Rovaniemen kaupunki on saanut European City of Sport 2020 -tunnustuksen, jonka myöntää ACES Europe. Yhdistyksen edustajat Hugo Alonso ja Alberto Bichi vierailivat Rovaniemellä 21.-23.10.2019. Arviointiryhmä tutustui vierailun aikana alueen liikuntamahdollisuuksiin sekä tapasivat kaupungin, oppilaitosten, urheiluseurojen ja yritysten edustajia.

Lopullinen arviointi tehtiin yhdistyksen kriteeristöllä, jossa tarkasteltiin mm. alueen infrastruktuuria, liikuntapaikkojen saavutettavuutta, tulevaisuuden kehitystä ja investointeja. Arviointiprosessi kesti noin kaksi viikkoa. Tunnustukset jaettiin Brysselissä joulukuussa.

Yhdistyksen myöntämät tunnustukset ovat European Capital, City, Community ja Town of Sport. Rovaniemi on ensimmäinen pohjoismainen kaupunki, joka sai European City of Sport -tittelin. Yhdistyksen päätöksen mukaan Rovaniemi on erittäin hyvä esimerkki kaupungista, jossa liikunta ja urheilu toimivat niin terveyden, yhteisöllisyyden, koulutuksen kuin myös keskinäisen kunnioituksen edistäjänä – nämä ovat myös ACES Europen päätavoitteita.

– Yksi tämän vuosikymmenen strategisista painopisteistä on ollut liikunnan ja urheilun roolin vahvistaminen kaupungin kehittämisessä ja profiilissa. Hienoa saada tälle työlle kansainvälinen tunnustus, iloitsee kaupunginjohtaja Esko Lotvonen.

Rovaniemellä lähes 600 urheilu- ja liikuntapaikkaa

Osana arviointiprosessia kaupunki kokosi hakemusasiakirjan, jossa esitellään Rovaniemen panostukset urheiluun ja liikuntaan sekä kehittämisen painopisteet tulevaisuudessa. 

Rovaniemellä on lähes 600 sisä- ja ulkoliikuntapaikkaa, joista suurin osa on kaupungin ylläpitämiä. Urheilupaikkojen ylläpitoon käytetään vuosittain noin 5 miljoonaa euroa. Liikunta- ja vapaa-ajan palveluiden vuosibudjetti on noin 6,5 miljoonaa euroa, eli 1,5 % koko kaupungin budjetista. Vuosittaiset investoinnit ovat keskimäärin olleet 0,5 - 1 miljoonaa euroa. 2010-luvun suurin investointi liikunnan ja urheilun saralla on ollut keskusurheilukenttä. 

Rovaniemellä on tehty paljon kehittämistyötä urheilun ja liikunnan saralla, mutta paljon on vielä tehtävää. Tunnustuksen myötä kehittämistyö ei lopu – päinvastoin.

– Rovaniemi ei ole valmis, saatika täydellinen liikuntakaupunki. Tämän tunnustuksen myötä saamme toivottavasti lisävauhtia liikuntakulttuurimme kehittämiselle, toteaa kaupungin liikuntajohtaja Pekka Hämäläinen

Myös Alonso ja Bichi korostavat, että olemassa olevista saavutuksista iloitseminen on vasta prosessin ensimmäinen vaihe. Tunnustuksesta voi olla paljon hyötyä esimerkiksi strategisen kehittämisen kannalta. Järjestön kautta avautuu myös pääsy kansainväliseen verkostoon, jossa opitaan toisten hyvistä käytännöistä. Tärkeää on myös asettaa konkreettiset tavoitteet kehittämistyölle.

600 kplsisä- ja ulkoliikuntapaikkaa
1,5 %liikunta- ja vapaa-ajan palveluiden vuosibudjetti koko kaupungin budjetista
0,5 - 1 M€vuosittaiset investoinnit

Tavoitteena liikunnan ja hyvinvoinnin edistäminen ruohonjuuritasolta globaaleihin verkostoihin

ACES Europe on voittoa tavoittelematon, Brysselissä sijaitseva yhdistys. Se myöntää vuosittain tunnustuksia eurooppalaisille kaupungeille ja yhteisöille liikunnan ja urheilun edistämiseksi tehdystä työstä. 


Yhdistyksen tavoitteena on edistää eurooppalaisten ihmisten hyvinvointia nostamalla esiin kaupunkien tekemiä satsauksia sekä tukemalla tunnustuksia saaneiden kaupunkien välistä yhteistoimintaa. Yhdistys on mukana myös esimerkiksi Euroopan urheiluviikon järjestämisessä.

– Jokainen liikunnan edistämiseen satsattu euro tuo pitkällä tähtäimellä 15 euroa säästöä terveyspalveluista. Liikkumattomuuden kustannukset ovat maailmanlaajuisesti valtavat. Tästä syystä haluamme edistää omalta osaltamme ihmisten liikuntaharrastuksia ihan ruohonjuuritasolla, liikunnan pitäisi kuulua kaikille, tiivistää ACES Europen Alberto Bichi.

 

ACES Europen edustajat Alberto Bichi (vas.) ja Hugo Alonso vierailivat Rovaniemellä 21.-23.10.2019. Kuvassa keskellä kaupungin liikuntajohtaja Pekkä Hämäläinen.