Hei 2004, 2005 ja 2006 syntynyt nuori!

Tältä sivulta voit löytää tietoa sinua kiinnostavista aiheista, kuten esimerkiksi kesäyrittäjyydestä tai verkkosivuista joista löytyisi kesätyöpaikkoja. 

Koronatilanteesta johtuen kesätyöpaikkojen peruuntumiset on mahdollisia. Nuorelle lähetetään automaattisesti kesätyöseteli, jos hän ei saa hakemaansa kesätyöpaikkaa kaupungilta tai kesätyö kaupungilla peruuntuu. 

Mikä?

Rovaniemen kaupunki tukee nuorten oma-aloitteista kesätyönhakua kesätyösetelillä. Kesätyösetelin tavoitteena on kannustaa työnantajia palkkaamaan nuoria kesätöihin. Kesätyösetelin arvo on 80 % nuorelle maksetusta bruttopalkasta, enintään kuitenkin 300 € ja se on tarkoitettu korvaamaan työnantajalle osa nuoren palkkakustannuksista. 

Nuori voi hakea kesätyöseteliä, vaikka hänellä ei vielä olisi tiedossa kesätyöpaikkaa. Kesätyösetelillä voi työllistyä esimerkiksi yritykseen, yhdistykseen, järjestöön tai seurakuntaan. Työnantajalla tulee olla voimassa oleva y-tunnus.

Tiesitkö myös, jos opiskelet ammatillisessa oppilaitoksessa, voit hyödyntää kesätyösetelin myös välioppisopimuksessa, jonka seurauksena töiden lomassa myös opintosi edistyvät. Välioppisopimuksessa työsopimuksen tulee olla vähintään kuukauden mittainen ja omaohjaajasi tulee arvioida työpaikan edellytykset toimia oppimisympäristönä. Pääset tutustumaan eri oppisopimuksiin tästä ja kysymään lisätietoja koululta omalta omaohjaajaltasi. 

Kenelle?

Vuonna 2022 kesätyöseteliä pystyy hakemaan 2004, 2005 ja 2006 syntyneet nuoret. 

Miten?

Nuori hakee kesätyöseteliä Kuntarekryn kautta. Kesätyösetelin saatuaan hän toimittaa sen työnantajalleen. Työnantajan tulee työllistää nuori vähintään 10 työpäiväksi ja 60 tunniksi. Nuoren tulee solmia työnantajan kanssa kirjallinen työsopimus ja työnantajan tulee toimittaa kesätyön jälkeen täytetty kesätyöseteli, kopio tästä työsopimuksesta sekä palkkalaskelma kaupungille. Kesätyöseteli maksetaan työnantajalle jälkikäteen, mikäli kesätyösetelin ehdot täyttyvät ja vaaditut dokumentit on palautettu määräaikaan mennessä. 

Kesätyö tulee suorittaa ajalla 2.5.-30.9.2022. Dokumenttien viimeinen palautuspäivä on 28.10.2022. 

 

 

Mikä?

Kesätyösetelin saanut nuori pystyy hyödyntämään saadun kesätyösetelin kesäyrittäjyyteen. Nuori voi työllistää itsensä joko 4H-yrittäjänä, kevytyrittäjänä tai yrittäjänä. 

Kenelle?

Kesätyösetelin kesäyrittäjänä toimimiseen pystyy hyödyntämään 2004, 2005 ja 2006 syntyneet nuoret. 

Miten? 

Kesätyösetelin saanut nuori ilmoittaa kaupungille kesäyrittäjyys -ilmoittautumislomakkeella aikomuksensa käyttää kesätyöseteli kesäyrittäjyyteen. Linkki lomakkeeseen löytyy verkkoasiointi kohdasta. 

Kesätyöseteli maksetaan nuorelle, mikäli kaikki kesäyrittäjyyteen vaadittavat kriteerit täyttyvät.

Kesäyrittäjän täytettävät kriteerit: 

  • Hakee kesätyöseteliä hakuaikana
  • Ennen kesäyrittäjyyden aloittamista nuori toimittaa kaupungille hakemuksen kesätyösetelin käyttämisestä yrittäjyyteen. Hakemuksen liitteenä on liiketoimintasuunnitelma ja todistus käydystä yrittäjyysvalmennuksesta. Hakemuksen liitteet toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kesatyot@rovaniemi.fi
  • Nuori suorittaa hyväksytysti yrittäjyysvalmennuksen (mikäli tämä on käyty aikaisemmin, ei valmennusta tarvitse käydä uudelleen)
  • Nuori tekee työtä vähintään 60 tuntia ajalla 2.5-30.9.2022
  • Nuori ansaitsee yrittäjyystoiminnalaan vähintään 100 euroa
  • Nuori toimittaa Rovaniemen kaupungille kesätyösetelin täytettynä ja loppuraportin viimeistään 28.10.2022. Loppuraportti sisältää toimintakertomuksen, talousraportin ja itsearvioinnin. 


