Ota haaste vastaan ja julista oma toimitilasi kiusaamisesta vapaaksi alueeksi

Kiusaamisen vastainen #meilläpuututaan -kampanja haastaa kaikki kaupunkilaiset mukaan puuttumaan lasten ja nuorten kokemaan kiusaamiseen.

Kampanjan tavoitteena on lisätä tietoutta kaupungissa jo käytössä olevista kiusaamiseen puuttumisen malleista ja ennaltaehkäisyn toimista varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja alueellisessa nuorisotyössä. Mallit tarjoavat käytännön toimintaohjeita myös vapaa-ajan kiusaamistilanteiden selvittelyyn ja ennaltaehkäisyyn.

Haasteen vastaanottavat ja kampanjaan mukaan lähtevät kaupunkilaiset sekä lasten ja nuorten parissa toimivat tahot sitoutuvat puuttumaan vastuullisesti lasten ja nuorten väliseen kiusaamiseen ja julistavat omat toimitilansa kiusaamisesta vapaaksi alueeksi #meilläpuututaan -julisteella. Näin koko kaupunki osoittaa yhdessä puuttuvansa lasten ja nuorten kokemaan kiusaamiseen.

Rovaniemen kaupungin yksiköistä ensimmäisenä kampanjaan sitoutuvat perusopetuksen oppilaitokset, nuorisotilat ja varhaiskasvatusyksiköt. Kampanjan myötä kaikki kaupungin toimitilat julistautuvat kiusaamisesta vapaiksi alueiksi.


Lähde sinäkin mukaan kampanjaan ja haasta myös lähipiirisi osallistumaan, koska #meilläpuututaan!

Näin osallistut kampanjaan

 1. Ilmoittaudu mukaan kiusaamisen vastaiseen kampanjaan tämän sähköisen lomakkeen kautta. Toimitamme sinulle kampanja-julisteen, jolla voit osoittaa oman toimitilasi olevan kiusaamisesta vapaa alue.
 2. Kerro osallistumisestasi sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #meilläpuututaan ja #rovaniemi.
 3. Puutu kiusaamiseen heti kun sitä näet. Apuna voit käyttää kaupungin toimintamalleja (ks. sivun alaosa).

Myös yksittäiset henkilöt voivat osallistua kampanjaan puuttumalla kohtaamaansa kiusaamiseen ja jakamalla tietoa kampanjasta. 

Mukaan ilmoittautuneet tahot

 • Rovaniemen kaupungin vapaa-ajan ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimitilat
 • Rovaniemen kaupungin perusopetuksen oppilaitokset
 • Lapin yliopiston harjoittelukoulu
 • Rovaniemen Steinerkoulu
 • Rovaniemen Kristillinen koulu
 • Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatusyksiköt
 • Rovaniemen varhaiskasvatuksen yksityiset palvelusetelituottajat
 • Rovaniemen Steinerpäiväkoti
 • Rovaniemen kaupungin nuorisotilat
 • Kauppakeskus Revontuli
 • Rovalan Nuoret ry/ Tyttöjen Talo Rovaniemi
 • Rovaniemen seurakunnan nuorisotyö
 • Rovalan Nuoret ry
 • Redu/Lapin urheiluopisto/nuoriso-ja yhteisöohjaus
 • Rovala-Opisto
 • Rovaniemen kansalaisopisto
 • Rovaniemen Kiekko ry
 • Liikuntapalvelut / Rovaniemen kaupunki
 • Taipumattomat ry
 • Rovaniemen kaupungin perhe -ja sosiaalipalvelukeskus/lastensuojelu
 • Ounasvaaran Atleettiklubi
 • Tallitontun Piha
 • Mäntyvaaran ravinuoret
 • Nivan Voima ry
 • Liikuntapalvelut, HUPPARI -toiminta
 • Taitoluisteluseura Rovaniemen Taitoluistelijat
 • FC Santa Claus Juniorit
 • Tanssiurheiluseura Revontulitanssijat ry
 • Lapin ensi- ja turvakoti ry
 • Eduro-säätiö
 • Nordea
 • Finlayson pop-up
 • Ohjaamo Rovaniemi
 • DNA Kauppa Revontuli
 • Merja Pikkupirtti-Leskinen
 • Suomalainen Kirjakauppa
 • Santa Claus Office
 • Rovalan setlementti ry
 • Telia Kauppa Revontuli

Suojelijoina kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, Antti Tuisku ja Joulupukki

 

Ulla-Kirsikka Vainio.

Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainion mukaan kiusaamisen vastustaminen on kaikkien kaupunkilaisten vastuulla.

– Se vaatii konkreettisia tekoja jokaiselta kaupunkilaiselta, joka näkee tai kuulee jotakuta kiusattavan. Meidän kaikkien vastuulla on huolehtia, että lasten ja nuorten kiusaamiseen puututaan ja tilanteet selvitetään. Tehdään yhdessä Rovaniemestä paikka, jossa kiusattu ei jää yksin!

Antti Tuisku ei epäröinyt hetkeäkään, kun pyysimme häntä #meilläpuututaan -kampanjan suojelijaksi. 

– Kyseessä on äärimmäisen tärkeä asia, josta pitää puhua. Ja toisaalta myös omat kokemukseni koulukiusaamisesta ja tieto siitä, kuinka paljon aikaa vatii, kun sellaisia arpia lähtee elämän aikana kuromaan umpeen, niin halusin ehdottomasti ottaa osaa tähän kampanjaan. Haluaisin herättää teistä jokaisen avaamaan silmänne, katsomaan mitä ympärillä tapahtuu.

 

 


Joulupukin mielestä kilttinä oleminen maailman mukavinta puuhaa. Sehän on lasten leikkiä – yhdessä!

– Kilttinä oleminen on sitä, ettei kiusata eikä jätetä ketään yksin. Siitä saa lahjaksi hyvän mielen. 

Aikuinen toimi näin, jos kohtaat lasten ja nuorten välistä kiusaamista

 1. Puutu näkemääsi tai kuulemaasi kiusaamistilanteeseen välittömästi.
 2. Selvitä tilanne osallisten kanssa paikan päällä.
 3. Ota tilanne vakavasti ja kuuntele molempia osapuola tilannekuvan saamiseksi.
 4. Ohjeista ja kannusta osapuolia kertomaan tapahtumista kotona tai pyydä voitko itse olla yhteydessä vanhempiin.
 5. Auta osallisia hakemaan tilanteeseen apua:
 • Kouluissa tapahtuvasta kiusaamistilanteesta tulee aina kertoa opettajalle. Osallisten on mahdollista saada keskusteluapua oppilashuollosta.
 • Sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta kiusaamisesta on tärkeää ottaa todistusaineistoksi kuvakaappaukset viesteistä ja kuvista. Nettipoliisilta voi kysyä tarvittaessa neuvoa.
 • Selvitä vapaa-aikana tapahtumva kiusaamistilanne ensisijaisesti olemalla itse yhteydessä osallisten perheihiin. Poliisiin on tärkeää olla yhteydessä, jos rikoksen tunnusmerkit täyttyvät.

 

Aikuisena voit ennaltaehkäistä kiusaamista näin:

 1. Keskustele lasten kanssa avoimesti kiusaamisesta, sen ilmenemismuodoista ja vaikutuksista. Kannusta lapsia kertomaan kiusaamisesta heti aikuiselle.
 2. Vaihda kuulumisia päivittäin ja ole aidosti kiinnostunut lasten arjesta ja kaverisuhteista. Pienetkin muutokset näissä voivat kertoa lapsen kokevan kiusaamista.
 3. Keskustele lasten kanssa kaveri-, tunne- ja vuorovaikutustaidoista. Harjoitelkaa näitä myös yhdessä.
 4. Keskustele lasten kanssa turvataidoista, sosiaalisen median mahdollisuuksista ja uhista, sekä siitä, kuinka sosiaalisessa mediassa käyttäydytään asiallisesti.

 

Lapsi tai nuori, toimi näin jos kohtaat kiusaamista

 1. Puutu kiusaamiseen ja ole tukena. Jos näet kiusaamista, auta ja rohkaise osallisia kertomaan tapahtumista aikuiselle. Pyydä yksinjäänyt reippaasti mukaan yhteiseen tekemiseen.
 2. Kerro opettajalle tai vanhemmalle. Jos sinua kiusataan, kerro siitä heti opettajalle, vanhemmalle tai muulle turvalliselle aikuiselle. Aikuisten tehtävä on puuttua ja selvittää tilanne.

