Ladattavat lomakkeet aakkosjärjestyksessä

Ampumaratojen ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemuslomake ampumaradoille.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Asemakaavan ja tonttijaon muutoshakemus

Asemakaavan ja tonttijaon muutoshakemus, Rovaniemen kaupunki

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus

Lomake asfalttiaseman ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintiin.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Asumisoikeusjärjestysnumeron paperinen hakulomake

Asumisoikeusasunnon paperinen järjestysnumerohakemus

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Asunnonmuutostyöhakemus (65-vuotta täyttäneet)

Tällä hakemuksella haetaan yli 65-vuotiaiden asunnon muutostöitä sosiaalihuoltolain nojalla.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Elintarvikealan toimijan ilmoitus elintarviketoiminnasta

Ilmoituslomake elintarviketoiminnasta ilmoittamista varten.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Eläinsuojien ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemuslomake eläinsuojille.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Esi- ja perusopetuksen kuljetushakemus

Hae tällä lomakkeella lapsellesi kuljetusta esiopetukseen tai perusopetukseen.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Haaskaruokintapaikan rekisteröinti/muutosilmoitus

Lomake haaskaruokintapaikan rekisteröintiä varten. Samalla lomakkeella voi tehdä muutosilmoituksen.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Hakemus erityisryhmien asumispalveluihin

Tällä lomakkeella haetaan asumispalveluita erityisryhmien asumispalveluista.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Hakemus perhepäivähoitokodiksi

Tällä lomakkeella haetaan Rovaniemellä joko kunnalliseksi tai yksityiseksi perhepäivähoitokodiksi.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Hakemus perusopetuksen iltapäivätoimintaan

Lomake täytetään, kun lapselle haetaan paikkaa perusopetuksen iltapäivätoiminnasta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Hakemus suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamiselle

Hakemus poikkeamisluvalle tai suunnittelutarveratkaisulle.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Hakemus varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelun tuottajaksi

Tällä lomakkeella haetaan Rovaniemellä varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelun tuottajaksi.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Hakulomake joustavaan perusopetukseen

Joustavan perusopetuksen hakulomake.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Hakulomake urheiluoppilaitoksiin

Hakulomake urheiluoppilaitoksiin hakeutumista varten.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Henkilökohtaisen avun hakemuslomake

Tällä hakemuslomakkeella haetaan vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Hyväksymishakemus kala-alan laitos

Lomakkeella haetaan elintarvikehuoneiston hyväksymistä kala-alan laitokseksi.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Hyväksymishakemus liha-alan laitos

Lomakkeella haetaan elintarvikehuoneiston hyväksymistä liha-alan laitokseksi.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Hyväksymishakemus maitoalan laitos

Lomakkeella haetaan elintarvikehuoneiston hyväksymistä maitoalan laitokseksi.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Hyväksymishakemus muna-alan laitos

Lomakkeella haetaan elintarvikehuoneiston hyväksymistä muna-alan laitokseksi.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Hyväksymishakemus varastolaitos

Lomakkeella haetaan elintarvikehuoneiston hyväksymistä varastolaitokseksi.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ikäihmisten asumispalvelut/ympärivuorokautinen hoiva ja hoito hakemus

Tällä lomakkeella haetaan palveluasumista ja ympärivuokautista hoivaa ja hoitoa

Kaikki tiedot
Lataa lomake
Lataa lomake

Ilmoitus alkutuotantopaikasta tai alkutuotannon tuotteiden kuljetuksesta

Ilmoituslomake alkutuotantoilmoituksen tekemistä varten.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoitus elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnasta

Lomakkeella ilmoitetaan elintarvike- ja rehuteollisuuslaitoksen toiminnasta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoitus eläinsuojan toiminnasta ja liitelomakkeet

Lomakkeella ilmoitetaan eläinsuojan toiminnasta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoitus sahojen, varikoiden sekä kiinteiden eläintarhojen ja huvipuistojen toiminnasta

Lomakkeella ilmoitetaan sahojen ja varikoiden sekä kiinteiden eläintarhojen ja huvipuistojen toiminnasta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoitus satamatoiminnasta

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus satamatoiminnasta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoitus tilapäisestä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus tilapäisestä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoitus vaarallisen nestemäisen kemikaalin varaston toiminnasta

Lomakkeella ilmoitetaan vaarallisen nestemäisen kemikaalin varaston toiminnasta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoitus vähäisten ampumaratojen toiminnasta