Nuori vastaa itse kaikista yrityksensä toimintaan liittyvistä velvoitteista ja kustannuksista.
4H-yrittäjän tulee myös huomioida 4H-yhdistyksen omat kriteerit 4H-yrittäjyydestä. 

Ohjeita liiketoimintasuunnitelman laatimiseen voit löytää täältä: Liiketoimintasuunnitelma_kesäyritys.pdf
Ohjeita loppuraportin laatimiseen voit löytää täältä: Loppuraportti & itsearviointi_kesäyritys.pdf

Yrityskoulutukset

Rovaniemen 4H-yhdistys järjestää ilmaisia yrityskoulutuksia kevään aikana. Koulutus on tarkoitettu 13-28 -vuotiaille ja kokonaiskesto on 8 tuntia. 

Lisätietoja koulutuksesta voit lukea täältä tai kysyä Marjo Lehtola-Tuomisto puh. 045 635 7269

Yritysideakilpailu

Rovaniemen kaupunki järjestää tänä vuonna nuorten yrittäjyyden tukemiseksi kesäyrittäjyyden kriteerit täyttäville kilpailun, jossa palkitaan kolme parasta yritysideaa 500 euron stipendeillä. Kilpailu järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa ja näin osallistuminen siihen tapahtuu:

  • Täytät kesäyrittäjyyden kriteerit.
  • Jatkat kesän jälkeen opiskeluasi päätoimisena opiskelijana
  • Tarkoituksesi on jatkaa yrittäjyyttä myös kesän jälkeen

Edellämainittujen ehtojen täyttyessä sinun ei tarvitse erikseen ilmoittaa osallistuvasi kilpailuun. Voit ilmoittaa kesätyökoordinaattorille, jos et halua osallistua. Jos yritys on perustettu ryhmänä, sen yritysidea katsotaan yhdeksi ja mahdollinen palkintostipendi jaetaan ryhmän osallistujien kesken. Stipendi on saajalleen veronalaista tuloa.

Kaikkien kilpailuun osallistuvien yritysideat käy läpi Business Rovaniemen ja Rovaniemen yrittäjät ry:n edustajista koostuva tuomaristo. Tuomaristo arvioi valintaa tehdessään yritysideoiden toteuttamiskelpoisuutta, ansaintamahdollisuuksia, uutuusarvoa ja kehittämismahdollisuuksia.

Liiketoimintasuunnitelman ja loppuraportin laatimisesta sekä muutoinkin kesäyrittäjyyden erivaiheissa voit ottaa yhteyttä: 

Merja Majanen puh. 040 132 7604
merja.majanen@rovaniemi.fi

Marko Merkkiniemi puh. 0400 187 250
marko.merkkiniemi@rovaniemi.fi

Matti Impiö puh. 0400 789 551
matti.impio@rovaniemi.fi

Mikä?

Kesätyöpaikka kaupungin yksikössä on toinen kaupungin myöntämistä kesätyötuen muodoista. Tällöin nuori työllistyy kaupungin yksikköön kesällä. Kesätyöpaikkoja voivat olla esimerkiksi päiväkodit, ikäihmisten palvelut, museot sekä ruoka- ja siivouspalvelut.

Vuonna 2022 kesätyöjakso kestää joko kaksi tai neljä viikkoa. Kahden viikon kesätyöjakson palkka on 382,76 € ja neljän viikon kesätyöjakson palkka on 765,52 €.

Kenelle?

Vuonna 2022 kesätyöpaikkaa kaupungilta pystyy hakemaan 2004, 2005 ja 2006 syntyneet nuoret.  

Miten?

Nuoren tulee hakea kesätyöpaikkaa Kuntarekryn kautta haun ollessa auki. Hakemusta täyttäessä nuori pääsee näkemään kaupungilla auki olevat kesätyöpaikat ja näin hän pääsee valitsemaan juuri itseä kiinnostavan kesätyöpaikan. Haussa voi hakea vain yhtä kesätyöpaikkaa. Nuorille jotka eivät pääse kesätöihin kaupungin yksikköön, myönnetään automaattisesti kesätyösetelit. 

Kesätöihin pääsevien nuorten valinnat tehdään osaksi yksikön toteuttamana, arpomalla paikkaa hakeneiden kesken sekä 1-3 nuorta työllistetään Unelmien kesäduuni -kilpailun kautta. 

