Hei 2005, 2006 ja 2007 syntynyt nuori!

Alta löydät valikon, jonka kautta sinulla on mahdollista lukea juuri sinua kiinnostavasta aiheesta, kuten kesätyöseteli tai kesäyrittäjyys.

Mikä?

Rovaniemen kaupunki tukee nuorten oma-aloitteista kesätyönhakua kesätyösetelillä. Kesätyösetelin tavoitteena on kannustaa työnantajia palkkaamaan nuoria kesätöihin. Kesätyösetelin arvo on 80 % nuorelle maksetusta bruttopalkasta, enintään kuitenkin 300 € ja se on tarkoitettu korvaamaan työnantajalle osa nuoren palkkakustannuksista. 

Nuori voi hakea kesätyöseteliä, vaikka hänellä ei vielä olisi tiedossa kesätyöpaikkaa. Kesätyösetelillä voi työllistyä esimerkiksi yritykseen, yhdistykseen, järjestöön tai seurakuntaan. Työnantajalla tulee olla voimassa oleva y-tunnus.

Tiesitkö myös, jos opiskelet ammatillisessa oppilaitoksessa, voit hyödyntää kesätyösetelin myös välioppisopimuksessa, jonka seurauksena töiden lomassa myös opintosi edistyvät. Välioppisopimuksessa työsopimuksen tulee olla vähintään kuukauden mittainen ja omaohjaajasi tulee arvioida työpaikan edellytykset toimia oppimisympäristönä. Pääset tutustumaan eri oppisopimuksiin tästä ja kysymään lisätietoja koululta omalta omaohjaajaltasi. 

Kenelle?

Vuonna 2023 kesätyöseteliä pystyy hakemaan 2005, 2006 ja 2007 syntyneet nuoret. 

Miten?

Nuori hakee kesätyöseteliä Kuntarekryn kautta. Kesätyösetelin saatuaan hän toimittaa sen työnantajalleen. Työnantajan tulee työllistää nuori vähintään 10 työpäiväksi ja 60 tunniksi. Nuoren tulee solmia työnantajan kanssa kirjallinen työsopimus ja työnantajan tulee toimittaa kesätyön jälkeen täytetty kesätyöseteli, kopio tästä työsopimuksesta sekä palkkalaskelma kaupungille. Kesätyöseteli maksetaan työnantajalle jälkikäteen, mikäli kesätyösetelin ehdot täyttyvät ja vaaditut dokumentit on palautettu määräaikaan mennessä. 

Kesätyö tulee suorittaa ajalla 1.5.-30.9.2023. Dokumenttien viimeinen palautuspäivä on 27.10.2023. 

 

 

Mikä?

Kesätyösetelin saanut nuori pystyy hyödyntämään saadun kesätyösetelin kesäyrittäjyyteen. Nuori voi työllistää itsensä joko 4H-yrittäjänä, kevytyrittäjänä tai yrittäjänä. 

Kenelle?

Kesätyösetelin kesäyrittäjänä toimimiseen pystyy hyödyntämään 2005, 2006 ja 2007 syntyneet nuoret. 

Miten? 

Kesätyösetelin saanut nuori ilmoittaa kaupungille kesäyrittäjyys -ilmoittautumislomakkeella aikomuksensa käyttää kesätyöseteli kesäyrittäjyyteen. Linkki lomakkeeseen löytyy verkkoasiointi kohdasta. 

Kesätyöseteli maksetaan nuorelle, mikäli kaikki kesäyrittäjyyteen vaadittavat kriteerit täyttyvät.