Koulu jatkaa tilanteen selvittely- ja sovittelutyötä. Koulussa tilannetta selvittää oma kiusaamista käsittelevä työryhmä. Jokaisen oppilaan koteihin ollaan yhteydessä. Tilannetta selvitetään yhteistyössä perheiden ja koulun kanssa. Tarvittaessa mukaan otetaan oppilashuolto, poliisi, sosiaalitoimi ja kaupungin kiusaamisen vastaisen työn koordinaattori.

 

Nuorisovaltuuston kampanjajulistus

Nuorisovaltuusto käynnistää Rovaniemen kaupungissa lasten ja nuorten kiusaamisen vastaisen #meilläpuututaan -kampanjan. Kampanjan avulla halutaan lisätä tietoutta kiusaamisesta ja haastaa kaupunkilaiset puuttumaan yhdessä lasten ja nuorten kiusaamiseen.

Lasten ja nuorten välinen kiusaaminen ja häirintä ovat olleet viime aikoina toistuvasti esillä julkisuudessa sekä paikallisissa keskusteluissa. Myös Rovaniemen kaupungissa kannetaan huolta lasten ja nuorten välillä tapahtuvasta kiusaamisesta.

Me, Rovaniemen kaupungin nuorisovaltuusto, tahdomme olla mukana rakentamassa kaupunkiin turvallista, toisia kunnioittavaa ja välittävää kulttuuria, jotta kenenkään lapsen ja nuoren ei tarvitsisi joutua kiusatuksi eikä yksikään ristiriitatilanne jäisi selvittämättä. Haluamme käynnistää kaupungissa kiusaamisen vastaisen #meilläpuututaan -kampanjan ja kutsua kaikki kaupungin asukkaat mukaan puuttumaan ja ennaltaehkäisemään kiusaamista. Kampanjassa kaupunkilaiset haastetaan puuttumaan vastuullisesti lasten ja nuorten väliseen kiusaamiseen ja julistamalla siten omat toimitilansa kiusaamisesta vapaaksi alueiksi #meilläpuututaan -julisteella.

Rovaniemen kaupungissa on käytössä monenlaisia kiusaamiseen puuttuvia ja ennaltaehkäiseviä käytäntöjä ja menetelmiä. Kampanjan avulla halutaan lisätä kaupunkilaisten tietoutta kiusaamisesta ja kaupungissa jo käytössä olevista kiusaamisen puuttumisen malleista ja ennaltaehkäisyn toimista varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja alueellisessa nuorisotyössä. Mallit tarjoavat käytännön toimintaohjeita myös vapaa-ajan kiusaamistilanteiden selvittelyyn ja ennaltaehkäisyyn.

Lasten ja nuorten hyvä arki on meidän kaikkien yhteinen asia. Lähde yhdessä mukaan kampanjaan ja haasta myös lähipiirisi mukaan, koska #meilläpuututaan!

 

