Verkkoasiointi

Kartta taajametsien hoitokohteista

Palvelun kieli
Suomi
Alue
Rovaniemi

Kartassa on merkittynä taajamametsien hoitokohteet. Hoitotöitä tehdään poistamalla tarpeetonta vesakkoa ja puustoa kevyesti harventamalla.

Hakkuutähteet pyritään keräämään ja viemään käsittelyalueilta Suosiolan lämpövoimalan energian lähteeksi. Hoidon tarkoituksena on avartaa metsikön lähimaisemaa, avata alueen polkuverkostoa, poistaa huonokuntoisia ja lähiympäristölle vaarallisia puita.

Verkkoasiointi

Liittyvät palvelut