota myöskään, onko kävijöillä hevostaustaa, vaan ihan kaikkien lajien parissa pyörivien toivotaan tulevan paikalle, sillä hevoset ovat vain yksi osa tapahtumaa. Ravinuoret myöskin esittelevät toimintaansa paikan päällä! Mikäli ponikerho tai ravinuoret kiinnostavat, kannattaa tulla tutustumaan! Päivätapahtuma on osa vuoden viilein ravitapahtumaa, Arctic Horse Racea. Ravit ovat tasokkaat 75-ravit, jossa nähdään kansainvälinen ARCTIC CHALLENGE- ohjastajottelu. Kilpailut käynnistyvät klo 15. Ravit huipentuvat iltajuhlaan.🏇 #meilläpuututaan #nuoret #rovaniemi #nuortenrovaniemi #mäntyvaara #mäntyvaaranravinuoret
popparirollo
29.11.2021 09:28
KOKO PERHEEN #MEILLÄPUUTUTAAN -PÄIVÄTAPAHTUMA MÄNTYVAARAN RAVIRADALLA 4.12.2021 KLO 12 🐴Mäntyvaaraan Ravinuoret ovat mukana Rovaniemen kaupungin lasten ja nuorten kiusaamisen vastaisessa #meilläpuututaan-kampanjassa. Mäntyvaaran raviradalla järjestetään kampanjan teeman mukaisesti lauantaina 4.12.2021 klo 12 koko perheen #meilläpuututaan -päivätapahtuma. Ohjelmassa muun muassa hevos- ja poniratsastusta, keppihevosia, joulupukki, ilmapallotaiteilija ja muuta räätälöityä ohjelmaa ihan koko perheelle! 🎈 Päivätapahtumassa korostuu kiusaamisen vastaisuus. Rovaniemen ravirata on julistautunut kiusaamisen vastaiseksi vyöhykkeeksi, eli kiusaamisesta vapaaksi alueeksi. Tapahtuman tärkeimpiä asioita on, että jokainen saa tulla paikalle omana itsenään pelkäämättä kiusaajia. Mäntyvaaran Ravinuoret pitävät huolta siitä, että jokainen kävijä tuntee itsensä tervetulleeksi ja hyväksytyksi. Päivätapahtumassa ei katsota myöskään, onko kävijöillä hevostaustaa, vaan ihan kaikkien lajien parissa pyörivien toivotaan tulevan paikalle, sillä hevoset ovat vain yksi osa tapahtumaa. Ravinuoret myöskin esittelevät toimintaansa paikan päällä! Mikäli ponikerho tai ravinuoret kiinnostavat, kannattaa tulla tutustumaan! Päivätapahtuma on osa vuoden viilein ravitapahtumaa, Arctic Horse Racea. Ravit ovat tasokkaat 75-ravit, jossa nähdään kansainvälinen ARCTIC CHALLENGE- ohjastajottelu. Kilpailut käynnistyvät klo 15. Ravit huipentuvat iltajuhlaan.🏇 #meilläpuututaan #nuoret #rovaniemi #nuortenrovaniemi #mäntyvaara #mäntyvaaranravinuoret
ropssoveltavapallokerho
26.11.2021 05:40
💙⚽ Torstain tohinat oli eilen ja päivitys tulee nyt myöhässä mutta parempi sekin ku ei olleskaan 🙉 Treeneissä oli uudet harjoitteet tällä viikolla. ▪️Alkupeli ▪️Pallonsuojaus ▪️Kuljetushippa ▪️Maalinteko ▪️Loppupeli Tänään porukat oli hyvin vauhdikkaita ja osalla jo ehkä joululoman tarve näkyy enempi 🤭 Sitten tähän hankalampaan asiaan... Pyydämme vanhempia puhumaan sääntöjen noudattamisen tärkeydestä myös harrastuksissa. Tänään piti puuttua kahteenkin kiusaamistapaukseen. Siinä me ohjaajat pidämme tiukasti kiinni, että kaikilla olisi hyvä mieli lähteä treeneihin ja treeneistä kotia, ettei tarvitse itkun kanssa lähteä. Ei tavaroiden heittelyä, omien eikä muiden Ei nimittelyä Ei kiroilua. Kiitoksia kotiväelle jo nyt asian käsittelystä 👍💙 #kiusaamisestavapaaalue #meilläpuututaan Ja kuten huomaatte niin nyt kokeillaan somen osalta Instagramin käyttöä ja siitähän jako tulee myös Facebookiin. Instagramitilimme olemassaoloa saa jakaa ja tiedottaa kukanenkin tahoillaan ⚽💙👍 #soveltavapallokerho #ropssoveltavapallokerho #rops ropsrovaniemi #kehitysvammaisuus #disabilities #specialforces 😊
