Ladattavat lomakkeet aakkosjärjestyksessä

Ampumaratojen ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemuslomake ampumaradoille.

Lue lisää
Lataa lomake

Asemakaavan ja tonttijaon muutoshakemus

Asemakaavan ja tonttijaon muutoshakemus, Rovaniemen kaupunki

Lue lisää
Lataa lomake

Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus

Lomake asfalttiaseman ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintiin.

Lue lisää
Lataa lomake

Asumisoikeusjärjestysnumeron paperinen hakulomake

Asumisoikeusasunnon paperinen järjestysnumerohakemus

Lue lisää
Lataa lomake

Elintarvikealan toimijan ilmoitus elintarviketoiminnasta

Ilmoituslomake elintarviketoiminnasta ilmoittamista varten.

Lue lisää
Lataa lomake

Eläinsuojien ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemuslomake eläinsuojille.

Lue lisää
Lataa lomake

Esi- ja perusopetuksen koulukuljetushakemus ja saattoavustushakemus

Hae tällä lomakkeella lapsellesi kuljetusta esi- ja perusopetukseen tai saattoavustusta kaksivuotiseen esiopetukseen tai iltapäivätoimintaan.

Lue lisää
Lataa lomake

Haaskaruokintapaikan rekisteröinti/muutosilmoitus

Lomake haaskaruokintapaikan rekisteröintiä varten. Samalla lomakkeella voi tehdä muutosilmoituksen.

Lue lisää
Lataa lomake

Hakemus oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämishakemus.

Lue lisää
Lataa lomake

Hakemus perhepäivähoitokodiksi

Tällä lomakkeella haetaan Rovaniemellä joko kunnalliseksi tai yksityiseksi perhepäivähoitokodiksi.

Lue lisää
Lataa lomake

Hakemus perusopetuksen iltapäivätoimintaan

Iltapäivätoimintaan haetaan varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta.

Lue lisää
Lataa lomake

Hakemus suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamiselle

Hakemus poikkeamisluvalle tai suunnittelutarveratkaisulle.

Lue lisää
Lataa lomake

Hakemus varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelun tuottajaksi

Tällä lomakkeella haetaan Rovaniemellä varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelun tuottajaksi.

Lue lisää
Lataa lomake

Hakulomake urheiluoppilaitoksiin

Hakulomake urheiluoppilaitoksiin hakeutumista varten.

Lue lisää
Lataa lomake

Harjoitusvuorotukihakemus

Liikuntapaikkojen harjoitusvuoro- ja vuokratukihakemus.

Lue lisää
Lataa lomake

Hyväksymishakemus kala-alan laitos

Lomakkeella haetaan elintarvikehuoneiston hyväksymistä kala-alan laitokseksi.

Lue lisää
Lataa lomake

Hyväksymishakemus liha-alan laitos

Lomakkeella haetaan elintarvikehuoneiston hyväksymistä liha-alan laitokseksi.

Lue lisää
Lataa lomake

Hyväksymishakemus maitoalan laitos

Lomakkeella haetaan elintarvikehuoneiston hyväksymistä maitoalan laitokseksi.

Lue lisää
Lataa lomake

Hyväksymishakemus muna-alan laitos

Lomakkeella haetaan elintarvikehuoneiston hyväksymistä muna-alan laitokseksi.

Lue lisää
Lataa lomake

Hyväksymishakemus varastolaitos

Lomakkeella haetaan elintarvikehuoneiston hyväksymistä varastolaitokseksi.

Lue lisää
Lataa lomake

Ilmoitus alkutuotantopaikasta tai alkutuotannon tuotteiden kuljetuksesta

Ilmoituslomake alkutuotantoilmoituksen tekemistä varten.

Lue lisää
Lataa lomake

Ilmoitus elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnasta

Lomakkeella ilmoitetaan elintarvike- ja rehuteollisuuslaitoksen toiminnasta.

Lue lisää
Lataa lomake

Ilmoitus eläinsuojan toiminnasta ja liitelomakkeet

Lomakkeella ilmoitetaan eläinsuojan toiminnasta.

Lue lisää
Lataa lomake

Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta.