Unelmien kesäduuni -kilpailu

Rovaniemen kaupunki järjestää vuosittain Unelmien kesäduuni -kilpailun, jossa nuori pystyy ideoimaan unelmiensa kesätyöpaikan kaupungilta. Kilpailun voittaja pääsee ideoimaansa kesätyöpaikkaan tulevana kesänä. Unelmien kesäduuni -kilpailuun osallistuakseen nuoren täytyy hakea kesätyöpaikkaa kaupungilta Kuntarekryn kautta sekä toimittaa erillinen hakemus kilpailuun osallistumisesta, hakemus löytyy verkkoasiointi otsikon alta. 

Täyttämättä jääneille kaupungin kesätyöpaikoille järjestetään jälkihaku joka kestää 9.-22.5.2022 välisen ajan. Alta näet mitä paikkoja voit vielä hakea. Voit hakea kesätyöpaikkaa kaupungilta vaikka olisitkin saanut jo kesätyösetelin. Jos sinut valitaan kaupungin paikkaan sinun tulee palauttaa saamasi kesätyöseteli takaisin kaupungille. Nuori voi käyttää vain yhden kesätyötuen (kesätyöpaikka kaupungilla tai kesätyöseteli) saman kesän aikana. 

Kesätyöpaikan hakeminen tapahtuu sähköisesti Kuntarekryn kautta. Hakulomakkeen täyttämiseen et tarvitse uusia tunnuksia, eli jos olet täyttänyt hakemuksen helmikuussa, voit täyttää tämän lomakkeen samoilla tunnuksilla.

 

Palvelukoti Aaltoranta

Palvelukoti Aaltorannassa asuu muistisairaita ikäihmisiä, jotka tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa. Henkilökuntaan kuuluu sairaan- ja lähihoitajia ja hoiva-avustajia. Kesätyöntekijä tulee toimimaan palvelukodissa avustavissa tehtävissä. Tehtävät voivat olla esimerkiksi jakelukeittiötyötä, pyykkihuoltoa ja hodinhoitotöitä. Kesätyöntekijänä myös pääset järjestämään ikäihmisille toimintaa ja ajanvietettä, kuten pelaamista, ulkoilua, lukemista ja laulamista. 

Kesätyön ajanjakso: 4.-31.7.2022 

 

Erkkilänkujan päivätoimintakeskus

Päivätoimintakeskuksen arkeen kuuluu esimerkiksi asiakkaiden kanssa ulkoilu, askartelu sekä viriketoiminta. Kesätyöntekijät avustavat vakituista henkilöstöä virikkeellisen toiminnan järjestämisessä. Kesätyöntekijät tulee toimimaan nimikkeellä apuohjaaja, tällöin tehtäviin kuuluu mm. ruokailua, ulkoilua, pelaamista ja keskustelua asiakkaiden kanssa. 

Kesätyön ajanjakso: 4.-31.7.2022

 

Hoivaosasto 2

Yksiköiden asukkaat ovat pääosin ikäihmisiä, jotka ovat palvelutarpeen arvioinnin jaksolla. Kesätyöntekijä tulee toimimaan laitoshuoltajan avustajana. Näihin tehtäviin kuuluu mm. puhtaanapidon tehtävät ja ruoan jaossa avustaminen. Mielenkiinnon mukaan saa olla myös mukana asiakkaiden viriketoiminnan toteuttamisessa yhdessä henkilökunnan kanssa. 

Kesätyön ajanjaksot 6.6.-3.7.2022 & 4.7.-31.7.2022

 

Kairatien tuotantokeittiö

Täällä tuotantokeittiössä valmistetaan Rovaniemen päiväkotien ruoat. Kesätyöntekijä tulee toimimaan keittiöavustajana ja kesätyön aikana nuori pääsee tutustumaan useisiin keittiötehtäviin työntekijän ohjauksessa.

Kesätyön ajanjaksot: 6.6.-3.7.2022

 

Näsmänkiepin tuotantokeittiö

Näsmänkiepin keittiö valmistaa kaupungin ikäihmisille ruokaa palvelutaloihin ja koteihin. Tuotantokeittiössä on monenlaisia keittiötöitä pakkaamisesta, astianpesusta ruoanvalmistukseen. Kesätyöntekijän työtehtävät määrittelee keittiöpäällikkö ja työt tehdään työntekijän ohjauksessa.

