Uusimmat kaavat
22.3.2023

Hirvaan osayleiskaavamuutos, Häkinvaaran alue

Osayleiskaavan muutoksen tarkoituksena ja tavoitteena on tutkia monitoimitalon sijoittaminen Valajaskoskentien läheisyyteen ja samalla päivittää ympäristön yleiskaavaa siten, että se mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen suoraan yleiskaavan perusteella.

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen 24.3.-24.4.2023.
22.3.2023

Asemakaavan muutos 17. kaupunginosa korttelit 5094 ja 5449 sekä katu- ja erityisalueet, Nivavaaran koulu

Asemakaavan muutoksella tutkitaan alueen maankäyttöä uuden monitoimitalon ja liikunta-alueiden tarpeet huomioiden.

Uusin vaihe

Ehdotusvaihe nähtävillä 24.3.-24.4.2023.

 

16.3.2023

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa katu- ja virkistysalueet, Porokatu-Vuonelontie

Voimassa oleva asemakaava ei täysin vastaa katuverkon ja liikenneympäristön nykytilannetta eikä suunniteltuja muutosjärjestelyitä. Yhdyskuntatekniikan yksikkö on tehnyt aloitteen Porokadun liikenneympäristön asemakaavan tarkistamiseksi, jotta suunnitellut kadunparannushankkeet voidaan toteuttaa asemakaavan mukaisesti. Muutosalue käsittää Kajaanintien, Porokadun ja Vuonelontien risteysalueen.

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen kuuleminen 10.-23.3.2023
9.3.2023

Asemakaavan muutos 19. kaupunginosa korttelit 21-27, Muurola Pasmantie

Asemakaavan muutoksella tutkitaan kortteleissa 24-26 sekä osassa kortteleita 21,22 ja 27 sekä katu-, erityis- ja virkistysalueilla maankäyttöä tavoitteena selkeyttää alueen asemakaavaa ja kiinteistöjakoa rakennettu ympäristö huomioiden, samalla päivittää aluetta koskevat kaavamääräykset. Muutoksessa tarkastellaan asemakaavan rakentamattomien katualueiden tarpeellisuus ja sijoittuminen sekä yleisten korttelialueiden laajuus ja käyttötarkoitus.

Uusin vaihe

Ehdotusvaiheen kuuleminen 10.3.-11.4.2023.

 

8.3.2023

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 9. kaupunginosa kortteli 9031 tontit 6 - 8, Hallitie

Asemakaavan ja tonttijaon muutoksella tutkitaan kaupunginhallituksen päätöksen 16.1.2023 § 5 perusteella Hallite 28 ympäristöön kohdistuvan Keskuspesula Oy:n suunnitelmien tavoitteet, jossa mm teollisuuskorttelia laajennetaan nykyiselle EN-alueelle.

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen kuuleminen 10.3.-23.3.2023
8.3.2023

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 125 tontit 3, 4 ja 5, Tukkipojantie

Rakennusliike LapTi Oy on valtakirjalla hakenut kiinteistölle asemakaavan muutosta. Kaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko alueen maankäyttöä tehostaa. Alueelle on tarkoitus rakentaa kerrostalo piha- ja pysäköintialueineen.

Uusin vaihe Vireilletulon kuuleminen 6.-20.2.2023
8.3.2023

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 101 tontit 1, 6 ja 7, Palkisentie

Asemakaavan muutoksella tutkitaan kolmen pientalotontin yhdistämistä ja muuttamista asuinkerrostalotontiksi.

Uusin vaihe Valmisteluvaihe nähtävillä 10.3.-23.3.2023.
3.3.2023

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosan kortteli 507 tontit 10 ja 11

Maanomistajat ovat hakeneet asemakaavan ja tonttijaon muutosta omistamilleen tonteille 5-507-10 ja 11, Pajakorva. Muutoksen tavoitteena on, että Pajakorva 19 tontilla oleva rakennus peruskorjataan ja Pajakorva 21 tontilta puretaan vanha huonokuntoinen rakennus ja tilalle rakennettaisiin kaksikerroksinen pienkerrostalo.

Uusin vaihe Valmisteluvaihe nähtävillä 10.3.-23.3.2023.
6.2.2023

Koskenkylän osayleiskaava

Osayleiskaavan tarkoituksena ja tavoitteena on ratkaista Koskenkylän alueen maankäyttö sekä kylän elinvoimaisuuden turvaaminen. Ratkaisussa huomioidaan asumisen, matkailun, virkistyksen ja liikenteen tarpeet. Yleiskaavoitus on käyttökelpoisin välinen maaseutumaisen alueen maankäytön suunnitteluun pääasiassa yksityisten omistamille alueille. Osayleiskaavasta tulee suoraan rakentamista ohjaava (MRL 44.1 § ja MRL 72.1 §) oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen kuuleminen 6.2.-10.3.2023.
3.2.2023

Asemakaavan laatiminen 13. kaupunginosa, Ylikylä

Asemakaavan laatiminen Ylikylän asemakaavattomalle alueelle.

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen kuuleminen 6.-20.2.2023.
3.2.2023

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9008 tontit 13 ja 14 sekä virkistysalue, Lampelankatu

Pelastuslaitos on 22.6.2022 hakenut Rovaniemen kaupungilta asemakaavan käynnistämistä. Tavoitteena on toteuttaa alueelle Rovaniemen palolaitoksen tilat sekä merkittäviltä osin hyvinvointialueen ensihoitopalvelun tarvitsemat tilat. Pelastuslaitoksen nykyiset tilat eivät ole riittävät eikä sen sijainti vastaa lainsäädännön määräämiä vaatimuksia saavutettavuusajoista. 
Kaavamuutosprosessissa on tarkoitus selvittää voiko suunnittelualueelle toteuttaa tiloja pelastuslaitokselle sekä ensiavulle yhteensä n. 6400 k-m² sekä varastotiloja noin 500 m². Suunnittelualueen varauksessa on huomioitu toiminnan vaatimat ajoyhteydet, pysäköintipaikat ja harjoituspaikat.

 

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen kuuleminen 6.-20.2.2023
30.1.2023

Asemakaavan muutos 8. kaupunginosa korttelit 8156, 8157 ja 8201 sekä katu-, erityis- ja virkistysalue

Kaupunginhallitus on päättänyt 8.11.2021 § 438 suunnittelualuevarauksesta Senaatti-kiinteistölle asemakaavan muuttamista varten. Tavoitteena muutoksella on, että alueelle saadaan sijoitettua valtion hallinnon tarpeisiin tulevat uudet tilat.

Uusin vaihe Valmisteluvaihe nähtävillä 6.2.-20.2.2023.