rovaniementeatteri
20.11.2021 07:00
Maukka, Väykkä ja Karhu Murhinen sekä koko Rovaniemen Teatterin väki toivottavat hyvää lapsen oikeuksien päivää lauantaina 20.11! Pienet ja suuremmatkin katsojat hurmannut Maukka, Väykkä ja Karhu Murhinen -esitys on nähtävillä Rovanimen Teatterin Kero-näyttämöllä 2.4.2022 saakka. Eljas Liinamaan ohjaamassa lastenteatteriesityksen rooleissa loistavat Markku Köngäs, Timo Vuento ja Jonne Kaaretkoski. #RovaniemenTeatteri #pitääarjenloitolla #MaukkaVäykkäJaKarhuMurhinen #TimoParvela #EljasLiinamaa #lapsenoikeuksienpäivä #MeilläPuututaan
ilvesp11
19.11.2021 13:10
⭐️ Jokaiselle on paikkansa joukkueessa. 💚 On tärkeää kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta. 💛 Kukaan ei saisi joutua kokemaan yksin jättämistä, nimittelyä tai muulla tavoin kiusaamista. ⭐️ Me ollaan mukana kiusaamisen vastaisessa kampanjassa ja haastetaan kaikki 2011 ikäluokan muutkin joukkueet mukaan!! #mäenkiusaa #meilläpuututaan #stopkiusaamiselle #ketääneijätetäyksin #yhdessäollaanenemmän #kiusaamisenvastainenkampanja #keltavihreä #tampere #ilves #ilves_juniorijalkapallo
k0_rovaniemi
19.11.2021 05:36
Oletko jo bongannut kuvan julisteen kouluista, päiväkodeista, nuorisotiloilta ja kauppojen näyteikkunoista? Rovaniemen kaupungin kiusaamisen vastainen #meilläpuututaan -kampanjan haasteen on upeasti vastaanottanut jo yli 60 tahoa! ❤️ Kaikki mukanaolevat tahot sekä paljon muuta kiinnostavaa lisätietoa kampanjan löydät osoitteesta: www.rovaniemi.fi/meillapuututaan. #roinuva #nuortenpuolella #lastenpuolella #yhdessäenemmän #Rovaniemi
popparirollo
16.11.2021 10:43
Oletko jo bongannut kuvan julisteen koulustasi tai kauppojen näyteikkunoista? Nuorisovaltuuston käynnistämän #meilläpuututaan haasteen on ottanut vastaan jo yli 60 tahoa! Kaikki mukana olevat tahot sekä muuta kiinnostavaa tietoa kampanjasta löydät osoitteesta www.meillapuututaan.fi. #nuoret #rovaniemi #nuortenrovaniemi #nuorisopalvelut #roinuva
ilvesp11
15.11.2021 07:05
⭐️ Tällä viikolla vietetään kiusaamisen vastaista viikkoa ja lasten oikeuksien päivää, meidän joukkue on mukana kampanjassa! ⭐️ 💛 Harjoituksiin ja pelitapahtumiin on kiva tulla, kun tietää jo ennalta, että kukaan ei kiusaa. 💚Joukkueessa otetaan kaikki mukaan yhteiseen tekemiseen. #mäenkiusaa #stopkiusaamiselle #meilläpuututaan #kiusaamisenehkäisy #kiusaamisenvastainenkampanja #keltavihreä #tampere #ilves #ilvesjuniorit #ilvesjuniorijalkapallo
+

Aiheeseen liittyviä uutisia

 • 8.10.2021

  Kiusaamisen vastainen #meilläpuututaan -kampanja näkyy kaupungissa monin eri tavoin

  Rovaniemen kaupungin nuorisovaltuusto käynnisti syyskuussa kiusaamisen vastaisen #meilläpuututaan -kampanjan ja haastoi kaikki kaupunkilaiset mukaan puuttumaan lasten ja nuorten väliseen kiusaamiseen. Kampanja on herättänyt kiinnostusta ja saanut näkyvyyttä kaupupungissa. Kampanjaan liittyviä teematapahtumia tullaan järjestämään pitkin syyslukukautta.