Ilmoita henkilömäärä.

Toimintakertomuksesta

Viimeisestä toimintakertomuksesta/tilinpäätöksestä ja talousarviosta

Avusta myönnetään ehdolla, että avustuksen käytön valvomiseksi Rovaniemen kaupungin tilintarkastajille varataan mahdollisuus avustusta saavan yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen.  Alla mainitut liitteet on toimitettava Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunnalle vuosittain helmikuun loppuun mennessä.