Uusimmat kaavat
18.10.2021

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 527, tontti 9, Lehtikarintie 19

Asemakaavan muutoksella tutkitaan omakotitalotontin muuttamista rivitaloasumiseen. 

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen 16.9.- 15.10.2021
16.9.2021

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 11 tontti 13, Korkalonkatu 31

Rakennusliike Jouko Pesonen Oy on esittänyt kaupungille omistuksessaan olevalle korttelin 11 tontille 13, Korkalonkatu 31 asemakaavamuutosta, jolla tontille mahdollistettaisiin liike- ja asuinrakentamista sekä palveluasumista. Tontilla sijaitsee entinen oppilaitosrakennus, jolle on myönnetty purkulupa ja purkutyöt ovat käynnissä. Maanomistajan tavoitteena on asemakaavalla mahdoillistaa alueelle mm. korkeimmillaan VI-VIII rakentamista, noin 15.500 k-m2 rakennusoikeudella.

 

Uusin vaihe
Vireilletulo nähtävillä 16.-29.9.2021
15.9.2021

Hirvaan osayleiskaavamuutos, Häkinvaaran alue

Osayleiskaavan muutoksen tarkoituksena ja tavoitteena on tutkia monitoimitalon sijoittaminen Valajaskoskentien läheisyyteen ja samalla päivittää ympäristön yleiskaavaa siten, että se mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen suoraan yleiskaavan perusteella.

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen kuuleminen 16.9.-29.9.2021.
13.9.2021

Asemakaavan muutos 6. kaupunginosan virkistysalue, Ahokankaanpuisto

Voimassa olevan asemakaavan mukaista puistoalueella olevaa leikkikenttäaluevarausta ei ole alueelle toteutettu, joten tekninen toimiala on päättänyt käynnistää asemakaavan muutoksen jossa tutkitaan asumisen sijoittamista alueelle. Ehdotusvaihe nähtävillä 16.9.-15.10.2021.

Uusin vaihe Ehdotusvaihe nähtävillä 16.9.-15.10.2021.
8.9.2021

5. kaupunginosa kortteli 581 tontit 16 ja 17

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko korttelissa 581 tontin
16 AO-käyttötarkoitus muuttaa teollisuuskäyttöön. Muutoksella mahdollistettaisiin
Marttiini Yhtymän Oy:n toimitilojen laajentaminen alueelle.

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen kuuleminen 16.- 29.9.2021
12.8.2021

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 13.kaupunginosa virkistysalue, Ruuhiojantie

Ruuhiojantien päässä olevalle puistoalueelle esitetään asemakaavan ja tonttijaon muutosta. Täydennyskaavoittamisella tutkitaan asumisen sijoittamista alueelle.

Uusin vaihe Valmisteluvaihe nähtävillä 16.8. - 30.8.2021.
12.8.2021

Asemakaavan muutos 3.kaupunginosa, kortteli 282 tontti 5 sekä katu- ja virkistysalueet, Korkalovaaran koulun ympäristö

Asemakaavamuutoksella tutkitaan Korkalovaaran koulun liikennejärjestelyitä ja niiden vaikutusta ympäristön maankäyttöön. Korkalovaaran koululle on tehty selvitys kestävien liikkumistapojen edistämiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 

Uusin vaihe Vireilletulo nähtävillä 16.8. - 30.8.2021
11.6.2021

Asemakaavan muutos 6. kaupunginosa kortteli 618 tontti 1 sekä katu- ja virkistysalue

Vaaranlammen uuden koulun tarveselvitys ja siihen liittyvä hankesuunnitelma edellyttää alueen asemakaavan päivitystä. Vireilletulo nähtävillä 17.6.- 9.7.2021.

Uusin vaihe Vireilletulo nähtävillä 17.6. - 9.7.2021.
28.5.2021

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 21 tontti 11, Valtakatu 15 ja 17

Senaattikiinteistöt on hakenut omistamalleen kiinteistölle asemakaavan muutosta. Kiinteistö sijaitsee Valtakadun ja Ruokasenkadun kulmauksessa. Kaavamuutoksen tarkoituksena on tehostaa tontin maankäyttöä.

Uusin vaihe Kaavaehdotus julkisesti nähtävillä 31.5-29.6.2021
26.5.2021

15.kaupunginosan katualue, Pasinatie

Pasinatie on kunnanvaltuuston 22.1.1979 hyväksytyssä asemakaavassa osoitettu Nahkurintien ja Veräjäpolun yhdistäväksi kaduksi. Pasinatietä ei ole koskaan rakennettu asemakaavan mukaisesti läpi, vaan kumpaakin kautta on rakennettu pätkä Pasinatietä. Käytännössä tällä hetkellä Pasinatietä on kahdessa eri paikassa, ja se vaikeuttaa kohteiden löytämistä alueella.

Uusin vaihe

Ehdotusvaiheen kuuleminen 31.5.-29.6.2021.

26.5.2021

11. kaupunginosa kortteli 11359 tontit 1 ja 2, Printtivaarantie

Alueelle ei ole tarvetta eikä kysyntää AR- tonteille, joten alueen hyödyntämistä täydennyskaavoittamisella toiseen käyttötarkoitukseen olisi perusteltua tutkia. Tavoitteena on asemakaavalla tutkia tonttien käyttötarkoituksen muuttamista mahdollistamaan erillispientalojen rakentaminen.

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen 31.5.-14.6.2021, myös tonttijako
26.5.2021

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa, liikennejärjestely välillä Väylätie - Eteläranta

Kaupungin strategisen kaavoituksen työryhmä on päättänyt käynnistää asemakaavan muutoksen Viirinkankaan alueella. Uusi tieliikenneyhteys muodostuisi Väylätien kiertoliittymästä Niemelänpuiston kautta Kemijoelle.

Uusin vaihe Vireilletulo nähtävillä 31.5.-29.6.2021.