Rovaniemellä vahvistetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa lasten ja nuorten lukutaitoa ja intoa tarttua kirjoihin. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on käynnistynyt syksyllä 2020 Kirja elää murroksessa-hanke ja Rovaniemen kaupunginkirjasto koordinoi vuonna 2021 Lukeva kunta -verkoston Lukuitu-hanketta.

FAKTAA LUKEMISESTA

 • Lukutaito on tiedon aikakautena osaamisen avaintaito. 
 • Kansainväliset tutkimukset (PISA- ja PIRLS) osoittavat, että Suomessa heikkojen lukijoiden määrä on lisääntynyt ja huippulukijoiden määrä vähentynyt. 
 • Alle 25-vuotiaiden lukutaidon taso on heikompi kuin 10 vuotta sitten. 
 • Lasten lukemismotivaatio on heikentynyt.

Kirja elää murroksessa-hankkeessa rikastetaan lukukokemusta

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa kaksivuotisessa Kirja elää murroksessa -hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen konkreettisia keinoja, jotta lapset tarttuisivat tarinoihin ja innostuisivat lukemisesta. 

Hankkeessa lähdetään liikkeelle siitä, että lukeminen on monimuotoistunut. Perinteisen kirjan kanssa kilpailee moni sähköinen viihdepalvelu. Jotta into lukemiseen syntyy, täytyy lapset saada tarttumaan perinteisten kirjojen lisäksi myös sähköisiin ja äänitettyihin tarinoihin. 

Keinoja, joilla lisätään lasten lukemisen iloa

 • Lasten kanssa luetaan ja kuunnellaan sekä sähköisiä että paperisia kirjoja.
 • Satuja ja tarinoita rikastetaan esimerkiksi kuvataiteen ja tieto- ja viestintäteknologian avulla.
 • Lasten kanssa tehdään omia tarinoita.
 • Yhdessä rakennetaan lukemismyönteisiä oppimisympäristöjä.
 • Digitoidaan Satujen Rovaniemi-satuja.
 • Lapset keksivät uusia tapoja vinkata hyvistä kirjoista toisilleen.
 • Koteja innostetaan tarttumaan sekä sähköisiin että paperisiin kirjoihin.
 • Kirjaston kanssa kehitetään uusia toimintatapoja.

Lukulogo kannustaa lukemaan

Lapset ovat suunnitelleet päiväkodeille ja kouluille yhteisen lukulogon. Lukulogon idea on, että se kertoo lapsille ja aikuisille visuaalisin keinoin, että tässä paikassa on mahdollisuus tarttua tarinaan.

lukulugo.jpg

Koko kaupungin yhteiseksi lukulogoksi valikoitui Hirvaan esikoulua käyvän Heljä Erolan suunnittelema logo.

Katso videolta, millaisia lukulogoja lapset suunnittelivat:

Lukuitu-hankkeessa lukuinnon siemenet itämään yhteistyöllä

Myös Lukuitu-hankkeessa on tavoitteena alle kouluikäisten lasten lukuinnon lisääminen. Hankkeen toteuttaa Rovaniemen kaupunginkirjasto yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja neuvoloiden kanssa. 

Lukuitu-hanke toteutetaan vuoden 2021 aikana. Sen rahoitus tulee Opetushallituksen Lukuliikkeeltä.  Lapin kirjastoista hankkeessa ovat mukana myös Kemi, Simo ja Ylitornio.
 
Rovaniemen kirjastosta Lukuitu-hankkeessa työskentelee kaksi lukuagenteiksi nimettyä hanketyöntekijää.

 
Hankkeen alussa kartoitetaan kyselyllä päiväkotien ja neuvoloiden nykyistä yhteistyötä kirjaston kanssa  ja toiveita ja ideoita yhteistyölle.  Kyselyjen ja muualla Suomessa toteutettujen ideoiden pohjalta aletaan testata yhteistyömuotoja käytännössä pilottipäiväkotien ja -neuvoloiden kanssa. 