Lomakkeella ilmoitetaan ulkona sijaitsevan ampumaradan toiminnasta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoituslomake haaskalle viedyn sivutuotteen määrästä

Ilmoituslomake eläimistä saatavien käsittelemättömien sivutuotteiden käyttämisestä luonnonvaraisten eläinten ruokintaan.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Kattilalaitosten ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemuslomake kattilalaitoksille.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Keskisuurten energiantuotantolaitosten rekisteröinti-ilmoitus

Lomake keskisuurten energiantuotantolaitosten ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintiin.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Kiinteistötoimitushakemus

Hakemus lakisääteisten kiinteistönmuodostamis- ja kiinteistörekisteripalveluiden vireille saattamiseksi.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Kivenlouhinnan ja -murskauksen ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemuslomake kivenlouhimoille ja -murskaamoille.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Kotihoidon tuloselvityslomake

Tuloselvityslomake Kotihoito

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Koulukuljetushakemus

Lomake oppilaan koulukuljetukseen hakemista varten.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Koulupaikkahakemus

Hakijat, joilla ei ole Rovaniemen Wilma-tunnuksia käytössään, hakevat lapselleen koulupaikkaa koulupaikkahakemus-lomakkeella .

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Kuljetuspalveluhakemus (65 vuotta täyttäneet)

Hae tällä hakemuksella kuljetuspalvelua.

Kaikki tiedot
Lataa lomake
Lataa lomake

Kuvataidepainotteisen opetuksen valintakokeeseen ilmoittautuminen

Lomakkeella ilmoittaudutaan Rantavitikan peruskoulun kuvataidepainotteisen opetuksen valintakokeeseen.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Lapselle varatut varhaiskasvatuspäivät

Jos et pääse ilmoittamaan varhaiskasvatusaikoja TietoEdussa, ilmoita varhaiskasvatusajat tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Laskun oikaisuvaatimusohje terveydenhuollon kiinteästä asiakasmaksusta

Laskun oikaisuvaatimusohje terveydenhuollon kiinteästä, tasasuuruisesta asiakasmaksusta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Lastensuojeluilmoitus tulostettava

Tällä lomakkeella voi tehdä lastensuojeluilmoituksen.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Liikuntapaikkojen harjoitusvuorohakemus

Harjoitusvuorohakemus Rovaniemen kaupungin hallinnoimiin liikuntapaikkoihin.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Liikuntapaikkojen kunnossapitoavustuksen hakulomake

Lomakkeella voit hakea avustusta liikuntapaikkojen kunnossapitoa varten.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Liikuntapaikkojen vuokratukihakemus

Liikuntapaikkojen vuokratukihakemus.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Lokitietopyyntö omista tai huollettavan henkilötietojen käsittelyn laillisuudesta

Voit pyytää lokitiedot henkilötietojen käsittelyn laillisuuden selvittämiseksi tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Lukion ainevalintakortti

Rovaniemen lukioiden ainevalintakortti.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Maa-aineksen kotitarveoton ilmoitus

Kotitarveottoa on maa-ainesten ottaminen omalta maalta omaan tavanomaiseen käyttöön.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Maa-aineslupahakemus

Lomakkeella haetaan lupaa maa-ainesten ottamiseen.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemus

Hakemuslomake lääkelain 54 a §:n mukaista nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupaa varten.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ohje taloudellisiin haasteisiin koskien maksukyvyn mukaan määräytyvää terveydenhuollon asiakasmaksua

Jos sinulla on taloudellisia haasteita maksaa saamasi terveydenhuollon lasku eräpäivään mennessä, tässä ohjeessa neuvotaan, kuinka toimia.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ohje taloudellisiin haasteisiin koskien terveydenhuollon kiinteää asiakasmaksua

Jos sinulla on taloudellisia haasteita maksaa saamasi terveydenhuollon lasku eräpäivään mennessä, tässä ohjeessa neuvotaan, kuinka toimia.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ohje tietopyynnön tarkentamiseen rekisteristä

Kun haluat tarkistaa rekisteri- ja lokitietoja tulee pyyntö tehdä mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Omaishoidon tuen hakemus alle 65-vuotiaat

Tällä hakemuslomakkeella haetaan alle 65-vuotiaiden omaishoidon tukea vammaissosiaalityön palveluista.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 2020

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuodelle 2020.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Omaishoidon tukihakemus (65 vuotta täyttäneet)

Omaishoidontuki on omaishoitajalle myönnettävä etuus, jolla tuetaan ikääntyneen läheisen hoitamista kotona.

