Hei 2004, 2005 ja 2006 syntynyt nuori! 

Helmikuussa järjestettävä haku tapahtuu sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alempaa voit löytää lisätietoja sinua kiinnostavista aiheista, kuten esimerkiksi ilmoitetut avoimet kesätyöpaikat jotka ovat tulossa hakuun. 

Koronatilanteesta johtuen kesätyöpaikkojen peruuntumiset on mahdollisia. 

Mikä?

Rovaniemen kaupunki tukee nuorten oma-aloitteista kesätyönhakua kesätyösetelillä. Kesätyösetelin tavoitteena on kannustaa työnantajia palkkaamaan nuoria kesätöihin. Kesätyösetelin arvo on 80 % nuorelle maksetusta bruttopalkasta, enintään kuitenkin 300 € ja se on tarkoitettu korvaamaan työnantajalle osa nuoren palkkakustannuksista. 

Nuori voi hakea kesätyöseteliä, vaikka hänellä ei vielä olisi tiedossa kesätyöpaikkaa. Kesätyösetelillä voi työllistyä esimerkiksi yritykseen, yhdistykseen, järjestöön tai seurakuntaan. Työnantajalla tulee olla voimassa oleva y-tunnus.

Tiesitkö myös, jos opiskelet ammatillisessa oppilaitoksessa, voit hyödyntää kesätyösetelin myös välioppisopimuksessa, jonka seurauksena töiden lomassa myös opintosi edistyvät. Välioppisopimuksessa työsopimuksen tulee olla vähintään kuukauden mittainen ja omaohaajasi tulee arvioida työpaikan edellytykset toimia oppimisympäristönä. Pääset tutustumaan eri oppisopimuksiin tästä ja kysymään lisätietoja koululta omalta omaohjaajaltasi. 

Kenelle?

Vuonna 2022 kesätyöseteliä pystyy hakemaan 2004, 2005 ja 2006 syntyneet nuoret. 

Miten?

Nuori hakee kesätyöseteliä Kuntarekryn kautta. Kesätyösetelin saatuaan hän toimittaa sen työnantajalleen. Kriteereiden täytyttyä työnantaja palauttaa kesätyösetelin ja muut vaaditut dokumentit kaupungille. Kesätyöseteli maksetaan työnantajalle jälkikäteen, mikäli kesätyösetelin ehdot täyttyvät ja vaaditut dokumentit on palautettu määräaikaan mennessä. 

 

 

Mikä?

Kesätyösetelin saanut nuori pystyy hyödyntämään saadun kesätyösetelin kesäyrittäjyyteen. Nuori voi työllistää itsensä joko 4H-yrittäjänä, kevytyrittäjänä tai yrittäjänä. 

Kenelle?

Kesätyösetelin kesäyrittäjänä toimimiseen pystyy hyödyntämään 2004, 2005 ja 2006 syntyneet nuoret. 

Miten? 

Kesätyösetelin saanut nuori ilmoittaa kaupungille kesäyrittäjyys -ilmoittautumislomakkeella aikomuksensa käyttää kesätyöseteli kesäyrittäjyyteen. Linkki lomakkeeseen löytyy verkkoasiointi kohdasta. 

Kesätyöseteli maksetaan nuorelle, mikäli kaikki kesäyrittäjyyteen vaadittavat kriteerit täyttyvät.

Kesäyrittäjän täytettävät kriteerit: 

  • Hakee kesätyöseteliä hakuaikana
  • Ennen kesäyrittäjyyden aloittamista nuori toimittaa kaupungille hakemuksen kesätyösetelin käyttämisestä yrittäjyyteen. Hakemuksen liitteenä on liiketoimintasuunnitelma ja todistus käydystä yrittäjyysvalmennuksesta. Hakemuksen liitteet toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kesatyot@rovaniemi.fi
  • Nuori suorittaa hyväksytysti yrittäjyysvalmennuksen (mikäli tämä on käyty aikaisemmin, ei valmennusta tarvitse käydä uudelleen)
  • Nuori tekee työtä vähintään 60 tuntia ajalla 2.5-30.9.2022
  • Nuori ansaitsee yrittäjyystoiminnalaan vähintään 100 euroa
  • Nuori toimittaa Rovaniemen kaupungille kesätyösetelin täytettynä ja loppuraportin viimeistään 28.10.2022. Loppuraportti sisältää toimintakertomuksen, talousraportin ja itsearvioinnin. 


