Rovaniemi tunnetaan vahvana matkailukaupunkina ja Rovaniemen kaupunki, Visit Rovaniemi sekä Joulupukin Pajakylä ovat tehneet kunniakasta työtä sen eteen, että kaupunki tunnetaan nykyään Joulupukin virallisena kotikaupunkina sekä arktisena pääkaupunkina.

Rovaniemen kaupunkikeskustaa leimaavat vahvasti Alvar Aallon poronsarvikaava ja Aallon suunnittelemat rakennukset. Kaupunkia koristavat suuret maamerkit, kuten Jätkänkynttilän silta, Arktikum ja Korundi. Listaan voi lisätä vielä euroviisuvoittajan kunniaksi nimetyn Lordin aukion paaseineen.

Rovaniemen kaupunki ja kaupunkikeskusta koostuu monesta erilaisesta elementistä, mikä usein on pelkästään rikkaus. Olemmehan myös aktiivinen urheilu- ja luontokaupunki, Lapin pääkaupunki sekä yliopistokaupunki.

Kaupunkikeskustasta puuttuu kuitenkin lämpö ja houkuttelevuus. Paikalliset asukkaat kokevat, että keskusta tarvitsisi enemmän vehreyttä. Matkailijat puolestaan hakevat keskustasta paikallisuutta, mutta vastassa on kaikenkirjava kattaus vähän sitä sun tätä.

Vision etsiminen

Kaupunkikeskustan kehittämishanke on tiivistänyt yhteistyötä Rovaniemen kaupungin kaupunkisuunnittelun kanssa ja yhteisen vision etsimisestä on keskusteltu. Rovaniemen kaupungin suunnittelupäällikkö Aku Raappanan mukaan keskustan osayleiskaavan laatiminen ja sitä tukeva liikennejärjestelmäsuunnitelma oli edellinen merkittävä ponnistus sovittaa yhteen kaupunkilaisten näkemyksiä, maankäytön kehittymistarpeita ja liikkumista. Sen lähtökohtana on nykyistä elinvoimaisempi kaupunkikeskusta, jossa myös nykyistä useampi kaupunkilainen asuu, työskentelee, käyttää palveluita ja viettää vapaa-aikaa.

Raappana avaa vielä katutilan osalta asetettuja tavoitteita. Ne pitävät sisällään nykyistä vehreämmän keskustan. Kävelijälle ja pyöräilijälle on linjattu merkittävämpi rooli liikkumisessa keskustan alueella. On nähty kuitenkin, että myös autolla pitää päästä keskustaan asioimaan. Keskustan osayleiskaava ja liikennejärjestelmäsuunnitelma on hyväksytty vuonna 2012 valtuuston päätöksillä. Kaavan periaatteisiin tukeutuen on sitten lähdetty suunnitteluprosessiin, joka etenee edelleen rahoitukseen kaupungin talousarviossa ja lopulta toteutukseen.

Asioiden eteenpäin vieminen vaatii vahvan, riittävän laajasti hyväksytyn vision tulevaisuudesta. Matkalla joudutaan pohtimaan, onko aika kypsä ja ovatko taloudelliset edellytykset olemassa suunnitelmien toteuttamiselle. Tämä ei kuitenkaan pitäisi tarkoittaa palaamista takaisin lähtöruutuun. Vain johdonmukaisella tekemisellä ja tavoitteet muistaen kaupunkia rakennetaan parhaan ymmärryksen mukaan ja ennen kaikkea tuleville sukupolville. Onnistumisen arviointi taitaa lopulta jäädä seuraaville sukupolville, joilla on sopivasti etäisyyttä asioihin ja uudet visiot toteutettaviksi.

Keskustan visuaalisuus ja viihtyvyys

Kaupunkikuva Rovaniemen keskustassa on melko karu. Sotien jälkeen jälleenrakennus on ollut hyvinkin vaihtelevaa ja rakennusten ulkonäkö ei aina silmiä hivele. Keskustan yleisilme ei ehkä ole sitä, mitä me haluamme matkailijoille näyttää tai mitä itse kaupunkilaiset haluamme katsella. Vanhoista kauniista rakennuksista halutaan pitää kynsin ja hampain kiinni, vaikka se ei aina ole mahdollista tai taloudellisesti järkevää.

Kaupungin arkkitehti Sipi Hintsanen valottaa asiaa enemmän. Hänen mukaansa elinvoimaa on myös kiinteistöistä huolehtiminen. Ei pidä päästää korjausvelkaa liian isoksi, koska myöhemmin ei ole enää mitään tehtävissä ja talo on purettava.

Myös uudisrakentamista voi tehdä luonteikkaasti ja tyylikkäästi. On tärkeää, että kaupunkia ja kortteleita uudistettaessa ja uusia rakennuksia rakennettaessa meillä olisi yhteinen visio keskustamme visuaalisuudesta ja y1leisilmeestä.

Kehittämistyö vaatii vahvaa yhteistyötä

ROKKE - Rovaniemen kaupunkikeskustan kehittämishanke tekee vahvaa yhteistyötä kaupunkisuunnittelun kanssa ja on mukana erilaisissa työryhmissä, joissa yhteistä visiota etsitään.

Olemme päässeet mukaan ideoimaan kortteleita ja kokonaisia alueita keskustan alueella. Olen ollut erittäin iloinen, että meidät on hankkeen kautta otettu vahvasti kaupunkisuunnitteluun mukaan. Ainoastaan näin voimme edistää keskustamme elinvoimaisuutta ja meidän kaikkien viihtyvyyttä.

Kaupunkisuunnittelu ei onnistuisi ilman meidän kaupunkilaisten mielipiteitä ja toiveita, joten haluamme hankkeena olla suunnittelemassa isompia tilaisuuksia kaupunkilaisille yhdessä kaupunkisuunnittelua tekevien ja viestinnän kanssa.

Meillä on tällä hetkellä todella vahva ja osaava tiimi sekä yhteinen tahtotila kaupunkiorganisaatiossa. Olemme perustamassa kaupunkikeskustan kehittämistiimiä, jonka tarkoituksena on jatkossa pohtia ja kehittää yhdessä Rovaniemen kaupunkikeskustaa. Uskon vahvasti, että yhteinen visio löytyy.

Miia Taivalantti, Rovaniemen kaupunkikeskustan kehittämishankkeen projektikoordinaattori

Lue lisää ROKKE - Rovaniemen kaupunkikeskustan kehittäminen -hankkeesta TÄSTÄ LINKISTÄ

logopatteristo 2.jpg