Ajatus omasta kukkakaupasta oli kytenyt Sääskilahden mielessä jo pitkään ja kun mahdollisuus tähän tarjoutui Helmen edellisen yrittäjän myyntiaikeiden myötä, alkoivat haaveet omasta kukkakaupasta toteutua hyvinkin nopealla tahdilla.

Kukkakauppayrittäjän työpäiviin kuuluu paljon asiakaspalvelua, sekä puhdasta myyntityötä, mutta toisaalta vastapainona on myös hyvin luovaa työskentelyä kukkien sidonnan parissa. Helmessä kuunnellaan asiakasta ja pyritään tekemään etenkin sidontatyötä jokaisen yksilöllisistä tarpeista inspiroituen. Sidontatyön osalta yrittäjä korostaa jokaisen sitojan omaa tyyliä ja käsialaa, mikä näyttäytyy etenkin kimppuja ja asetelmia tehdessä. Toisaalta tietyissä sidontatilauksissa, kuten hääkimppujen kohdalla on erityisen tärkeää onnistua juurikin asiakkaan näkökulmasta. Tämän kaltaiseen “kerran elämässä” tilattavaan kimppuun verrattuna arkikimppu on yrittäjän mukaan huomattavasti stressittömämpi toteuttaa.

Alan työntekijöistä ja yksityisyrittäjän lisäkäsien tarpeesta puhuttaessa Sääskilahti mainitsee työkokeilun, jonka kautta hänellä on ollut yksi työntekijä. Yrittäjän mielestä kukkakaupassa työskentelevältä on hyvä löytyä alan koulutusta ja kokemusta. Varsinkin sidontatöissä nämä molemmat korostuvat. Oma-aloitteisuuden ja sosiaalisten taitojen lisäksi alan tekijältä vaaditaan myös empaattisuutta, sillä kukkia tilataan yhtälailla juhliin kuin hautajaisiinkin. Tulevaisuuden osalta yrittäjä unelmoi liiketoimintansa kasvusta ja siitä, että voisi palkata joku päivä lisää henkilökuntaa.

Työelämässä Sääskilahti on loistava esimerkki alanvaihtajasta, joka omien sanojensa mukaan ei ole katunut päivääkään uudelle alalle kouluttautumista tai yrittäjäksi ryhtymistä. Kannustusta yrittäjyyteen on aina löytynyt myös omien vanhempien suunnalta. Ainoastaan yrittäjyyden yksinäisyys pääsi jossain määrin yllättämään Sääskilahden. Kuitenkin yrittäjän oma aktiivisuus, sekä oman yrityksen toimintaympäristöön verkostoituminen ovat tuonneet hyvää vastapainoa yksin tekemisen rinnalle. Yksinäisyydestäkin huolimatta Sääskilahti suosittelee yrittäjyyttä lämpimästi kaikille.

 

40 vuoden rajapyykin ylittäneenä Sääskilahti näkee oman ikänsä yrittäjyydessä vain hyvänä asiana. Yrittäjyydessä hän kokee kaikki työelämän kautta saadut aikaisemmat kokemukset arvokkaina työkaluina. Yrittäjän ajankäytön hallinnassa Sääskilahti korostaa rutiinien tärkeyttä ja selkeää rajanvetoa töiden ja kodin välille. Yksin yrittäjän on tärkeä huolehtiä myös itsestään ja siksi vapaapäiviäkin tulee ottaa.

Teksin on kirjoittanut Annakaisa Jaskari (Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut / ProOsaaja-hanke).