Nuori vastaa itse kaikista yrityksensä toimintaan liittyvistä velvoitteista ja kustannuksista.
4H-yrittäjän tulee myös huomioida 4H-yhdistyksen omat kriteerit 4H-yrittäjyydestä. 

Mikä?

Kesätyöpaikka kaupungin yksikössä on toinen kaupungin myöntämistä kesätyötuen muodoista. Tällöin nuori työllistyy kaupungin yksikköön kesällä. Kesätyöpaikkoja voivat olla esimerkiksi päiväkodit, ikäihmisten palvelut, kirjasto, museot sekä ruoka- ja siivouspalvelut.

Vuonna 2022 kesätyöjakso kestää joko kaksi tai neljä viikkoa. Kahden viikon kesätyöjakson palkka on 382,76 € ja neljän viikon kesätyöjakson palkka on 765,52 €.

Kenelle?

Vuonna 2022 kesätyöpaikkaa kaupungilta pystyy hakemaan 2004, 2005 ja 2006 syntyneet nuoret.  

Miten?

Nuoren tulee hakea kesätyöpaikkaa Kuntarekryn kautta haun ollessa auki. Hakemusta täyttäessä nuori pääsee näkemään kaupungilla auki olevat kesätyöpaikat ja näin hän pääsee valitsemaan juuri itseä kiinnostavan kesätyöpaikan. Haussa voi hakea vain yhtä kesätyöpaikkaa. Nuorille jotka eivät pääse kesätöihin kaupungin yksikköön, myönnetään automaattisesti kesätyösetelit. 

Kesätöihin pääsevien nuorten valinnat tehdään osaksi yksikön toteuttamana, arpomalla paikkaa hakeneiden kesken sekä 1-3 nuorta työllistetään Unelmien kesäduuni -kilpailun kautta. 

Unelmien kesäduuni -kilpailu

Rovaniemen kaupunki järjestää vuosittain Unelmien kesäduuni -kilpailun, jossa nuori pystyy ideoimaan unelmiensa kesätyöpaikan kaupungilta. Kilpailun voittaja pääsee ideoimaansa kesätyöpaikkaan tulevana kesänä. Unelmien kesäduuni -kilpailuun osallistuakseen nuoren täytyy hakea kesätyöpaikkaa kaupungilta Kuntarekryn kautta sekä toimittaa erillinen hakemus kilpailuun osallistumisesta, hakemus löytyy verkkoasiointi otsikon alta. 

Alta löydät Rovaniemen kaupungin avoimet kesätyöpaikat tulevalle kesälle. Näitä voi hakea 2004, 2005 ja 2006 syntyneet nuoret ja hakeminen tapahtuu sähköisesti Kuntarekryn kautta. Paikkojen määrä yksiköissä vaihtelee 1-12 paikan välillä. Listaa voidaan päivittää vielä tammikuun aikana.

Koronatilanteesta johtuen kesätyöpaikkojen peruuntumiset on mahdollisia.  

Hyvinvoinnin ja sivistyksen toimiala/Vapaa-ajan palvelut

Palveluita tässä yksikössä tuotetaan vauvasta vaariin, esimerkiksi nuorten vaikuttamistoiminta eli nuoristovaltuusta johdetaan täältä. Työympäristö on toimistoympäristö, mutta työtavat ovat vaihtelevia ja niitä tehdään ympäri kaupunkialuetta. Kesätyöntekijä pääsee tekemään monipuolista vapaa-ajan palveluiden hallinnollista työtä sekä näkemään kulttuurituottajien käytännön tekemää työtä. Kesätyöntekijä pääsee tekemään monipuolisia toimistotyötehtäviä, kuten arkistointia, järjestelytehtäviä esim tapahtumissa ja toimistolla sekä suunnittelutehtäviä. 