2.9.2021 Rovaniemen nuorisovaltuusto

#meilläpuututaan -kampanja sosiaalisessa mediassa
elfsfarmyardtallitontunpiha
23.09.2021 18:17
Haaste otettu vastaan. Kiusaamisen vastainen kampanja #meilläpuututaan jonka suojelijoina toimivat Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, Antti Tuisku ja Joulupukki. Haastamme teidät kaikki. Meidän kaikkien vastuulla on huolehtia, että lasten ja nuorten kiusaamiseen puututaan ja tilanteet selvitetään. #meilläpuututaan #rovaniemi #rovaniemitapahtumat #tallitontunpiha #napapiiri #joulupukinpajakylä #joulupukki #anttituisku #meilläeikiusata #kiusaamisvapaa
rovaniemenkiekkory
23.09.2021 10:04
RoKi ry on mukana Rovaniemen kaupungin nuorisovaltuuston käynnistämässä kiusaamisen vastaisen #meilläpuututaan-kampanjassa. Kampanja haastaa kaikki kaupunkilaiset puuttumaan lasten ja nuorten kiusaamiseen. Kampanjan suojelijoina ovat kaupunginjohtaja Ulla Kirsikka-Vainio, Antti Tuisku ja Joulupukki. RoKi ry haastaa kaikki muutkin seurat mukaan tärkeään kampanjaan. #meilläpuututaan #rovaniemi #RoKi #hyvässäseurassa
roi_liikuntapalvelut
14.09.2021 09:18
Tänään tiistaina ja loppu viikosta torstaina klo 18-19 HUPPARISSA mahdollisuus kokeilla nyrkkeilyä. Kenelle? 🥊kaikille 4.-6. -luokkalaisille Onko ilmoittautumista? 🥊EI OLE. Ilmesty paikalle omana itsenäsi Saako osallistua sekä tiistain että torstain toimintaan? 🥊 SAA OSALLISTUA molemmille ohjatuille kerroille viikossa ja MAKSUTTA👍🏻 Tervetuloa HUPPARI - toimintaan kokeilemaan eri liikuntamuotoja pitkin syksyä. Tulossa syksyn aikana monta mukavaa liikuntamuotoa. 🥊🤸🥊🤸 #roiliikunta #liikuntapalvelut_rovaniemi #iloaliikunnasta #maksutonliikunta #nuoret #lapset #lapsiperheet #koululainen #rovaniemi #ohjattuliikunta #hauskaayhdessä #meilläpuututaan
popparirollo
03.09.2021 10:49
❗️Rovaniemen kaupungin nuorisovaltuusto on käynnistänyt kiusaamisen vastaisen #meilläpuututaan -kampanjan ja haastaa kaikki kaupunkilaiset mukaan puuttumaan lasten ja nuorten kiusaamiseen. 🦋 Kampanjan tavoitteena on lisätä tietoutta kaupungissa jo käytössä olevista kiusaamiseen puuttumisen malleista ja ennaltaehkäisyn toimista varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja alueellisessa nuorisotyössä. Mallit tarjoavat käytännön toimintaohjeita myös vapaa-ajan kiusaamistilanteiden selvittelyyn ja ennaltaehkäisyyn. 🧸 Haasteen vastaanottavat ja kampanjaan mukaan lähtevät kaupunkilaiset sekä lasten ja nuorten parissa toimivat tahot sitoutuvat puuttumaan vastuullisesti kiusaamiseen ja julistavat omat toimitilansa kiusaamisesta vapaaksi alueiksi #meilläpuututaan -julisteella. 🤝 Rovaniemen kaupungin yksiköistä ensimmäisenä kampanjaan sitoutuvat perusopetuksen oppilaitokset, nuorisotilat ja varhaiskasvatusyksiköt. Kampanjan myötä kaikki kaupungin toimitilat julistautuvat kiusaamisesta vapaiksi alueiksi. Pysytään kuulolla! #meilläpuututaan #rovaniemi
nuortenkohtaamispaikkabostari
03.09.2021 07:41
Antti Tuisku ei miettinyt hetkeäkään, kun Rovaniemen kaupunki pyysi häntä suojelijaksi kiusaamisen vastaiseen #meilläpuututaan -kampanjaan. Taustalla vaikuttivat Tuiskun omat kokemukset kiusaamisesta. Tuisku haastaa kaikki ottamaan osaa kampanjaan ja huolehtimaan, ettei kukaan jää yksin. rovaniemi.fi/meillapuututaan.antti_tuisku
selviydytaan_kiusaamisesta
03.09.2021 06:50
#Repost cityofrovaniemi ... Antti Tuisku ei miettinyt hetkeäkään, kun Rovaniemen kaupunki pyysi häntä suojelijaksi kiusaamisen vastaiseen #meilläpuututaan -kampanjaan. Taustalla vaikuttivat Tuiskun omat kokemukset kiusaamisesta. Tuisku haastaa kaikki kaupunkilaiset ottamaan osaa kampanjaan ja huolehtimaan, ettei kukaan jää yksin. Osallistumisohjeet ja lisätietoa osoitteessa rovaniemi.fi/meillapuututaan. antti_tuisku
