Kulttuuriohjelma koskettaa jokaista rovaniemeläistä

Rovaniemen uusi kulttuuriohjelma on suunnattu kaikille kulttuurin tekijöille ja kokijoille, niin kulttuurin ammattilaisille, harrastajille, kuluttajille kuin myös kaupungin päätöksentekijöille ja elinkeinoelämän edustajille.

Ohjelma antaa yhteisen suunnan sille, miten Rovaniemi esittäytyy kulttuurikaupunkina ja miten kulttuuria täällä tuotetaan tulevaisuudessa. Tavoitteena on luoda entistä paremmat mahdollisuudet kulttuurin tekemiseen ja kokemiseen mm. tuomalla yhteen kulttuuritoimijoita ja nostamalla esiin kulttuurin luomia vetovoimatekijöitä.

Rovaniemi on kulttuurikaupunki, joka vetää puoleensa ainutlaatuisen tekemisen, pohjoisen ympäristön ja monipuolisen kulttuuritarjonnan ansiosta. Rovaniemellä on laaja kulttuurikenttä, joka palaa halusta tehdä yhteistyötä.

Kaaviokuva, jossa havainnollistetaan miten kulttuuriekosysteemis syntyy yksilöiden, yhteisöjen ja kaupungin yhteistyönä.

Yhteisten tavoitteiden ja tekemisen kautta syntyy Suomen toimivin kulttuuriekosysteemi. Mukana systeemissä ovat niin yksilöt, yhteisöt kuin kaupungin toimijat. Kulttuuri koskettaa meitä kaikkia.

 

Ohjelman ydinteemat löytyivät yhteisesti tärkeistä asioista

Ohjelmaa tehtäessä tunnistettiin rovaniemeläisille tärkeitä asioita. Niiden pohjalta Rovaniemen kulttuuriohjelma päätettiin muodostaa viiden ydinteeman ympärille.

 

Kulttuuriohjelman teemat

 1. Hyvinvointi – Kulttuuri kutittaa mieltä
 2. Yhdenvertaisuus – Kulttuuri kuuluu kaikille
 3. Yhteistyö – Kulttuurin voima on yhteistyössä
 4. Kulttuurin monipuolisuus – Kulttuuri antaa näkökulmia
 5. Vetovoimatekijät – Kulttuuri vetää puoleensa


Teemat ovat kulttuuriohjelman painopisteitä, jotka luovat suunnan tulevaisuuden kulttuuritoiminnalle ja -teoille. Ne ohjaavat ajattelemaan ja toimimaan yhden linjan mukaisesti, kohti yhteistä tavoitetta.

Tutustu kulttuuriohjelmaan

Ohjelman toteutumista seurataan kulttuurilupausten kautta

Kulttuuriohjelman ydinteemojen ympärille syntyivät Rovaniemen lupaukset kulttuurille. Lupaukset tekevät ohjelmasta konkretiaa, koska lupausten pohjalta tehdään oikeita tekoja.

 

Rovaniemen lupaukset kulttuurille

 1. Rovaniemi kannustaa jokaista kaupunkilaista luovuuteen sekä tekijyyden ja kokijuuden rajojen ylittämiseen. Jokainen kaupunkilainen on osa Rovaniemen kulttuurikenttää.
 2. Rovaniemi edistää kulttuuripalveluiden tuottamista, saatavutta ja saavutettavuutta kaikille kohderyhmille. Se tuo taidetta ja kulttuuria arkeen – sinne missä ihmisetkin ovat.
 3. Rovaniemi kutsuu kulttuuritoimijoita yhteen ja edistää kulttuuritoimijoiden ja sidosryhmien verkostoitumista.
 4. Rovaniemi viestii kulttuurista elin- ja pitovoimatekijänä sekä tunnistaa sen hyvinvointia edistävän vaikutuksen.
 5. Digitaalisuus on vakiintunut osa kulttuuripalveluita ja -tuotantoa.
 6. Rovaniemellä on turvallista tehdä ja kokea kulttuuria. Se ei salli epäasiallista kohtelua, rasismia, syrjintää tai seksuaalista häirintää.
 7. Luonto ja arktisuus näkyvät Rovaniemen kulttuurikentällä niin inspiraation lähteenä, tilana, paikkana kuin erottuvuustekijänäkin.
 8. Kulttuurin tekemistä ohjaavat yhteiset tavoitteet ja yhteinen tahtotila toteuttaa Rovaniemen kulttuurivisiota.

 

410vastausta asukkaille ja ammattilaisille tehtyihin kyselyihin
284 korttia ja piirustusta lähetettiin kaupungin kulttuuripostilaatikoihin kyselyiden aikana
34 ammattilaista ja sidosryhmien edustajaa osallistui pyöreän pöydän keskusteluun

Ohjelman valmisteluun osallistui laaja joukko kaupunkilaisia

Kulttuuriohjelma on löytänyt muotonsa osallisuutta vahvistavan prosessin myötä, tarkalla korvalla kuntalaisten näkökulmia, tarpeita ja toiveita kuunnellen. Yhteiset, Rovaniemelle tärkeät teemat kirkastuivat asukkaille ja kulttuurialan ammattilaisille suunnattujen kyselyiden, pyöreän pöydän keskustelun sekä päiväkodeissa, kouluilla ja kulttuurikohtaissa järjestetyn postikorttikampanjan myötä.

Osallisuuskampanja tavoitti kuntalaisia ympäri laajan Rovaniemen, kyliä myöten. Lopputulos on kuntalaisten näköinen ja siten myös kestävälle pohjalle rakennettu.

 

 Henkilö tiputtaa postikortin postilaatikkoon.

Kulttuuriohjelman valmisteluun sai osallistua myös postikorteilla. Koko ohjelma laadittiin laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Siksi ohjelma on asukkaidensa näköinen ja kestävällä pohjalle rakennettu.