Kesätyön ajanjakso: 13.6.-10.7.2022

 

Lapin musiikki- ja tanssiopisto

Lapin musiikki- ja tanssiopisto on taiteen perusopetusta antava taideoppilaitos. Tulevaksi kesäksi kesätyöntekijöitä valitaan sekä musiikin, että tanssin pariin. Valitut muodostavat keskenään esiintyviä ryhmiä, jotka suunnittelevat, harjoittelevat ja toteuttavat erilaisia esitettäviä ohjelmistoja. Kesätyöntekijöiden tulisi olla aloitekykyisiä, suunnitelmallisia ja reippaita. Paikkoihin järjestetään koesoitto- ja koetanssitilaisuudet. Koesoitossa nuori voi esittää haluamansa teoksen ja koetanssissa hän voi esittää haluamansa koreografian.

Kesämuusikoiden ja -tanssijoiden koesoitto- ja koetanssitilaisuus järjestetään perjantaina 18.3.2022 klo 14.00 alkaen Lapin musiikki- ja tanssiopiston Helena-salissa. Osoite: Jorma Eton tie 8 B, 2. krs. 96100 Rovaniemi.

Kesätyön ajanjakso: 6.-19.6.2022

 

Nuorisopalvelut

1. Lasten liikennepuisto/Apuohjaaja

Liikennepuistossa käyvät lapset ovat iältään 7-12-vuotiaita. Kesätyöntekijät pääsevät ohjaamaan ja opastamaan lapsia liikennepuiston toimintoihin. Mukana ohjauksessa on Rovaniemen kaupungin nuoriso-ohjaajia. Liikennepuisto sijaitsee osoitteessa Miehentie 12 ja ohjaus sekä opastus tapahtuu ulkona. 

2. Leirikeskus Leirikari/Kiinteistöhoitajan apulainen

Leirikarissa kesätyöntekijän työtehtävät ovat kiinteistön huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä. Näitä voivat olla esimerkiksi nurmikon leikkuu, maalaus sekä ikkunoiden pesu. Työskentely tapahtuu yhdessä kiinteistöhoitajan kanssa ulkona. Leirikari sijaitsee vajaa 40 kilometrin päässä Rovaniemen keskustasta. 

Kesätyöpaikkojen ajanjaksot:

Lasten liikennepuisto: 6.6.-3.7.2022 & 4.7.-31.7.2022

Leirikeskus Leirikari: 6.6.-3.7.2022Kotiin annettavat palvelut/Ikäihmisten palvelut

Etävirkistysohjaaja, jonka työtehtävinä on järjestää etähoidon asiakkaille erilaista virkistystoimintaa. Virkistystoiminta voi olla esimerkiksi keskustelua, tietovisojen pitämistä, jumppaa tai lehdenlukua. Työ edellyttää mm. sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteellisuutta sekä kunnioittavaa asennetta ikäihmisiä kohtaan. 

Kesätyön ajanjaksot: 6.-19.6.2022 & 4.-17.7.2022

 

Kuntoutussairaala/Ikäihmisten palvelut

Kuntoutussairaalassa on kolme osastoa, potilaat ovat kuntoutus- ja akuutti- sekä saattohoitopotilaita. Kesätyön työtehtävät ovat pääosin ruoka- ja siivoushuoltoon liittyviä tehtäviä. Kesätyöntekijä perehdytetään tehtäviin hyvin sekä hänellä on vastuutyöntekijä aina paikalla. 

Kesätyön ajanjaksot: 6.6.-3.7.2022 & 4.-31.7.2022

 

Ikäihmisten päivätoiminta Tapionkoti/Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten päivätoiminnassa työskentelee monialainen tiimi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Asiakkaina ovat kotona asuvia ikäihmisiä, jotka heikentyneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat tukea ja ohjausta päästäkseen osalliseksi kodin ulkopuolella. Kesätyöntekijän työtehtäviin kuuluu avustavia tehtäviä päivätoiminnassa, hän osallistuu työntekijöiden kanssa ikäihmisten toiminnan ohjaamiseen ja kohtaamaan ikäihmisiä. 

