Koronaviruksen varjossa on nyt eletty jo kohta neljä kuukautta. Arkea ovat muokanneet lukuisat rajoitteet, jotka ovat kohdentuneet koko väestöön. Toki tilanne on ollut hieman vaihteleva eri ikäryhmissä. Virustilanne on hyvin hallittu kaupungissa. Käytännössä Rovaniemellä on toukokuussa saatu virus tukahdutettua.

Henkisesti kaupunkilaisille raskas ja taloudelle vaikea tilanne ei voi jatkua ikuisesti. Ulos ja eteenpäin on päästävä. Rovaniemi on laatinut jälleenrakennussuunnitelman, jossa terveys huomioiden voidaan palata vähitellen kesän 2020 aikana takaisin normaalimpaan tilanteeseen. Tiukkojen rajoitusten vuoksi on alkanut ilmaantua ongelmallisia asioita, jotka kohdistuvat erityisesti hyvinvointiin, työllisyyteen, sosiaalisiin haasteisiin ja terveyden hallintaan. Nämä ongelmat kasvaessaan muodostavat ison riskin kuntien palvelutuotannolle ja taloudelle.

Peruskoulut ovat palanneet lähiopetukseen 14.5. Kirjastot, museot, kulttuuri- ja liikuntapaikat sekä ravitsemusliikkeet voidaan avata turvallisuusperiaatteet huomioiden 1.6 alkaen. Tiukka 10 henkilön kokoontumisrajoitus kasvaa 50 henkilöön. Kesäksi terveys huomioiden tulevat helpotukset arjessa ovat tärkeitä kaupunkilaisille ja yrityksille.

Koronapandemia on iskenyt pahiten kaupunkeihin. Niissä kaupunkikulttuuri on moninainen ja elinkeinorakenne on hyvin palveluvaltainen. Toisaalta on selvä, että jälleenrakennuksessa kaupunkien rooli tulee olemaan keskeinen. Rovaniemellä matkailu ja siihen liittyvä palvelutoiminta on vähentynyt merkittävästi.


Kriisi on myös mahdollisuus! Osa aiemmista toimintamalleista muuttuu, hyvät osat voidaan säilyttää ja uudet onnistuneet mallit pitää ottaa käyttöön. Selkeä muutos tulee digitalisaation hyödyntämiseen palveluissa. Olemme kriisin aikana ottaneet varsinaisen digiloikan koulutuksessa, kokoustoiminnassa, työssä ja palveluissa.

Jälleenrakennuksessa tulee painottaa kaupungin vahvuuksia. Meidän on luotava kaupunkilaisiin uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen. Pelkotiloille ei saa olla sijaa jatkossa arjen tavanomaisissa askareissa. Tämä edellyttää erityistä yksituumaisuutta ja yhteisöllisyyttä kaupungin kehittämisessä, sen asumisviihtyisyydessä, avoimuudessa ja kestävissä elintavoissa.

Kaupungin talouden kannalta kyse on nyt selkeästi tulo-ongelmasta. Valtion velkaantuminen voimakkaasti johtaa siihen, ettei kuntien taloutta voida merkittävästi lisätukea alkaneella vuosikymmenellä. Rovaniemen talouden kustannuksista liki 90 % syntyy sivistys-, hyvinvointi- ja sote-palveluista. Talouden hallinta tarkoittaa väistämättä näiden palveluiden palvelurakenteen ja laadun muutoksia, säästöjä ja leikkauksia kuten 1990-luvulla. Tulopuolella on keskityttävä kaupungin omaisuuden jalostamiseen.

Rovaniemen tilannetta auttavat paljon vireillä olevat rakennushankkeet, suunnittelussa ja kaavoituksessa olevat projektit, jotka ajallisesti voivat valmistua vauhdittamaan erinomaisesti kaupungin kehitystä ja talouden hallintaa vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Julkiset kohteet ovat nyt korvaamassa osin viivästyviä yksityisen sektorin investointeja.

Rovaniemelle on viimeisen vuoden aikana luotu uusi raikas, pian julkistettava brändi, joka ajallisesti sopii hyvin uuteen koronan jälkeiseen kehittämiseen. Rovaniemi on vetovoimainen kaupunki ja sen luonnolliset edut tulee jatkossakin hyödyntää. Hyvä ympäristön tila ja avaruus luonnossa on valtti, yhdessä ylivertaisten kesän valoisuuden ja talven revontulten leikkien kanssa tuo taianomaisuutta kaupunkiin. Jatkossakin Rovaniemi on arktinen pääkaupunki, joka tarjoaa osaamista ja kohtauspaikkoja globaalisti arktisten kysymysten käsittelyyn viime vuosien menestyksen tapaan!

Omalta osaltani 40 vuoden työ keskeisessä asemassa Lapin kehittämisessä on nyt päättymässä. Hieman nostalgisesti viimeinen työstämäni suunnitelma kymmenien suunnitelmien joukossa on Rovaniemen jälleenrakennussuunnitelma. Onneksi tarve ei ole sama kuin 75-vuotta sitten! Rovaniemi on viime vuosien aikana noussut kehityksessä Suomen kaupunkien joukossa selkeästi parhaimpaan kymmenikköön. Tämä antaa hyvän lähtökohdan kaupungille, kaupungissa toimiville yrityksille, yhdistyksille ja kehittäjille yhdessä elvyttää Rovaniemi menestyksen tielle jälleen!

Koronastrategiassa virus pitää tukahduttaa. Se edellyttää aktiivista testausta, jäljitystä, eristämistä ja hoitoa.

Kiitos kaikille yhteistyöstä kanssani eri yhteyksissä näiden vuosikymmenten aikana!