Ladattavat lomakkeet aakkosjärjestyksessä

Ampumaratojen ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemuslomake ampumaradoille.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Asemakaavan ja tonttijaon muutoshakemus

Asemakaavan ja tonttijaon muutoshakemus, Rovaniemen kaupunki

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus

Lomake asfalttiaseman ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintiin.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Asumisoikeusjärjestysnumeron paperinen hakulomake

Asumisoikeusasunnon paperinen järjestysnumerohakemus

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Elintarvikealan toimijan ilmoitus elintarviketoiminnasta

Ilmoituslomake elintarviketoiminnasta ilmoittamista varten.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Eläinsuojien ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemuslomake eläinsuojille.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Esi- ja perusopetuksen koulukuljetushakemus ja saattoavustushakemus

Hae tällä lomakkeella lapsellesi kuljetusta esi- ja perusopetukseen tai saattoavustusta kaksivuotiseen esiopetukseen tai iltapäivätoimintaan.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Haaskaruokintapaikan rekisteröinti/muutosilmoitus

Lomake haaskaruokintapaikan rekisteröintiä varten. Samalla lomakkeella voi tehdä muutosilmoituksen.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Hakemus oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämishakemus.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Hakemus perhepäivähoitokodiksi

Tällä lomakkeella haetaan Rovaniemellä joko kunnalliseksi tai yksityiseksi perhepäivähoitokodiksi.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Hakemus perusopetuksen iltapäivätoimintaan

Lomake täytetään, kun lapselle haetaan paikkaa perusopetuksen iltapäivätoiminnasta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Hakemus suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamiselle

Hakemus poikkeamisluvalle tai suunnittelutarveratkaisulle.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Hakemus varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelun tuottajaksi

Tällä lomakkeella haetaan Rovaniemellä varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelun tuottajaksi.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Hakulomake urheiluoppilaitoksiin

Hakulomake urheiluoppilaitoksiin hakeutumista varten.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Harjoitusvuorotukihakemus

Liikuntapaikkojen harjoitusvuoro- ja vuokratukihakemus.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Hyväksymishakemus kala-alan laitos

Lomakkeella haetaan elintarvikehuoneiston hyväksymistä kala-alan laitokseksi.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Hyväksymishakemus liha-alan laitos

Lomakkeella haetaan elintarvikehuoneiston hyväksymistä liha-alan laitokseksi.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Hyväksymishakemus maitoalan laitos

Lomakkeella haetaan elintarvikehuoneiston hyväksymistä maitoalan laitokseksi.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Hyväksymishakemus muna-alan laitos

Lomakkeella haetaan elintarvikehuoneiston hyväksymistä muna-alan laitokseksi.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Hyväksymishakemus varastolaitos

Lomakkeella haetaan elintarvikehuoneiston hyväksymistä varastolaitokseksi.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoitus alkutuotantopaikasta tai alkutuotannon tuotteiden kuljetuksesta

Ilmoituslomake alkutuotantoilmoituksen tekemistä varten.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoitus elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnasta

Lomakkeella ilmoitetaan elintarvike- ja rehuteollisuuslaitoksen toiminnasta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoitus eläinsuojan toiminnasta ja liitelomakkeet

Lomakkeella ilmoitetaan eläinsuojan toiminnasta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoitus sahojen, varikoiden sekä kiinteiden eläintarhojen ja huvipuistojen toiminnasta

Lomakkeella ilmoitetaan sahojen ja varikoiden sekä kiinteiden eläintarhojen ja huvipuistojen toiminnasta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoitus satamatoiminnasta

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus satamatoiminnasta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoitus tilapäisestä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus tilapäisestä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoitus vaarallisen nestemäisen kemikaalin varaston toiminnasta

Lomakkeella ilmoitetaan vaarallisen nestemäisen kemikaalin varaston toiminnasta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoitus vähäisten ampumaratojen toiminnasta

Lomakkeella ilmoitetaan ulkona sijaitsevan ampumaradan toiminnasta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoituslomake haaskalle viedyn sivutuotteen määrästä

Ilmoituslomake eläimistä saatavien käsittelemättömien sivutuotteiden käyttämisestä luonnonvaraisten eläinten ruokintaan.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Kattilalaitosten ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemuslomake kattilalaitoksille.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Keskisuurten energiantuotantolaitosten rekisteröinti-ilmoitus

Lomake keskisuurten energiantuotantolaitosten ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintiin.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Kiinteistötoimitushakemus

Hakemus lakisääteisten kiinteistönmuodostamis- ja kiinteistörekisteripalveluiden vireille saattamiseksi.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Kivenlouhinnan ja -murskauksen ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemuslomake kivenlouhimoille ja -murskaamoille.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Kuvataidepainotteisen opetuksen valintakokeeseen ilmoittautuminen

Lomakkeella ilmoittaudutaan Rantavitikan peruskoulun kuvataidepainotteisen opetuksen valintakokeeseen.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Lapselle varatut varhaiskasvatuspäivät

Jos et pääse ilmoittamaan varhaiskasvatusaikoja Edlevossa, ilmoita varhaiskasvatusajat tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Liikuntapaikkojen harjoitusvuorohakemus

Harjoitusvuorohakemus Rovaniemen kaupungin hallinnoimiin liikuntapaikkoihin.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Liikuntapaikkojen kunnossapitoavustuksen hakulomake

Lomakkeella voit hakea avustusta liikuntapaikkojen kunnossapitoa varten.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Lukion ainevalintakortti