Kesätyön ajanjaksot: 6.6.-3.7.2022 & 4.-31.7.2022

 

Palvelukoti Aaltoranta/Ikäihmisten palvelut

Palvelukoti Aaltorannassa asuu muistisairaita ikäihmisiä, jotka tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa. Henkilökuntaan kuuluu sairaan- ja lähihoitajia ja hoiva-avustajia. Kesätyöntekijä tulee toimimaan palvelukodissa avustavissa tehtävissä. Tehtävät voivat olla esimerkiksi jakelukeittiötyötä, pyykkihuoltoa ja hodinhoitotöitä. Kesätyöntekijänä myös pääset järjestämään ikäihmisille toimintaa ja ajanvietettä, kuten pelaamista, ulkoilua, lukemista ja laulamista. 

Kesätyön ajanjaksot: 6.6.-3.7.2022 & 4.-31.7.2022

 

Ryhmäkoti Metsätähti/Ikäihmisten palvelut

Metsätähti on ikäihmisten koti, asukkaat ovat muistisairaita ja toimintakyvyltään ohjattavia ja autettavia. Kesätyöntekijän työtehtäviä tulee olemaan puhtaanapitoon ja ruokahuoltoon kuuluvat tehtävät, kuten esimerkiksi pöytien kattaminen ja siistiminen, ruokien tarjoulu ja auttaminen ruokailussa sekä pyykkien lajittelu. Kesätyöntekijä tulee pitämään ikäihmisille myös seuraa, kuten lukee lehtiä, keskustelee sekä kuuntelee musiikkia. 

Kesätyön ajanjaksot: 6.6.-3.7.2022 & 4.-31.7.2022

 

Erkkilänkujan päivätoimintakeskus/Vammaispalvelut

Päivätoimintakeskuksen arkeen kuuluu esimerkiksi asiakkaiden kanssa ulkoilu, askartelu sekä viriketoiminta. Kesätyöntekijät avustavat vakituista henkilöstöä virikkeellisen toiminnan järjestämisessä. Kesätyöntekijät tulee toimimaan nimikkeellä apuohjaaja, tällöin tehtäviin kuuluu mm. ruokailua, ulkoilua, pelaamista ja keskustelua asiakkaiden kanssa. 

Kesätyön ajanjaksot: 6.6.-3.7.2022 & 4.-31.7.2022

 

Kairatien tuotantokeittiö/Ruoka- ja puhtauspalvelut

Täällä tuotantokeittiössä valmistetaan Rovaniemen päiväkotien ruoat. Kesätyöntekijä tulee toimimaan keittiöavustajana ja kesätyön aikana nuori pääsee tutustumaan useisiin keittiötehtäviin työntekijän ohjauksessa.

Kesätyön ajanjaksot: 6.6.-3.7.2022 & 4.-31.7.2022

 

Näsmänkiepin palvelutalon keittiö/Ruoka- ja puhtauspalvelut

Näsmänkiepin keittiössä pääset avustamaan erilaisissa keittiötehtävissä. Täällä valmistetaan ruoat kaupungin ikäihmisille palvelutaloihin ja koteihin. Tehtäviä ovat esimerkiksi ruokien pakkaaminen, astian pesua sekä ruoan valmistusta. Täällä seuranasi on työntekijä ohjaamassa sinua. 

Kesätyön ajanjaksot: 6.6.-3.7.2022 & 4.-31.7.2022

 

Kivalonpuiston- ja Vaaranlammen päiväkotien keittiö/Ruoka- ja puhtauspalvelut

Keittiöt sijaitsevat lähellä toisiaan, Vaaranlammen päiväkodin sijaitessa Rovaniemen keskustassa Koskikadulla. Täällä pääset työskentelemään ruokapalveluiden avustavissa tehtävissä, joita ovat esimerkiksi astianpesu, asiakaspalvelu sekä siivous. Mahdollisuus työskennellä molemmissa sijainneissa. Sopiminen työtehtävistä ja siirtymisistä tapahtuu keittiöpäällikön kanssa yhdessä.

