Lomake

Valvontaraportti 2020 ja valvonnan vuosisuunnitelma 2021 - Perhe- ja sosiaalipalvelut

Palvelun kieli
Suomi
Alue
Rovaniemi

Valvontaohjelmassa esitetään kaupungin lakisääteiset valvontavelvoitteet, valvonnan vastuut ja antaa toimintalinjat valvonnasta vastaaville ja valvontaa toteuttaville viranhaltijoille. Valvontaohjelma on voimassa toistaiseksi. Valvonnan vuosisuunnitelmassa on määritelty, mihin palvelukokonaisuuksiin suunnitelmallinen ohjaus, arviointi ja valvonta kohdennetaan ja mitkä ovat valvonnan sisällölliset painopisteet kyseisen vuoden aikana.

Lomakkeet

Liittyvät palvelut