Rovaniemen lukioiden ainevalintakortti.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Maa- ja metsätilojen kehittämistukihakemus 1

Hae kehittämistukea paperisella lomakkeella 1.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Maa- ja metsätilojen kehittämistukihakemus 2

Hae kehittämistukea paperisella lomakkeella 2.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Maa- ja metsätilojen kehittämistukihakemus 3

Hae kehittämistukea opintoihin paperisella lomakkeella 3

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemus

Hakemuslomake lääkelain 54 a §:n mukaista nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupaa varten.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ohje tietopyynnön tarkentamiseen rekisteristä

Kun haluat tarkistaa rekisteri- ja lokitietoja tulee pyyntö tehdä mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan rekisteröinti-ilmoitus

Lomake orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintiin.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ounasvaaran urheilulukion urheilijasopimus

Urheilijasopimus on Ounasvaaran urheilulukion ja urheilulukiossa opiskelevan urheilijan välinen sopimus.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Palvelusopimus yksityisessä varhaiskasvatuksessa

Täytä tämä palvelusopimus varhaiskasvatuksen palveluseteliyrittäjän kanssa.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Perhetietojen muutosilmoitus -lomake varhaiskasvatuksessa

Tällä lomakkeella ilmoitat perhetietojen muutoksesta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksualennushakemus

Maksualennushakemus täytetään, kun asiakas haluaa iltapäivätoiminnan maksusta alennusta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Poissaolohakemus Ounasvaaran lukio ja urheilulukio

Poissaolohakemus Ounasvaaran lukion ja urheilulukion oppilaille.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Polttonesteiden jakeluasemien rekisteröinti-ilmoitus

Lomake polttonesteiden jakeluasemien ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintiin.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Päiväkodissa, koulussa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa toteutettavan lääkehoidon suunnitelma

Täytä tämä lääkehoidon suunnitelma yhdessä huoltajan ja päiväkodin henkilökunnan kanssa, jos lapsesi tarvitsee lääkehoitoa päiväkodissa.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Rekisteritietojen korjausvaatimus

Sinulla on oikeus vaatia rekisteritietojen korjaamista tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Voit tarkistaa onko tietojasi tallennettu rekisteriin tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Selvitys erityisruokavaliosta -lomake ja ohje

Tällä lomakkeella ilmoitat lapsen pysyvän erityisruokavalion sekä ruoka-aineallergiat, jotka aiheuttavat vakavia oireita.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Selvitys tuen käytöstä Rovaniemen kaupungille

Selvitä aiemmin saatu avustus

Kaikki tiedot
Lataa lomake
Lataa lomake

Selvitys tuen käytöstä Rovaniemen kylien kehittämissäätiölle

Selvitä aiemmin saatu avustus

Kaikki tiedot
Lataa lomake
Lataa lomake

Sopimus hoitopaikkatakuusta

Sovi tällä lomakkeella varhaiskasvatuksen hoitopaikkatakuusta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Terveydensuojelulain 18 §:n mukainen hakemus talousvettä toimittavasta laitoksesta

Hakemuslomake terveydensuojelulain 18 §:n mukaista hakemusta varten.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Terveydensuojelulain 20 §:n mukainen hakemus vedenjakelualueen riskinarvioinnin hyväksymisestä

Hae tällä lomakkeella vedenjakelualueen riskiarvioinnin hyväksymistä Rovakaaren ympäristöterveydenhuollosta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Tiedonsaantipyyntö julkisuuslain mukaan

Sinulla on oikeus saada tietoja viranomaisen asiakirjasta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Toimijan tiedotus liikkuvan elintarvikehuoneiston toiminnasta uudella paikkakunnalla

Toimijan tiedotus valvontaviranomaiselle liikkuvan elintarvikehuoneiston aikomuksesta toimia uudella paikkakunnalla.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemus/tukkumyynti-ilmoitus

Lomake tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemuksen ja tukkumyynti-ilmoituksen tekemistä varten.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Turkistarhojen ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemuslomake turkistarhoille.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Työnantajan todistus vuorotyöstä

Vuorohoitoa haettaessa tulee huoltajan/huoltajien esittää työnantajan todistus vuorotyöstä tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen ilmoitus osoitteenmuutoksesta

Ulkomailla asuvan Suomen kansalainen voi ilmoittaa muuttuneen osoitteensa Suomen väestötietojärjestelmään.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Vahingonkorvauslomake

Rovaniemen kaupungin vahingonkorvaus yleisillä alueilla sattuneisiin vahinkoihin.

Kaikki tiedot
Lataa lomake
Lataa lomake

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen hakemuslomake

Jos et voi tehdä sähköistä hakemusta, hae tällä lomakkeella lapsellesi esiopetuspaikkaa tai varhaiskasvatuspaikkaa.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen muutos-ja irtisanomislomake

Ilmoita tällä lomakkeella lapsesi palvelutarpeen muutoksesta tai varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikan irtisanomisesta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Varhaiskasvatuksen toimintaan liittyvä muistutus -lomake

Varhaiskasvatuksen palveluiden asiakas täyttää lainmukaisen muistutuksen riita/ongelmatilanteissa.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Yleinen ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemus toimintaan, josta voi aiheutua ympäristön pilaantumista.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Yleiskaavan muutoshakemus

Yleiskaavan muutoshakemus, Rovaniemen kaupunki

Kaikki tiedot
Lataa lomake