Kesätyön ajanjakso: 6.6.-3.7.2022

 

Siivous/Ruoka- ja puhtauspalvelut

Puhtauspalvelut tuottavat laadukasta puhtautta mm.  Rovaniemellä sijaitseville peruskouluille. Kesän aikana tehdään pääsääntöisesti perussiivouksia kouluilla. Kesätyöntekijän tehtävänimike tulee olemaan siivooja, jonka työtehtäviin kuuluu esimerkiksi kalusteiden- ja pintojen puhdistus sekä täällä on mahdollisuus kokeilla erilaisia siivoukseen tarkoitettuja koneita. Työtä tehdään ryhmänä. 

Kesätyön ajanjakso: 13.-26.6.2022

 

Lapin maakuntamuseo

Lapin maakuntamuseo sijaitsee Arktikumissa. Asiakkaat ovat pääosin matkailijoita kotimaasta sekä ulkomailta. Kesätyöntekijä tulee toimimaan museoavustajana, joka auttaa esimerkiksi näyttelyiden valvonnassa sekä asiakkaiden neuvomisessa. Museoavustaja kiertelee näyttelyissä katsomassa, että kaikki on hyvin sekä vastailee asiakkaiden kysymyksiin esimerkiksi siitä, missä mikäkin näyttely on tai missä sijaitsee mikäkin palvelu. Mahdollisuus päästä tutustumaan myös muihin museotöihin, jos on kiinnostunut esimerkiksi historiasta, arkeologiasta ja luonnontieteestä. 

Kesätyön ajanjakso: 6.6.-3.7.2022

 

Rovaniemen taidemuseo

Rovaniemen taidemuseo sijaitsee Korundissa, asiakkaita käy kotimaasta sekä ulkomailta. Kesätyöntekijä tulee valvomaan erilaisia näyttelyitä, toimimaan asiakaspalvelutehtävissä sekä tekemään muita avustavia työtehtäviä. 

Kesätyön ajanjakso: 6.6.-3.7.2022

 

Kesäyrittäjyys hakemus

Nuori voi käyttää kesätyösetelin kesäyrittäjyyteen. Täyttääkseen kriteerit nuoren tulee täyttää hakemus sekä toimittaa vaaditut liitteet.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Kuntarekry - Rovaniemi

Kuntarekryn kautta voit tarkastella ja hakea Rovaniemen kaupungin avoimia työpaikkoja sekä nuorten kesätyöseteliä.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Unelmien kesäduuni -kilpailun hakemus

Kilpailun kautta nuori voi voittaa unelmien kesätyön.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Avoimet kesätyöpaikat Rovaniemellä

Napapiirin Residuum Oy
Napapiirin Residuum etsii kolmea täysi-ikäistä kesätyöntekijää jätehuoltoon. Hakijalta edellytetään reipasta ja palveluhenkistä asennetta, perus atk-ohjelmien tuntemista sekä halua oppia ja kehittyä kiertotalouden osaajaksi. 


Lisätietoja löydät täältä: Residuum etsii kesätyöntekijöitä 
Lisätietoja voit kysyä täältä: Markku Erola, Käyttöpäällikkö, p. 0207 310 280, markku.erola@residuum.fi

 

Jos haluat saada ilmoituksenne avoimesta kesätyöpaikasta tälle sivustolle, voit ilmoittaa avoimia paikkoja kaupungin kesätyökoordinaattorille osoitteeseen kesatyot@rovaniemi.fi.

Palvelupaikat

Ohjaamo Rovaniemi

Ohjaamo Rovaniemi antaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta alle 30-vuotiaille nuorille työnhakuun, koulutukseen sekä arjen ja elämän asioihin liittyen.

Koskikatu 25, 96200 ROVANIEMI,
Kauppakeskus Rinteenkulma, 2. krs

Aukioloajat

Ma - Pe: 10:00 - 16:00

Kaikki tiedot
Tauriainen Henriikka
Kesätyökoordinaattori
phone0401734155