Kesäyrittäjän täytettävät kriteerit: 

  • Hakee kesätyöseteliä hakuaikana
  • Ennen kesäyrittäjyyden aloittamista nuori toimittaa kaupungille hakemuksen kesätyösetelin käyttämisestä yrittäjyyteen. Hakemuksen liitteenä on liiketoimintasuunnitelma ja todistus käydystä yrittäjyysvalmennuksesta. Hakemuksen liitteet toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kesatyot@rovaniemi.fi
  • Nuori suorittaa hyväksytysti yrittäjyysvalmennuksen (mikäli tämä on käyty aikaisemmin, ei valmennusta tarvitse käydä uudelleen)
  • Nuori tekee työtä vähintään 60 tuntia ajalla 1.5-30.9.2023
  • Nuoren yritystoiminnan tulos on vähintään 100 euroa
  • Nuori toimittaa Rovaniemen kaupungille kesätyösetelin täytettynä ja loppuraportin viimeistään 27.10.2023. Loppuraportti sisältää toimintakertomuksen, talousraportin ja itsearvioinnin. 


Nuori vastaa itse kaikista yrityksensä toimintaan liittyvistä velvoitteista ja kustannuksista.
4H-yrittäjän tulee myös huomioida 4H-yhdistyksen omat kriteerit 4H-yrittäjyydestä. 

Ohjeita liiketoimintasuunnitelman laatimiseen voit löytää täältä: Liiketoimintasuunnitelma_kesäyritys.pdf
Ohjeita loppuraportin laatimiseen voit löytää täältä: Loppuraportti & itsearviointi_kesäyritys.pdf

Yrityskoulutukset

Voit lukea lisätietoja yrityskoulutuksista Rovaniemen 4H:n sivuilta, lisätietoja päivitetään myös tälle sivulle kunhan tietoja on saatavilla.

Mikä?

Kesätyöpaikka kaupungin yksikössä on toinen kaupungin myöntämistä kesätyötuen muodoista. Tällöin nuori työllistyy kaupungin yksikköön kesällä. Vuonna 2023 kesätyöjakso kestää joko kaksi tai neljä viikkoa. Kahden viikon kesätyöjakson palkka on 382,76 € ja neljän viikon kesätyöjakson palkka on 765,52 €.

Kenelle?

Vuonna 2023 kesätyöpaikkaa kaupungilta pystyy hakemaan 2005, 2006 ja 2007 syntyneet nuoret.  

Miten?

Nuoren tulee hakea kesätyöpaikkaa Kuntarekryn kautta haun ollessa auki. Hakemusta täyttäessä nuori pääsee näkemään kaupungilla auki olevat kesätyöpaikat ja näin hän pääsee valitsemaan juuri itseä kiinnostavan kesätyöpaikan. Haussa voi hakea vain yhtä kesätyöpaikkaa.

Kesätöihin pääsevien nuorten valinnat tehdään osaksi yksikön toteuttamana, arpomalla paikkaa hakeneiden kesken sekä 1-3 nuorta työllistetään Unelmien kesäduuni -kilpailun kautta. 

Unelmien kesäduuni -kilpailu

Rovaniemen kaupunki järjestää vuosittain Unelmien kesäduuni -kilpailun, jossa nuori pystyy ideoimaan unelmiensa kesätyöpaikan kaupungilta. Kilpailun voittaja pääsee ideoimaansa kesätyöpaikkaan tulevana kesänä. Unelmien kesäduuni -kilpailuun osallistuakseen nuoren täytyy hakea kesätyöpaikkaa kaupungilta Kuntarekryn kautta sekä toimittaa erillinen hakemus kilpailuun osallistumisesta, hakemus löytyy verkkoasiointi otsikon alta. 

Täältä löydät Rovaniemen kaupungin avoimet kesätyöpaikat, joista voit valita itseäsi kiinnostavimman ja hakea sitä helmikuussa järjestettävässä haussa. Linkki Kuntarekryyn päivittyy osioon verkkoasiointi, kun haku on auki. 