Lue lisää
Lataa lomake

Ilmoitus sahojen, varikoiden sekä kiinteiden eläintarhojen ja huvipuistojen toiminnasta

Lomakkeella ilmoitetaan sahojen ja varikoiden sekä kiinteiden eläintarhojen ja huvipuistojen toiminnasta.

Lue lisää
Lataa lomake

Ilmoitus satamatoiminnasta

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus satamatoiminnasta.

Lue lisää
Lataa lomake

Ilmoitus tilapäisestä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus tilapäisestä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta.

Lue lisää
Lataa lomake

Ilmoitus vaarallisen nestemäisen kemikaalin varaston toiminnasta

Lomakkeella ilmoitetaan vaarallisen nestemäisen kemikaalin varaston toiminnasta.

Lue lisää
Lataa lomake

Ilmoitus vähäisten ampumaratojen toiminnasta

Lomakkeella ilmoitetaan ulkona sijaitsevan ampumaradan toiminnasta.

Lue lisää
Lataa lomake

Ilmoituslomake haaskalle viedyn sivutuotteen määrästä

Ilmoituslomake eläimistä saatavien käsittelemättömien sivutuotteiden käyttämisestä luonnonvaraisten eläinten ruokintaan.

Lue lisää
Lataa lomake

Kattilalaitosten ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemuslomake kattilalaitoksille.

Lue lisää
Lataa lomake

Keskisuurten energiantuotantolaitosten rekisteröinti-ilmoitus

Lomake keskisuurten energiantuotantolaitosten ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintiin.

Lue lisää
Lataa lomake

Kiinteistötoimitushakemus

Hakemus lakisääteisten kiinteistönmuodostamis- ja kiinteistörekisteripalveluiden vireille saattamiseksi.

Lue lisää
Lataa lomake

Kivenlouhinnan ja -murskauksen ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemuslomake kivenlouhimoille ja -murskaamoille.

Lue lisää
Lataa lomake

Kuvataidepainotteisen opetuksen valintakokeeseen ilmoittautuminen

Lomakkeella ilmoittaudutaan Rantavitikan peruskoulun kuvataidepainotteisen opetuksen valintakokeeseen.

Lue lisää
Lataa lomake

Lapselle varatut varhaiskasvatuspäivät

Jos et pääse ilmoittamaan varhaiskasvatusaikoja Edlevossa, ilmoita varhaiskasvatusajat tällä lomakkeella.

Lue lisää
Lataa lomake

Liikuntapaikkojen harjoitusvuorohakemus

Harjoitusvuorohakemus Rovaniemen kaupungin hallinnoimiin liikuntapaikkoihin.

Lue lisää
Lataa lomake

Lukion ainevalintakortti

Rovaniemen lukioiden ainevalintakortti.

Lue lisää
Lataa lomake

Maa- ja metsätilojen kehittämistukihakemus 1

Hae kehittämistukea paperisella lomakkeella 1.

Lue lisää
Lataa lomake

Maa- ja metsätilojen kehittämistukihakemus 2

Hae kehittämistukea paperisella lomakkeella 2.

Lue lisää
Lataa lomake

Maa- ja metsätilojen kehittämistukihakemus 3

Hae kehittämistukea opintoihin paperisella lomakkeella 3

Lue lisää
Lataa lomake

Nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemus

Hakemuslomake lääkelain 54 a §:n mukaista nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupaa varten.

Lue lisää
Lataa lomake

Ohje tietopyynnön tarkentamiseen rekisteristä

Kun haluat tarkistaa rekisteri- ja lokitietoja tulee pyyntö tehdä mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Lue lisää
Lataa lomake

Orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan rekisteröinti-ilmoitus

Lomake orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintiin.

Lue lisää
Lataa lomake

Palvelusopimus yksityisessä varhaiskasvatuksessa

Täytä tämä palvelusopimus varhaiskasvatuksen palveluseteliyrittäjän kanssa.

Lue lisää
Lataa lomake

Perhetietojen muutosilmoitus -lomake varhaiskasvatuksessa

Tällä lomakkeella ilmoitat perhetietojen muutoksesta.

Lue lisää
Lataa lomake

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksualennushakemus

Maksualennushakemus täytetään, kun asiakas haluaa iltapäivätoiminnan maksusta alennusta.

Lue lisää
Lataa lomake

Polttonesteiden jakeluasemien rekisteröinti-ilmoitus

Lomake polttonesteiden jakeluasemien ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintiin.

