Toimija täyttää soveltuvin osin
Ilmoitus elintarvikehuoneistosta tai siinä tapahtuvasta olennaisesta muuttamisesta on lähetettävä Rovakaaren ympäristöterveydenhuoltoon neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai suunniteltua muutosta. Ilmoituksesta ei tehdä erillistä päätöstä, mutta Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto antaa elintarvikealan toimijalle todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto voi pyytää toimijalta muita ilmoituksen käsittelemiseksi tarpeellisia selvityksiä. Ilmoituksen käsittelystä peritään kunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

Lähetä pohjapiirros sekä muut mahdolliset ilmoituksen liitteet (rakennuslupa/käyttötarkoituksen muutostiedot, IV-mittaustiedot) sähköpostitse osoitteeseen terveystarkastaja@rovaniemi.fi tai postitse osoitteeseen Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto, Rantavitikantie 33, 96300 Rovaniemi.
1. Toimija

2a. Toimipaikka (toimipaikan nimi on yleensä markkinointinimi) 
2b.Tarkastusasiakirjan postitusosoite (Oiva-raportti tai muu tarkastusasiakirja)

3. Markkinointinimi (jos eri kuin toimipaikan nimi)

4. Toiminnan arvioitu aloittamisajankohta tai toiminnan olennaisen muuttamisen arvioitu ajankohta
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

5. Tieto elintarvikelain mukaisesta omavalvontasuunnitelmasta
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

6. Tieto kohteen rakennusvalvonnallisesta käyttötarkoituksesta

7a. Toiminta 

Valitaan vain yksi vaihtoehto jostain alla olevasta kohdasta A-K. Valittu vaihtoehto kuvaa parhaiten pääasiallista elintarvikehuoneistossa tapahtuvaa toimintaa.
7 b. Toiminta
Vähäriskiset, eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevat toiminnot, joista on tehtävä ilmoitus elintarvikehuoneistosta