Kuinka hyvin Rovaniemen liikuntapalvelut vastaavat sinun tarpeisiisi?

Liikunta- ja urheilupoliittisessa ohjelman tarkoituksena on linjata tuleville vuosille se, millaisia liikuntapalveluja kuntalaisille tarjotaan. Kaupungin toteuttamia liikuntapalveluja ovat liikuntapaikat, ohjattu liikunta ja kansalaistoiminnan tukeminen.

Kaupungin tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja alueen elinvoimaa. Liikunta- ja urheilupoliittisella ohjelmalla halutaan edistää tämän tavoitteen toteutumista muun muassa näistä näkökulmista:

  • Kuntalaiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi ja saavat siitä iloa, elämyksiä ja hyvinvointia.
  • Kunnan liikuntapalvelut ovat kohtuuhintaisia ja helposti saavutettavissa.
  • Ennaltaehkäisevänä työmuotona terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta on koko kunnan yhteinen asia.

 

Miten voin osallistua?

Ohjelman valmistelussa halutaan kuulla laajasti eri-ikäisten rovaniemeläisten näkemyksiä liikunnan ja urheilun kehittämisestä. Asukkaat voivat osallistua vastaamalla kyselyyn, joka on avoinna 15.2.-15.3.2021.

Kyselyllä kerätään Rovaniemen asukkailta tietoa liikunnan harrastamisesta. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa vain 10-15 minuuttia, ja jokainen saatu vastaus on erityisen tärkeä ohjelman valmistelun kannalta. Kysely on tarkoitettu kaikille rovaniemeläisille ikään, kuntoon tai harrastustaustaan katsomatta. Toivomme, että myös järjestöjen edustajat vastaavat kyselyyn.
Rovaniemen liikuntapalvelut lukuina
600 kplsisä- ja ulkoliikuntapaikkaa
1,5 %liikunta- ja vapaa-ajan palveluiden vuosibudjetti koko kaupungin budjetista
0,5 - 1 M€kaupungin vuosittaiset investoinnin liikuntapalveluihin