  

Työllisyyspalvelut

Rovaniemen nuorten Ohjaamo 

Ohjaamon kesätyöpaikat sijoittuvat ajalle 5.-18.6.2023. Työtehtävinä tulee olemaan avustavat toimistotehtävät, kuten esimerkiksi esitteiden tekoa ja paikkojen järjestelyä. Tehtävinä tulee myös olemaan sisällön luominen sosiaaliseen mediaan sekä muita viestinnällisiä tehtäviä. 

 

Nuorisopalvelut

Monitoritalo Monde ja nuorisotiedotuspiste Poppari 

Monden ja Popparin kesätyöpaikat sijoittuvat ajalle 5.6.-2.7.2023. Työtehtävinä tulee olemaan toimia some-tiedottajana ja tehdä julkaisuja/juttuja lasten, nuorten ja nuorisopalveluiden kesätoiminnasta sekä toimia apuna esim. toimistotehtävissä, vaatii liikkumista kaupungin alueella nuorisopalveluiden toimipisteissä ja tapahtumapaikoissa.  

Liikennepuisto

Liikennepuiston kesätyöpaikat sijoittuvat ajoille 5.6.-2.7.2023 ja 3.-30.7.2023. Työtehtävinä tulee olemaan toimia apuohjaajana lasten liikennekasvatustoiminnoissa, harrastetoiminnassa, peleissä, leikeissä ja tapahtumissa, joita liikennepuistossa järjestetään, sekä olla apuna liikennepuiston avaamis- ja sulkemistehtävissä päivittäin.

Leirikeskus Leirikari, huomioithan sijainnin

Leirikarin kesätyöpaikat sijoittuvat ajalle 5.6.-2.7.2023. Työtehtävinä tulee olemaan avustaa kiinteistönhoitajaa leirikeskuksen siivous-, kunnostus- ja ylläpitotehtävissä, kuten ruohonleikkuussa, maalauksessa, ikkunoiden pesussa yms.

 

Ruoka- ja puhtauspalvelut (siivous)

Ounasrinteen monitoimitalo

Kesätyöpaikat siivouksen parissa sijoittuvat ajalle 5.-18.6.2023. Työtehtäviin kuuluu mm. kalusteiden sekä seinäpintojen puhdistusta, lattioiden pesua ja hoitoa.

Ylikylän monitoimitalo

Kesätyöpaikat siivouksen parissa sijoittuvat ajalle 5.6.-2.7.2023. Työtehtäviin kuuluu mm. kalusteiden sekä seinäpintojen puhdistusta, lattioiden pesua ja hoitoa.

 

Koulupalvelujen hallinto

Koulupalvelut 

Koulupalveluiden kesätyöpaikat sijoittuvat ajalle 5.6.-2.7.2023. Työtehtävinä tulee olemaan pieniä asennustöitä kouluilla, pulpettien säätämistä, rikkinäisten kalusteiden kunnostamista tai purkua. Tehtävänä voi olla myös varastojen järjestämistä. 

 

Lapin musiikki- ja tanssiopisto

Lapin musiikki- ja tanssiopisto 

Lapin musiikki- ja tanssiopiston kesätyöpaikat sijoittuvat ajalle 5.-18.6.2023. Kesätyöpaikassa tulet toimimaan joko kesätanssijana tai kesämuusikkona. Kesätanssijat ja -muusikot tulevat kesätyön aikana suunnittelemaan ja toteuttamaan esityksiä eri kohteissa. Näihin kesätyöpaikkoihin järjestetään koe-esiintymiset, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

 

Uimahalli

Uimahalli Vesihiisi

Uimahalli Vesihiiden kesätyöpaikat sijoittuvat ajalle 5.6.-2.7.2023. Työtehtävinä tulee olemaan uimaopettajan apulaisena toimiminen eritasoisissa uimakouluryhmissä, altaissa lasten auttaminen ja tukeminen uimataidon oppimiseen liittyvät tehtävät, lasten valvonta ja auttaminen pesuhuoneissa. Jonkin verran voi olla tiedossa myös pienimuotoisia siivous- ja järjestelytehtäviä.

