Lomake

Selvitys tuen käytöstä Rovaniemen kaupungille

Palvelun kieli
Suomi
Alue
Rovaniemi

Tee tällä lomakkeella selvitys / tilitys aiemmin saadusta asukastoiminnan kehittämistuesta Rovaniemen kaupungille silloin, kun yhdistyksesi kuuluu keskustan, Saarenkylän tai Ylikylän alueisiin. Hyväksytty selvitys on ehtona uusien kehittämistukiavustusten myöntämiseen.

Lähetä lomake kirjaamoon osoitteella Rovaniemen kaupunki, kirjaamo, PL 8216, 96101 ROVANIEMI tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@rovaniemi.fi, kuoreen tai otsikkokenttään merkintä "Asukas- ja kylätoiminnan tuet".

Lomakkeet

Liittyvät palvelut