Ilmoitus tilapäisestä elintarvikkeiden myynnistä
Tapahtuma  Tapahtuman nimi   
  Päivämäärä(t)  
  Paikka  
Toimija Toimijan nimi  
  Y-tunnus (tai henkilötunnus)  
  Osoite ja postitoimipaikka  
  Kotikunta  
  Puhelin  
  Faksi  
  Yhteyshenkilö tai vastuuhenkilö  
  Puhelin  
  Sähköpostiosoite  
Elintarvikkeet Luettelo pakkaamattomina myytävistä tai
luovutettavista elintarvikkeista
 
  Luettelo pakattuina myytävistä tai
luovutettavista elintarvikkeista
 
  Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät  
Kuljetus Kuvaus elintarvikkeiden kuljetuksesta
tapahtumaan ja tapahtumasta pois
 
Toiminta Kuvaus elintarvikkeiden käsittelystä
tapahtumassa
 
  Luettelo käytössä olevista laitteista
(esim. kylmäkalusteet, lämpökalusteet)
 
Hygienia ja
jätehuolto
Miten käsien ja välineiden pesu
on järjestetty
 
  Miten jätehuolto on järjestetty  
Omavalvonta-
suunnitelma
Omavalvontasuunnitelman laatija  
  Laatimispäivämäärä  
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
  Omavalvonnan vastuuhenkilö  
  Lisätietoja  
  Captcha varmistus  
 

         Tyhjennä