Uusimmat kaavat
22.6.2020

Asemakaavan muutos 5.kaupunginosa kortteli 538, tontti 3, Sivutie 4

Yksityinen maanomistaja esittää tontin käyttötarkoituksen muuttamista pientaloasumisesta kerrostaloasumiseen.
Vireilletulo nähtävillä 22.5-4.6.2019.

Uusin vaihe Vireilletulo nähtävillä 22.5.-4.6.2019 
18.6.2020

Asemakaavan ja asemakaavan muutos 7. kaupunginosan kortteleissa 735, 737 ja 780 sekä katu- ja virkistysalueet, Onasrinteentie

Rovaniemen kaupunki suunnittelee Lapin keskussairaalan ympäristöön Ounasrinteentielle kadunparannustoimenpiteitä, joissa alueelle on tarkoitus rakentaa mm. kaksi kiertoliittymää. Alueelle on laadittu kadunparannuksen yleissuunnitelma. Tätä varten nykyistä Ounasrinteentien asemakaavan mukaista katualuetta tulisi laajentaa.

Uusin vaihe Vireille tulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 19.6. - 2.7.2020
18.6.2020

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 35 tontti 4, Kansankatu 8

Osoitteessa Kansankatu 8 oleva tontti, jolle suunnitellaan uuden asuin- ja liikerakennuksen toteuttamista.

Uusin vaihe Valmisteluvaihe nähtävillä 19.6.2020-2.7.2020.
9.6.2020

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan katu- ja virkistysalue, Katajaranta 2

Asemakaavan muutos, joka käsittää entistä kulkutautisairaalarakennusta ja sen ympäristöä osoitteessa katajaranta 2. Muutoksessa tutkitaan alueen kehittämistä kumppanuuskaavoituksella. Ehdotusvaihe nähtävillä 24.4.-25.5.2020.

Uusin vaihe Ehdotusvaihe nähtävillä 24.4.-25.5.2020.
2.6.2020

Asemakaavan muutos 8. kaupunginosa korttelit 8203 ja 8204 sekä katualaue, Ratavartijankatu

Kaavamuutoksella yhdistetään korttelit 8203 ja 8204 sekä Koneistajankatu yhdeksi teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Alue on rakentamaton.

Kaavamuutoksen hyväksyminen, elinvoimalautakunta 19.5.2020 § 77

Uusin vaihe Kaavamuutoksen hyväksyminen, elinvoimalautakunta 19.5.2020 § 77
1.6.2020

Asemkaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 281 tontti 3, Siljotie 2

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy hakee asemakaavan muutosta omistamalleen 3. kaupunginosan korttelin 281 tontille 3, osoitteessa Siljotie 2. Tarkoituksena on muuttaa nykyinen opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialuemerkintä (YO) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Tavoitteena on sijoittaa alueelle asumistiloja noin 10000 - 12000 k-m2.

 

Valmisteluvaiheen kuuleminen 29.5.-11.6.2020


Uusin vaihe

Valmisteluvaiheen kuuleminen 29.5.-11.6.2020

1.6.2020

Vartioniemen asemakaava, tila 698-409-36-43

Maanomistajan tavoitteena on saada omistamansa tila kaavoitettua viereisen asemakaavoitetun alueen tapaan pientaloalueeksi.
Valmisteluvaiheen kuuleminen 29.5.-11.6.2020.

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen kuuleminen 29.5.-11.6.2020.
1.6.2020

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 265 tontti 10

Maanomistajan hakemus, jossa pyritään järjestelemään maankäyttöä hakijan esittämällä tavalla. Ehdotusvaiheen kuuleminen 29.5.-11.6.2020

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen 29.5.-11.6.2020
1.6.2020

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 15.kaupunginosa kortteli 2196 tontti 5, Puomitie

Asemakaavan muutoksella pyritään järjestelemään maankäyttöä hakijan esittämällä tavalla. Ehdotusvaihe nähtävillä 29.5.-11.6.2020

Uusin vaihe Ehdotusvaihe nähtävillä 29.5.-11.6.2020
1.6.2020

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 5. kaupunginosa kortteli 518 tontti 15 ja virkistysalue

Yksityisomistuksessa oleville tontille 5-518-15 sekä viereiselle virkistysalueen osalle haetaan asemakaavan ja tonttijaon muuttamista siten, että ko. virkistysalueen osa liitettäisiin tonttiin 15 ja alue muutettaisiin rivitalon rakennuspaikaksi.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 29.5.-29.6.2020

Uusin vaihe

Ehdotusvaiheen kuuleminen 29.5.-29.6.2020

1.6.2020

Asemakaavan muutos 8. kaupunginosa kortteli 8155 tontti 6 ja korttelin 8196 sekä virkistysalue

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko suunnittelualueen maankäyttöä järjestellä uudelleen paikkatieto- ja tonttipalveluiden esittämällä tavalla.
Ehdotusvaiheen kuuleminen 29.5.-11.6.2020

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen 29.5.-11.6.2020
29.5.2020

Asemakaavan laatiminen Apukan alueelle

Apukka Resort Oy on hakenut Apukan alueelle asemakaavan laatimista. Asemakaavan laatimisen tavoite on ohjata sekä turvata matkailupalvelujen toiminta ja kehittyminen. Ehdotusvaihe nähtävillä 24.4.-25.5.2020.

Uusin vaihe Ehdotusvaihe nähtävillä 24.4.-25.5.2020.