 

Kirjastot

Rovaniemen kaupungin pääkirjasto

Rovaniemen kaupungin pääkirjaston kesätyöpaikat sijoittuvat ajoille 5.6.-2.7.2023 tai 3.-30.7.2023. Työtehtävinä tulee olemaan mm. kirjojen hyllytystä, kirjojen merkitsemistä sekä leimaamista, erilaisia järjestelytehtäviä, aineiston keräämistä näyttelyihin ja blogi-tekstin kirjoittamista. 

 

Saarenkylän kirjasto

Saarenkylän kirjaston kesätyöpaikat sijoittuvat ajoille 5.6.-2.7.2023 tai 3.-30.7.2023. Työtehtävinä tulee olemaan avustaa henkilökuntaa askareissa kuten mm. kirjojen hyllytystä, tilojen järjestelyä, aineistojen esillepanoa, kirjanäyttelyn tekoa ja mahdollisten tapahtumien järjestäminen/auttaminen näissä. 

 

Varhaiskasvatus

Naavametsän päiväkoti 

Naavametsän päiväkodin kesätyöpaikat sijoittuvat ajoille 5.6.-2.7.2023 tai 3.-30.7.2023. Työtehtäviä tulevat olemaan lasten hoitoa, heidän huolenpitoa sekä siivousta. 

 

Ounasmetsän päiväkoti

Ounasmetsän päiväkodin kesätyöpaikat sijoittuvat 5.6.-2.7.2023 väliselle ajalle. Työtehtäviä tulevat olemaan lasten hoitoa, heidän huolenpitoa sekä siivousta. 

 

Poropolun päiväkoti

Poropolun päiväkodin kesätyöpaikat sijoittuvat ajalle 5.6.-2.7.2023 tai 3.-30.7.2023. Työtehtäviä tulevat olemaan mm. avustaa henkilöstöä lasten hoito-, kasvatus- ja opetustehtävissä (leikkimistä, pelaamista, lukemista ja ulkoilua lasten kanssa). Tehtävänä myös esimerkiksi pukeutumisessa ja syömisessä auttaminen. Mahdollisia myös pienet siivous tehtävät, kuten lelujen pesua. 

 

Ruokolammen päiväkoti

Ruokolammen päiväkodin kesätyöpaikat sijoittuvat ajalle 5.6.-2.7.2023 tai 3.-30.7.2023. Työtehtävinä tulee olemaan ohjeistuksen mukaan lapsiryhmässä toimiminen, sekä pienimuotoiset siivous-, vaate- ja ruokahuoltotehtävät. 

 

Saarenputaan päiväkoti 

Saarenputaan päiväkodin kesätyöpaikat sijoittuvat ajalle 5.6.-2.7.2023 tai 3.-30.7.2023. Työtehtävinä tulee olemaan lasten kanssa leikkiminen, lapsiryhmässä auttaminen sekä siivoustöihin osallistuminen yhdessä muun henkilökunnan kanssa.

 

Sahanperän päiväkoti / Ruijanpuisto

Sahanperän ja Ruijanpuiston päiväkodin kesätyöpaikat sijoittuvat 5.6.-2.7.2023 tai 3.-30.7.2023. Työtehtävinä tulee olemaan avustavat tehtävät eri-ikäisten lasten lapsiryhmissä, ulkoilua, leikkimistä sekä pieni muotoisia siivoustehtäviä. 

 

Hirvaan päiväkoti

Hirvaan päiväkodin kesätyöpaikat sijoittuvat ajalle 5.6.-2.7.2023. Työtehtävinä tulee olemaan päiväkotiapulaisten mukana siivoamista sekä puhtaanapitoa. Tehtäviä ovat myös lasten kanssa pelaaminen ja leikkiminen.