Kaikki tiedot
Lataa lomake
Lataa lomake

Omaishoitajan vapaan aikaisen sijaisuuden ilmoitus

Omaishoidon tukena maksetaan omaishoitajalle hoitopalkkiota.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Omavalvontasuunnitelma 2021 / Aaltorannan palvelutalo

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattu keskeiset toimenpiteet, joilla palveluasumisen tuottaja itse valvoo yksikköjensä toimintaa ja palvelujen laatua.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Omavalvontasuunnitelma 2021 / Arviointiyksikkö

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattu keskeiset toimenpiteet, joilla palveluasumisen tuottaja itse valvoo yksikköjensä toimintaa ja palvelujen laatua.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Omavalvontasuunnitelma 2021 / Metsätähti

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattu keskeiset toimenpiteet, joilla palveluasumisen tuottaja itse valvoo yksikköjensä toimintaa ja palvelujen laatua.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Omavalvontasuunnitelma 2021 / Näsmänkieppi

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattu keskeiset toimenpiteet, joilla palveluasumisen tuottaja itse valvoo yksikköjensä toimintaa ja palvelujen laatua.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan rekisteröinti-ilmoitus

Lomake orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintiin.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ounasvaaran urheilulukion urheilijasopimus

Urheilijasopimus on Ounasvaaran urheilulukion ja urheilulukiossa opiskelevan urheilijan välinen sopimus.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Palvelusopimus yksityisessä varhaiskasvatuksessa

Täytä tämä palvelusopimus varhaiskasvatuksen palveluseteliyrittäjän kanssa.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksualennushakemus

Maksualennushakemus täytetään, kun asiakas haluaa iltapäivätoiminnan maksusta alennusta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Poissaolohakemus Ounasvaaran lukio ja urheilulukio

Poissaolohakemus Ounasvaaran lukion ja urheilulukion oppilaille.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Polttonesteiden jakeluasemien rekisteröinti-ilmoitus

Lomake polttonesteiden jakeluasemien ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintiin.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Päiväkodissa, koulussa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa toteutettavan lääkehoidon suunnitelma

Täytä tämä lääkehoidon suunnitelma yhdessä huoltajan ja päiväkodin henkilökunnan kanssa, jos lapsesi tarvitsee lääkehoitoa päiväkodissa.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Rekisteritietojen korjausvaatimus

Sinulla on oikeus vaatia rekisteritietojen korjaamista tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Voit tarkistaa onko tietojasi tallennettu rekisteriin tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Rintamaveteraanien kuntoutushakemus

Tällä lomakkeella haetaan rintamaveteraanien kuntoutusta

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Rovaniemen kaupungin hoitotarvikkeiden jakeluohje

Rovaniemen kaupunki jakaa pitkäaikaissairaille rovaniemeläisille maksuttomia hoitotarvikkeita osana kansanterveystyötä.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Selvitys erityisruokavaliosta -lomake ja ohje

Tällä lomakkeella ilmoitat lapsen pysyvän erityisruokavalion sekä ruoka-aineallergiat, jotka aiheuttavat vakavia oireita.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Sopimus hoitopaikkatakuusta

Sovi tällä lomakkeella varhaiskasvatuksen hoitopaikkatakuusta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Sosiaali- ja terveydenhuollon muistutus

Sosiaali- tai terveyshuollon palveluiden asiakas täyttää lainmukaisen muistutuksen riita/ongelmatilanteissa.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun hakemus (Alle 65-vuotiaat)

Hakemuslomakkeella haetaan alle 65-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Suun terveydenhuollon esitietolomake

Esitietolomake suun terveydenhuoltoon.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus Hotellit ja majoitushuoneistot

Ilmoituslomake majoitushuoneistoista ja vastaanottokeskuksista tehtävää terveydensuojelulain mukaista ilmoitusta varten.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus Kauneushoitola, tatuointi, solarium

Ilmoituslomake kauneus- ja jalkahoitolasta, tatuointiliikkeestä ja solariumista tehtävää terveydensuojelulain mukaista ilmoitusta varten.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus Kuntosalit ja liikuntatilat

Ilmoituslomake kuntosaleista ja liikuntatiloista tehtävää terveydensuojelulain mukaista ilmoitusta varten.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus Opetustoiminta, koulut ja oppilaitokset

Ilmoituslomake kouluista ja oppilaitoksista tehtävää terveydensuojelulain mukaista ilmoitusta varten.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus Päiväkoti, leikkitoiminta jne.