Lue lisää
Lataa lomake

Päiväkodissa, koulussa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa toteutettavan lääkehoidon suunnitelma

Täytä tämä lääkehoidon suunnitelma yhdessä huoltajan ja päiväkodin henkilökunnan kanssa, jos lapsesi tarvitsee lääkehoitoa päiväkodissa.

Lue lisää
Lataa lomake

Rekisteritietojen korjausvaatimus

Sinulla on oikeus vaatia rekisteritietojen korjaamista tällä lomakkeella.

Lue lisää
Lataa lomake

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Voit tarkistaa onko tietojasi tallennettu rekisteriin tällä lomakkeella.

Lue lisää
Lataa lomake

Selvitys erityisruokavaliosta -lomake ja ohje

Tällä lomakkeella ilmoitat lapsen pysyvän erityisruokavalion sekä ruoka-aineallergiat, jotka aiheuttavat vakavia oireita.

Lue lisää
Lataa lomake

Selvitys tuen käytöstä Rovaniemen kaupungille

Selvitä aiemmin saatu avustus

Lue lisää
Lataa lomake
Lataa lomake

Selvitys tuen käytöstä Rovaniemen kylien kehittämissäätiölle

Selvitä aiemmin saatu avustus

Lue lisää
Lataa lomake
Lataa lomake

Sopimus hoitopaikkatakuusta

Sovi tällä lomakkeella varhaiskasvatuksen hoitopaikkatakuusta.

Lue lisää
Lataa lomake

Terveydensuojelulain 18 §:n mukainen hakemus talousvettä toimittavasta laitoksesta

Hakemuslomake terveydensuojelulain 18 §:n mukaista hakemusta varten.

Lue lisää
Lataa lomake

Terveydensuojelulain 20 §:n mukainen hakemus vedenjakelualueen riskinarvioinnin hyväksymisestä

Hae tällä lomakkeella vedenjakelualueen riskiarvioinnin hyväksymistä Rovakaaren ympäristöterveydenhuollosta.

Lue lisää
Lataa lomake

Tiedonsaantipyyntö julkisuuslain mukaan

Sinulla on oikeus saada tietoja viranomaisen asiakirjasta.

Lue lisää
Lataa lomake

Toimijan tiedotus liikkuvan elintarvikehuoneiston toiminnasta uudella paikkakunnalla

Toimijan tiedotus valvontaviranomaiselle liikkuvan elintarvikehuoneiston aikomuksesta toimia uudella paikkakunnalla.

Lue lisää
Lataa lomake

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemus/tukkumyynti-ilmoitus

Lomake tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemuksen ja tukkumyynti-ilmoituksen tekemistä varten.

Lue lisää
Lataa lomake

Turkistarhojen ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemuslomake turkistarhoille.

Lue lisää
Lataa lomake

Työnantajan todistus vuorotyöstä

Vuorohoitoa haettaessa tulee huoltajan/huoltajien esittää työnantajan todistus vuorotyöstä tällä lomakkeella.

Lue lisää
Lataa lomake

Vahingonkorvauslomake

Rovaniemen kaupungin vahingonkorvaus yleisillä alueilla sattuneisiin vahinkoihin.

Lue lisää
Lataa lomake
Lataa lomake

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen hakemuslomake

Jos et voi tehdä sähköistä hakemusta, hae tällä lomakkeella lapsellesi esiopetuspaikkaa tai varhaiskasvatuspaikkaa.

Lue lisää
Lataa lomake

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen muutos-ja irtisanomislomake

Ilmoita tällä lomakkeella lapsesi palvelutarpeen muutoksesta tai varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikan irtisanomisesta.

Lue lisää
Lataa lomake

Varhaiskasvatuksen toimintaan liittyvä muistutus -lomake

Varhaiskasvatuksen palveluiden asiakas täyttää lainmukaisen muistutuksen riita-/ongelmatilanteissa.

Lue lisää
Lataa lomake

Yleinen ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemus toimintaan, josta voi aiheutua ympäristön pilaantumista.

Lue lisää
Lataa lomake

Yleiskaavan muutoshakemus

Yleiskaavan muutoshakemus, Rovaniemen kaupunki

Lue lisää
Lataa lomake