 

Yläkemijoen päiväkoti

Yläkemijoen päiväkodin kesätyöpaikat sijoittuvat ajalle 5.-18.6.2023 tai 19.6.-2.7.2023. Työtehtäviin kuuluu avustaminen lapsiryhmässä kuten esimerkiksi lasten pukeminen ja ruokailut, leikkiminen sekä pelien pelaaminen. Tehtäviin kuuluu myös oppimateriaalien valmistelu, siivoaminen ja järjestelytyö. 

 

Ruoka- ja puhtauspalvelut (keittiöt)

Kairatien tuotantokeittiö

Kairatien tuotantokeittiön kesätyöt sijoittuvat ajoille 5.6.-2.7.2023 ja 3.-30.7.2023. Työtehtäviä tulee olemaan avustavat tehtävät lämpimien ruokien, salaattien ja välipalojen valmistuksessa, astiahuollossa, keittiön yleisen järjestyksen ja siisteyden ylläpidossa sekä varastojen hallinnassa. Työpaikalla et ole koskaan yksin.


Kivalonpuiston päiväkoti keittiö

Kivalonpuiston päiväkodin keittiön kesätyöpaikat sijoittuvat ajalle 5.6.-2.7.2023. Työtehtävinä tulee olemaan avustavat tehtävät aamu- ja välipalojen valmistuksessa, ruoan tarjollelaittoa, tuoreiden vihannesten ja hedelmien pilkkomista, asiakaspalvelua ruokailuaikoina sekä keittiön yleisen järjestyksen ja siisteyden ylläpitoa ja astiahuoltoa.


Väinämöisen päiväkoti keittiö

Väinämöisen päiväkodin keittiön kesätyöpaikat sijoittuvat ajalle 5.6.-2.7.2023. Työtehtävinä tulee olemaan avustavat tehtävät aamu- ja välipalojen valmistuksessa, ruoan tarjollelaittoa, tuoreiden vihannesten ja hedelmien pilkkomista, asiakaspalvelua ruokailuaikoina sekä keittiön yleisen järjestyksen ja siisteyden ylläpitoa ja astiahuoltoa. 


Poropolun päiväkoti keittiö

Poropolun päiväkodin keittiön kesätyöpaikat sijoittuvat ajalle 5.6.-2.7.2023. Työtehtävinä tulee olemaan avustavat tehtävät aamu- ja välipalojen valmistuksessa, ruoan tarjollelaittoa, tuoreiden vihannesten ja hedelmien pilkkomista, asiakaspalvelua ruokailuaikoina sekä keittiön yleisen järjestyksen ja siisteyden ylläpitoa ja astiahuoltoa. 


Saarenputaan päiväkoti keittiö

Saarenputaan päiväkodin keittiön kesätyöpaikat sijoittuvat ajalle 5.6.-2.7.2023. Työtehtävinä tulee olemaan avustavat tehtävät aamu- ja välipalojen valmistuksessa, ruoan tarjollelaittoa, tuoreiden vihannesten ja hedelmien pilkkomista, asiakaspalvelua ruokailuaikoina sekä keittiön yleisen järjestyksen ja siisteyden ylläpitoa ja astiahuoltoa.  


Napapiirin päiväkoti keittiö

Napapiirin päiväkodin keittiön kesätyöpaikat sijoittuvat ajalle 5.6.-2.7.2023. Työtehtävinä tulee olemaan avustavat tehtävät aamu- ja välipalojen valmistuksessa, ruoan tarjollelaittoa, tuoreiden vihannesten ja hedelmien pilkkomista, asiakaspalvelua ruokailuaikoina sekä keittiön yleisen järjestyksen ja siisteyden ylläpitoa ja astiahuoltoa.  

