Liikuntaneuvonnan avulla halutaan vahvistaa yksilön kykyä tehdä itse terveyttä edistäviä ratkaisuja
Henkilökohtainen liikuntaneuvonta kutsuntaikäisille
Prosessi etenee vaiheittain ja sisältää useita tapaamisia mukaan lukien alku- ja lopputapaamisen sekä
yhteydenottoja niiden välissä. Liikuntaneuvonnan vaikuttaviksi vaiheiksi on todettu lähtötilanteen kartoitus, tiedonvaihto, tavoitteenasettelu, suunnitelman tekeminen sekä seuranta ja palautteen antaminen.

Tavoitteena on antaa asiakkaalle tukea, kuinka saavuttaa liikunnallisempi elämäntapa. Liikkumisen lisääntymisellä tavoitellaan myönteisiä terveysvaikutuksia sekä elämänlaadun kohentumista.

Liikuntaneuvonnan sisältö rakentuu asiakkaan tarpeiden ja kykeneväisyyden mukaan. Koska liikuntaneuvonta on aina yksilöllistä ja asiakkaan tarpeisiin räätälöity kokonaisuus, ei tapaamiskertojen määrää tai kestoa voida ennakkoon määritellä. Tapaamisia tulee kuitenkin olla useita, sillä elintapojen muuttaminen vaatii aikaa ja muutos sisältää useita vaiheita. Useimmiten liikuntaneuvontaprosessi kestää 3–12 kuukautta.
Miten pääsen liikuntaneuvontaan?

Tällä hetkellä kutsuntaikäiset nuoret saavat henkilökohtaista neuvontaa. Lähetteen henkilökohtaiseen liikuntanauvontaan voi saada kutsuntojen ennakkoterveystarkastuksen yhteydessä terveydenhuollosta tai varata ajan itse suoraan liikuntaneuvojalle.

Muut kuntalaiset (17-64 -vuotiaat,  joiden BMI on yli 31) saavat puhelimessa tapahtuvaa liikunnan palveluohjausta liikuntakoordinaattoreilta.

Henkilökohtainen liikuntaneuvonta on pitkäaikainen prosessi ja liikunnan palveluohjaus on lyhytaikainen. Liikunnan palveluohjaus pitää sisällä opastusta liikuntapalveluiden tarjontaan ja liikuntatilojen käyttöön. 

Ota yhteyttä, palvelu on maksutonta.
Patronen Mirva
Rovaniemi liikkeelle -hankkeen projektipäällikkö, Liikuntaneuvoja
phone0163228595
phone0407675830
Paloniemi Laura
Liikuntakoordinaattori (lasten- ja nuorten liikunta, aikuisten liikunta)
phone0163228596
phone0405486447
Merkkiniemi Katriina
Liikuntakoordinaattori (soveltava liikunta)
phone0163228594
phone0405625337