vaajakoskenkoulunuorisotyo
02.09.2021 15:58
Jyväskylästä myös tuki Rovaniemen #meilläpuututaan -kampanjalle! Tärkeä aihe ja koulussa työskentelevänä oon samaa mieltä Antin kanssa siitä, että.pidetäån huolta ettei kukaan jää yksin. Puututaan siihen kiusaamiseen ja ei hyväksytä sitä! Reposted from cityofrovaniemi Antti Tuisku ei miettinyt hetkeäkään, kun Rovaniemen kaupunki pyysi häntä suojelijaksi kiusaamisen vastaiseen #meilläpuututaan -kampanjaan. Taustalla vaikuttivat Tuiskun omat kokemukset kiusaamisesta. Tuisku haastaa kaikki kaupunkilaiset ottamaan osaa kampanjaan ja huolehtimaan, ettei kukaan jää yksin. Osallistumisohjeet ja lisätietoa osoitteessa rovaniemi.fi/meilläpuututaan. antti_tuisku
cityofrovaniemi
02.09.2021 09:55
Antti Tuisku ei miettinyt hetkeäkään, kun Rovaniemen kaupunki pyysi häntä suojelijaksi kiusaamisen vastaiseen #meilläpuututaan -kampanjaan. Taustalla vaikuttivat Tuiskun omat kokemukset kiusaamisesta. Tuisku haastaa kaikki kaupunkilaiset ottamaan osaa kampanjaan ja huolehtimaan, ettei kukaan jää yksin. Osallistumisohjeet ja lisätietoa osoitteessa rovaniemi.fi/meillapuututaan.@antti_tuisku
k0_rovaniemi
22.09.2021 10:07
❤️ Rovaniemen laajuinen lasten ja nuorten kiusaamisen vastainen #meilläpuututaan -kampanja. ❤️ Kurkkaa seuraavilta sivuilta kampanjan suojelijoina toimivien Antti Tuiskun ja Joulupukin videoterveiset. ➡️ Swipe! #meilläpuututaan #Rovaniemi #K0rovaniemi #nuorisotyö #yhdessänuortenpuolella #yhdessälastenpuolella
k0_rovaniemi
22.09.2021 07:22
Rovaniemen kaupungissa on käynnistetty syyskuussa 2.9.2021 lasten ja nuorten kiusaamisen vastainen #meilläpuututaan -kampanja. Kampanjan tavoitteena on: ✅ Esitellä kaupungissa jo käytössä olevia kiusaamisen puuttumisen malleja ja ennaltaehkäisyn toimia. ✅ Haastaa kaikki kaupunkilaiset puuttumaan lasten ja nuorten kokemaan kiusaamiseen. ➡️ Nyt on sinun vuoro! Lähde yhdessä meidän mukaan kampanjaan, koska #meilläpuututaan! 🫂 ❗Lisätietoja kampanjasta osoitteessa www.rovaniemi.fi/meillapuututaan #meilläpuututaan #Rovaniemi #k0rovaniemi #lastenpuolella #nuorisotyö
roinuva
08.09.2021 06:15
Rovaniemen nuorisovaltuusto haastaa kaupunkilaiset mukaan kiusaamisen vastaiseen #meilläpuututaan -kampanjaan ja julistaa kaupungin kiusaamisesta vapaaksi alueeksi. Lasten ja nuorten välinen kiusaaminen ja häirintä ovat olleet viime aikoina toistuvasti esillä julkisuudessa sekä paikallisessa keskusteluissa. Myös Rovaniemen kaupungissa kannetaan huolta nuorten ja lasten välillä tapahtuvasta kiusaamisesta. Me, Rovaniemen kaupungin nuorisovaltuusto, tahdomme olla mukana rakentamassa kaupunkiin turvallista, toisia kunnioittavaa ja välittävää kulttuuria, jotta kenenkään lapsen ja nuoren ei tarvitsisi joutua kiusatuksi eikä yksikään ristiriitatilanne jäisi selvittämättä. Kiusaamiseen puuttuminen ja sen ennaltaehkäiseminen lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja turvallisen kasvuympäristön edistämiseksi tulee olla meidän kaikkien yhteinen asia. Lähde yhdessä meidän mukaan kampanjaan ja haasta myös lähipiirisi mukaan, koska #meilläpuututaan ! ❤️#rovaniemi
muurolan.reksi
07.09.2021 13:26
Päivänavauksemme käsitteli tätä ja suvaitsevaisuutta.Rovaniemen kaupungin kampanja koskee mm. kaikkia kouluja.Toivottavasti asiasta puhutaan kodeissa!!Lisätietoja#meilläpuututaan#Rovaniemi
+