 
Mustikkaharjun päiväkoti keittiö

Mustikkaharjun päiväkodin keittiön kesätyöpaikat sijoittuvat ajalle 5.6.-2.7.2023. Työtehtävinä tulee olemaan avustavat tehtävät aamu- ja välipalojen valmistuksessa, ruoan tarjollelaittoa, tuoreiden vihannesten ja hedelmien pilkkomista, asiakaspalvelua ruokailuaikoina sekä keittiön yleisen järjestyksen ja siisteyden ylläpitoa ja astiahuoltoa.  


Ruokolammen päiväkoti keittiö

Ruokolammen päiväkodin keittiön kesätyöpaikat sijoittuvat ajalle 5.6.-2.7.2023. Työtehtävinä tulee olemaan avustavat tehtävät aamu- ja välipalojen valmistuksessa, ruoan tarjollelaittoa, tuoreiden vihannesten ja hedelmien pilkkomista, asiakaspalvelua ruokailuaikoina sekä keittiön yleisen järjestyksen ja siisteyden ylläpitoa ja astiahuoltoa.  


Ylikylän päiväkoti

Ylikylän päiväkodin keittiön kesätyöpaikat sijoittuvat ajalle 5.6.-2.7.2023. Työtehtävinä tulee olemaan avustavat tehtävät aamu- ja välipalojen valmistuksessa, ruoan tarjollelaittoa, tuoreiden vihannesten ja hedelmien pilkkomista, asiakaspalvelua ruokailuaikoina sekä keittiön yleisen järjestyksen ja siisteyden ylläpitoa ja astiahuoltoa.  


Ounasjoen päiväkoti

Ounasjoen päiväkodin keittiön kesätyöpaikat sijoittuvat ajalle 5.6.-2.7.2023. Työtehtävinä tulee olemaan avustavat tehtävät aamu- ja välipalojen valmistuksessa, ruoan tarjollelaittoa, tuoreiden vihannesten ja hedelmien pilkkomista, asiakaspalvelua ruokailuaikoina sekä keittiön yleisen järjestyksen ja siisteyden ylläpitoa ja astiahuoltoa. 

Avoimet kesätyöpaikat Rovaniemellä 

Jos haluat saada ilmoituksenne avoimesta kesätyöpaikasta tälle sivustolle, voit ilmoittaa avoimia paikkoja kaupungin kesätyökoordinaattorille osoitteeseen kesatyot@rovaniemi.fi.

Avoimia kesätyöpaikkoja kesälle 2023 voi ilmoittaa yllä olevaan osoitteeseen. 

 

Palvelupaikat

Ohjaamo Rovaniemi

Ohjaamo Rovaniemi antaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta alle 30-vuotiaille nuorille työnhakuun, koulutukseen sekä arjen ja elämän asioihin liittyen.

Koskikatu 25, 96200 ROVANIEMI,
Kauppakeskus Rinteenkulma, 2. krs

Aukioloajat

Ma - To: 10:00 - 16:00
Pe: 10:00 - 15:00

loppiainen (suljettu) (6.1.2024)

Kaikki tiedot
Tauriainen Henriikka
Kesätyökoordinaattori
phone0401734155
Tapio Nina
Kesätyökoordinaattori
phone0401836697

Neppari-hanke

Neppari-hanke tarjoaa tukea ja apua nuorille, joilla on nepsyhaasteita, kuten keskittymisen pulmaa, tarkkaavaisuuden häiriöitä, sosiaalisten tilanteiden pelkoa, impulsiivisuutta tai aistiherkkyyksiä. Voimme olla apuna työpaikan etsimisessä, vahvuuksien kartoittamisessa, työhaastatteluun valmistautumisessa tai mukana ensimmäisinä työpäivinä. Pystymme räätälöimään tuen yksilöllisesti toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tukea on saatavilla myös työnantajille, jotka haluavat tietoa nepsykirjosta ja kuinka toimia neuroepätyypillisten nuorten kanssa.

Meihin voi olla yhteydessä puhelimitse: Sini Springare 0449880875 / Hanna Satta 0449880825 tai sähköisesti nepparihanke@gmail.com.