Kaivinkone työssä.Kaivinkone työssä.
Kesän 2021 katu- ja verkostotyöt

Katu ja verkostotyöt sivulle on koottu kaikki Rovaniemen kaupungin sekä Neven ja sen tytäryhtiöiden kaudella 2021 tehtävät katu- ja verkostotyöt. Kartoista löydät kohdenumeron ja karttojen alta kohdetiedot.

Tehdään yhdessä viihtyisä Rovaniemi – osallistu koko kaupungin siivoustalkoisiin!

Haastamme kaikki kaupunkilaiset, asukasyhdistykset ja yritykset mukaan koko kaupungin siivoustalkoisiin toukokuussa 2021. Yhdessä voimme tehdä Rovaniemestä entistä viihtyisämmän kotikaupungin meille kaikille.

Kevät tulva rannassaKevät tulva rannassa
Rovaniemen tulvahuippu vasta touko-kesäkuunvaihteessa

Seuraa Tulvakeskuksen tulvaennustetta, sekä käytä ympäristöhallinnon tulvakarttoja. Tulvatiedotus-sivulta sivulta löydät myös kaupungin laatimat tulvakartat.

Rovaniemi.fi/tulvatiedotus
Lippalakkipäinen nainen maalaa taideteosta.  Lippalakkipäinen nainen maalaa taideteosta.
Suomen toimivimmassa kulttuuriekosysteemissä jokainen tukee toistaan ja kaikenlainen kulttuuri on arvokasta

Uusi kulttuuriohjelma antaa yhteisen suunnan sille, miten Rovaniemi esittäytyy kulttuurikaupunkina ja miten kulttuuria tuotetaan tulevaisuudessa. Ohjelma koskettaa jokaista rovaniemeläistä.

Kaksi nuorta naista kävelee juoksuradalla.Kaksi nuorta naista kävelee juoksuradalla.
Mikä sinua liikuttaa? – Vastaa kyselyyn ja osallistu uuden liikuntaohjelman valmisteluun

Rovaniemen kaupunki on uudistamassa liikunta- ja urheilupoliittista ohjelmaa, jossa mm. linjataan liikuntapalveluiden toteuttamisesta tulevaisuudessa. Kaikenikäisten rovaniemeläisten toivotaan osallistuvan ohjelman valmistelutyöhön.

Nuoret kuvassa.Nuoret kuvassa.
Vapaa-ajan palveluiden avustukset mahdollistavat monipuolista toimintaa kylillä ja keskustassa

Rovaniemen kaupunki myöntää vuosittain vapaa-ajan palveluiden avustuksia järjestöille ja muille toimijoille. Avustuksilla järjestetään mm. tapahtumia ja kurssitoimintaa sekä tuetaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Edellinen 1 2 3 4 5 ... 8 9 10Seuraava
Rovaniemi sosiaalisessa mediassa
10.05.2021
Rovaniemen kaupunginvaltuusto päätti, ettei kaupunki jätä tarjousta erä- ja luontokulttuurimuseohankkeen tarjouspyyntöön ja että kaupunki lopettaa museon tavoittelun Rovaniemelle. Lue lisää #roivaltuusto päätöksistä. 👇 https://t.co/8XEAztftiJ
Rovaniemen kaupunki
10.05.2021
Rovaniemen kaupunginvaltuusto kokoontui 10.5.2021 päättämään muun muassa siitä, jättääkö kaupunki tarjouksen erä- ja luontokulttuurimuseohankkeen tarjouspyyntöön. Valtuusto päätti, ettei kaupunki jätä tarjousta ja että kaupunki lopettaa museon tavoittelun Rovaniemelle. Lue lisää valtuuston päätöksistä. 👇
Rovaniemen kaupunki - City of Rovaniemi
10.05.2021
Kaupunginvaltuuston kokous on päättynyt. #roivaltuusto
Rovaniemen kaupunki
10.05.2021
#roivaltuusto sai tiedoksi itsearviointikyselyn tulokset. Kyselyssä arvioitiin kauden onnistumisia ja kehittämistarpeita. Valtuuston koettiin onnistuneen kaupunginjohtajan valinnassa ja sähköisiin kokouksiin siirtymisessä. Epäonnistumista koettiin mm. talouden hoitamisessa.
Rovaniemen kaupunki
10.05.2021
Valtuusto sai tiedoksi henkilöstöraportin vuodelta 2020. Raportti kertoo kaupungin henkilöstön tilasta, toiminnasta, tuloksista ja kustannuksista. #roivaltuusto
Rovaniemen kaupunki
10.05.2021
Valtuusto päätti äänin 32–13 hyväksyä Sakke Rantalan (kesk.) esityksen, että valtuusto hyväksyy varallisuudenhoidon ja sijoitustoiminnan perusteet sekä edellyttää, että se tuodaan kaupunginvaltuustolle uudestaan päätettäväksi viimeistään kaupunkistrategian hyväksymisen yhteydessä
Rovaniemen kaupunki
10.05.2021
Tarkennuskorajus edelliseen twiittiin. Valtuusto äänesti varallisuudenhoidon ja sijoitustoiminnan perusteiden palauttamisesta valmisteluun. Äänet jakautuivat 25–25, ja valtuuston puheenjohtajan äänen ratkaistessa käsittely jatkui kokouksessa.
Rovaniemen kaupunki
10.05.2021
#roivaltuusto käsittelee varallisuudenhoidon ja sijoitustoiminnan perusteita. Eemeli Kajula (SDP) esitti asian palauttamista valmisteluun. Valtuusto päätti ääniin 26–25, että asian käsittelyä jatketaan kokouksessa.
Rovaniemen kaupunki
10.05.2021
#roivaltuusto hyväksyi hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen. Päätökseen lisättiin yllä kuvattu toivomusponsi sekä Vesa Puurosen (vas.) esittämä toivomus, että kaupungille laaditaan mahdollisimman pian vammaispoliittinen ohjelma.
Rovaniemen kaupunki
10.05.2021
Maarit Simoska (kesk.) esitti, että hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan 2021–2025 liitetään kuvaus mielenterveyspalveluiden saatavuudesta, hoito- & kuntoutuspoluista sekä vastuunjaosta perus- & erikoissairaanhoidon välillä ja että muilta osin valtuusto hyväksyy kertomuksen.
Rovaniemen kaupunki
Näytä lisää