Kesätyön ajanjakso: 4.-31.7.2022

 

Näsmänkieppi, osasto 5 

Määräaikaisesti Näsmänkieppi osasto 5:llä järjestetään lyhytaikaishoidon palveluja Muurolan sairaalan 5. kerroksessa. Kesätyöntekijän työtehtävinä olisi keittiövuorolaisen auttaminen keräämällä astioita ja tiskaamalla niitä hänen apunaan. Ruokailuun kuuluvia tehtäviä, kuten leipien valmistelua, tavaroiden kantamista. Muita työtehtäviä voivat olla esim. asiakkaiden kanssa seurustelu, lehtien lukeminen ääneen, ulkoilu hoitajien ja asiakkaiden kanssa sekä pyykki- ja tavaratoimitusten purkaminen. Ikäihmisten kanssa työskennellessä noudatetaan sote-alalla voimassa olevia maski suosituksia, lisäksi suosituksena on, että työntekijällä olisi otettuna koronarokotukset ja/tai sairastettu korona.

Kesätyön ajanjaksot: 6.6-3.7.2022 & 4.-31.7.2022

 

Muurolan päiväkoti 

Muurolan päiväkodissa järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta sekä esiopetusta. Työtehtävinä kesätyöntekijällä työntekijöiden apunatoimiminen päiväkodin työtehtävissä sekä olla mukana lapsiryhmässä tehtävässä työssä.

Kesätyön ajanjakso: 6.6.-3.7.2022

Kesäyrittäjyys hakemus

Nuori voi käyttää kesätyösetelin kesäyrittäjyyteen. Täyttääkseen kriteerit nuoren tulee täyttää hakemus sekä toimittaa vaaditut liitteet.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Kuntarekry - Rovaniemi

Kuntarekryn kautta voit tarkastella ja hakea Rovaniemen kaupungin avoimia työpaikkoja sekä nuorten kesätyöseteliä.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Avoimet kesätyöpaikat Rovaniemellä 

Jos haluat saada ilmoituksenne avoimesta kesätyöpaikasta tälle sivustolle, voit ilmoittaa avoimia paikkoja kaupungin kesätyökoordinaattorille osoitteeseen kesatyot@rovaniemi.fi.

Napapiirin Residuum Oy

Napapiirin Residuum Oy on Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien omistama jätehuoltoyhtiö. Yhtiö vastaa Rovaniemellä Kierrätyspuisto Residuumin ja Kuusiselän kaatopaikan sekä Pellon ja Ranuan kierrätysasemien ylläpitämisestä. Lisäksi yhtiö huolehtii ekopisteiden ylläpitämisestä ja muista lakisääteisistä jätehuollon palvelutehtävistä. 

Onko sinulla kesätyöseteli ja etsit töitä kesäksi? Napapiirin Residuum palkkaa neljä nuorta kesäksi Residuumin siisteyden ylläpitoon Rovaniemelle. Työtehtäviin kuuluu mm. ulkoalueiden puhtaanapitoa sekä muita mahdollisia pihatöitä. Työt kestävät kuukauden ja sijoittuvat kesä-heinäkuulle. Työhön perehdytetään ja aikaisempaa osaamista ei vaadita. 

Lisätietoja yrityksestä ja kesätyöpaikasta voit kysyä käyttöpäälikkö Markku Erolalta, markku.erola@residuum.fi, puh. 0207 310 280

 

MHK-Kuljetus Oy

Etsinnässä nuoria kesätöihin kesätyösetelillä. Työtehtävinä pakkaavan jäteautokuljettajan sekä pakettiautokuljettajan avustaminen. Työntekijän toivotaan olevan reipas, työtä pelkäämätön ja oma-aloitteinen nuori. Työskentelyaika on kesäkuusta elokuuhun sovittuna ajankohtana ja työtä tehdään päivävuoroissa. 

Ota yhteyttä ja kysy kesätyöpaikasta lisää:
Kuljetuspäällikkö Ville Huovinen, ville.huovinen@mhk-kuljetus.fi/044 769 7511
Toimitusjohtaja Sari Heikkilä, sari.heikkila@mhk-kuljetus.fi/044 493 2185

Voit tutustua työnantajaan täällä: Facebook ja verkkosivut 

 

Palvelupaikat

Ohjaamo Rovaniemi

Ohjaamo Rovaniemi antaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta alle 30-vuotiaille nuorille työnhakuun, koulutukseen sekä arjen ja elämän asioihin liittyen.

Koskikatu 25, 96200 ROVANIEMI,
Kauppakeskus Rinteenkulma, 2. krs

Aukioloajat

Ma - Pe: 10:00 - 16:00

Kaikki tiedot
Tauriainen Henriikka
Kesätyökoordinaattori
phone0401734155