Ilmoituslomake päiväkodeista, esiopetuksesta, leikki- ja päivätoiminnasta jne. tehtävää terveydensuojelulain mukaista ilmoitusta varten.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus Sosiaalialan laitokset ja huoneistot

Ilmoituslomake sosiaalialan laitoksista ja huoneistoista tehtävää terveydensuojelulain mukaista ilmoitusta varten.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus Uimahalli, kylpylä, yleinen sauna

Ilmoituslomake uimahalleista, kylpylöistä, yleisistä uima-altaista ja saunoista tehtävää terveydensuojelulain mukaista ilmoitusta varten.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus Uimaranta

Ilmoituslomake yleisistä uimarannoista tehtävää terveydensuojelulain mukaista ilmoitusta varten.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Terveydensuojelulain 18 §:n mukainen hakemus talousvettä toimittavasta laitoksesta

Hakemuslomake terveydensuojelulain 18 §:n mukaista hakemusta varten.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Terveydensuojelulain 20 §:n mukainen hakemus vedenjakelualueen riskinarvioinnin hyväksymisestä

Hae tällä lomakkeella vedenjakelualueen riskiarvioinnin hyväksymistä Rovakaaren ympäristöterveydenhuollosta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Tiedonsaantipyyntö julkisuuslain mukaan

Sinulla on oikeus saada tietoja viranomaisen asiakirjasta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Toimeentulotukihakemus

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Toimijan tiedotus liikkuvan elintarvikehuoneiston toiminnasta uudella paikkakunnalla

Toimijan tiedotus valvontaviranomaiselle liikkuvan elintarvikehuoneiston aikomuksesta toimia uudella paikkakunnalla.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Tuloselvityslomake / Ikäihmisten asumispalvelujen palveluseteli

Tuloselvityslomake Rovaniemen kaupungin palvelusetelillä järjestämiin asumispalveluihin.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Tuloselvityslomake palveluasuminen Rovaniemen kaupunki

Tuloselvityslomake Rovaniemen kaupungin tuottamiin Palveluasumisen palveluihin.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemus/tukkumyynti-ilmoitus

Lomake tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemuksen ja tukkumyynti-ilmoituksen tekemistä varten.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Turkistarhojen ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemuslomake turkistarhoille.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Työnantajan todistus vuorotyöstä

Vuorohoitoa haettaessa tulee huoltajan/huoltajien esittää työnantajan todistus vuorotyöstä tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen ilmoitus osoitteenmuutoksesta

Ulkomailla asuvan Suomen kansalainen voi ilmoittaa muuttuneen osoitteensa Suomen väestötietojärjestelmään.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemus

Tällä lomakkeella haetaan vaikeavammaisten kuljetuspalvelua vammaissosiaalityön palveluista.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Vainajan tietojen hakemuslomake

Tällä lomakkeella voit hakea vainajaa koskevia tietoja perustellusta syystä.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Vammaispalveluhakemus

Tällä lomakkeella haetaan vammaispalveluita vammaissosiaalityön ja erityisryhmien asumipalvelujen yksiköistä.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen hakemuslomake

Jos et voi tehdä sähköistä hakemusta, hae tällä lomakkeella lapsellesi esiopetuspaikkaa tai varhaiskasvatuspaikkaa.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen muutos-ja irtisanomislomake

Ilmoita tällä lomakkeella lapsesi palvelutarpeen muutoksesta tai varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikan irtisanomisesta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Varhaiskasvatuksen palvelusetelihakemus

Jos et voi tehdä sähköistä varhaiskasvatuksen palvelusetelihakemusta, käytä tätä lomaketta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Varhaiskasvatuksen toimintaan liittyvä selvityspyyntölomake

Tee tällä tulostettavalla lomakkeella varhaiskasvatuksen toimintaan liittyvä selvityspyyntö tai muistutus.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Yleinen ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemus toimintaan, josta voi aiheutua ympäristön pilaantumista.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Yleiskaavan muutoshakemus

Yleiskaavan muutoshakemus, Rovaniemen kaupunki

Kaikki tiedot
Lataa lomake