“Tavoitteena on luoda erilaisia toimintatapoja, jotka lisäävät kirjastopalveluiden tasa-arvoista saatavuutta. Esimerkiksi pitkät välimatkat pitää ottaa huomioon. Kirjastoauto on tähänkin saakka ollut tärkeä etenkin kaukana kirjastoista oleville päiväkodeille", kertoo hankkeen lukuagentti Sanna Haakana.
 

Lukufestareilla huhuiltiin teatterin tiloissa lastenkirjallisuuden hengessä

Lauantaina 16.10.21 päästiin toteuttamaan Lasten Kirjallisuus- ja sanataidefestivaaleihin liittyvä touhupäivä. Rovaniemeläisiä perheitä varten oli teatterin tiloihin järjestetty salasanan metsästys aarrejahtityyliin. Lisäksi tapahtumassa kuunneltiin lasten kirjallisuuden satuhelmiä Lukulumo-ohjelmasta, taiteiltiin kirjaston Hiihku-pöllö maskotille ystäviä sekä saduteltiin syysmyrskyssä lehtensä menettäneelle Tarinapuulle uusia satulehtiä.
Varhaiskasvatuksen väki oli koristellut tapahtumapaikan Hiihku-pöllön ystävillä monipuolisia kuvataiteen tekniikoita käyttäen. Kotiinviemisiksi siivekkäät kaverukset Tarhapöllö, RäkättiRäksy ja kana Kaakertaja antoivat perheille lukunurkkaus –logoja ja yhteisiin lukuhetkiin innostavan lukubingon.
Tapahtuman järjestämisellä toivottiin, että lapsilla ja perheillä säilyisi into sekä arvostus lukea ja nauttia kirjallisuudesta yhdessä.  
 

Lukeminen ja kirjastot näkyviksi hauskalla tavalla


Lukuitu-hankkeessa lukemisesta halutaan tehdä lapsille hauska, houkutteleva ja näkyvä asia. 

“Keväällä on tulossa äänestys Lapin kirjaston lukumaskotista. Päiväkodit voivat toteuttaa maskottivaalit lapsiryhmille. Lisäksi äänestämään pääsee niin kirjastoissa kuin sähköisestikin. Voittajahahmon tärkeä tehtävä on houkutella lapsia kirjastoon ja lukemaan”, sanoo lukuagentti Anna-Maija Takala.

Lukemiselle lisää näkyvyyttä tuo myös esimerkiksi Lukuitu-festivaali, joka toteutetaan loppusyksyllä. Festari nostaa esiin lastenkirjallisuutta, lukemista ja lasten omaa luovuutta monenlaisissa tapahtumissa, joita on tarkoitus toteuttaa Rovaniemen lisäksi myös muualla Lapissa. Festivaali on suunnattu alle kouluikäisille ja alakoululaisille.

 

 

E-oheislukemisto helpottaa kirjojen saamista kouluille

Osana Rovaniemen kaupunginkirjaston Lukuitu-hanketta on hankittu myös e-oheislukemisto Lapin koulujen käyttöön. Kokoelmassa on 150 yläkoululaisille ja lukiolaisille suunnattua e-kirjaa. Saman kirjan voi yhtä aikaa lainata vaikka koko luokallinen oppilaita. 

Lisätietoja e-oheislukemistosta saa erikoiskirjastonhoitaja Liisa Tastulalta (liisa.tastula@rovaniemi.fi)
Lisätietoa

Kirja elää murroksessa -hanke:
Varhaiskasvatuksen TVT-suunnittelija Päivi Pihlaja paivi.pihlaja(at)rovaniemi.fi

Lukuitu -hanke:
Erikoiskirjastonhoitaja Sanna Haakana, sanna.haakana(at)rovaniemi.fi
Kirjastovirkailija Anne-Maija Takala, anna-maija.takala(at)rovaniemi.fi