Asiat ovat mullistuneet tuona aikana. Kuntien toiminnassa on entistä enemmän painottunut osallisuuden erilaiset muodot ja mahdollisuudet, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kunnan elinvoimatehtävä vetovoiman ja pitovoiman kera ja konsernijohtaminen, säännöllisin väliajoin uusiutuvasta soteuudistuksesta puhumattakaan. Suurin mullistus poliitikon tehtävässä on kuitenkin ollut sosiaalisen median kehittyminen. Sosiaalinen media on ollut oiva tapa pitää yhteyttä äänestäjiin ja kuntalaisiin, mutta se on näyttänyt myös ikävät puolensa: kiivaus, öykkäröinti ja vapaa-ajan sekoittuminen työhön esimerkiksi. Somessa on kovin helppoa tulla väärinymmärretyksi, puolin ja toisin.
Minulle koittaa nyt pieni hengähdyshetki monen vuoden työrupeamasta ennen kuin aloitan seuraavassa työssäni. Kun reflektoin mennyttä tehtävääni, väistämättä joudun toteamaan, että olisin voinut tehdä joitakin asioita toisin ja menestyä tässä tehtävässä vielä paremmin. Valtuustokausi alkoi lennokkaasti, ja yhteistyö valtuustoryhmien kanssa on tiivistynyt vielä loppumetreillä.

Viimeiseen neljään ja puoleen vuoteen mahtuu myös onnistumisia. Tampereen yliopiston tutkimus osa- ja kokoaikaisista puheenjohtajista piirtää kuvaa hallituksen puheenjohtajista fasilitoivina johtajina monien eri tulien ristipaineessa, sovittelijoina ja yhteisten synteesien muodostajina, jopa portinvartijoina. Itse löydän tekemisistäni kaikki nuo. Saavutuksista kenties suurin on kuitenkin kahden lapsen äitinä oleminen: olen onnistunut yhdistämään paineistetun työn ja pikkulapsiarjen. Pieni tuuletus on paikallaan.

Näiden vuosien aikana kuitenkin jokin asia on pysynyt ennallaan. Kuntien valtuustot käyttävät kunnan päätösvaltaa ja valtuusto johtaa kuntaorkesterin toimintaa. Yhteisten asioiden hoitamisessa tulee vastaan pieniä ja joskus isompiakin monttuja. Hyvän kunnan ominaisuuden ratkaisee kuitenkin se, ottaako montuista opiksi. Rovaniemellä näin on taatusti tehty.

Kiitän sinua Rovaniemen päätöksentekijä, että lähdit uskaliaasti kokeilemaan täysipäiväisen puheenjohtajan mallia. Kiitän sinua rovaniemeläinen, että olen saanut palvella sinua.

Liisa Ansala
Työnsä päättävä kaupunginhallituksen puheenjohtaja