Uusimmat kaavat
14.6.2021

Asemakaavan muutos 5.kaupunginosa kortteli 527, tontti 9, Lehtikarintie 19

Asemakaavan muutoksella tutkitaan omakotitalotontin muuttamista pientaloasumiseen. 

Uusin vaihe Vireilletulon ja valmisteluvaiheen kuuleminen 17.6.-9.7.2021
11.6.2021

Asemakaavan muutos 6. kaupunginosa kortteli 618 tontti 1 sekä katu- ja virkistysalue

Vaaranlammen uuden koulun tarveselvitys ja siihen liittyvä hankesuunnitelma edellyttää alueen asemakaavan päivitystä. Vireilletulo nähtävillä 17.6.- 9.7.2021.

Uusin vaihe Vireilletulo nähtävillä 17.6. - 9.7.2021.
1.6.2021

Asemakaavan muutos 11.kaupunginosa, kortteli 11138, tontti 1, Salmivaarantie 2

Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia liikerakennusten korttelialueen muuttamista pientaloasumiseen.

Uusin vaihe Kaavan hyväksyminen 25.5.2021 § 95
28.5.2021

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 21 tontti 11, Valtakatu 15 ja 17

Senaattikiinteistöt on hakenut omistamalleen kiinteistölle asemakaavan muutosta. Kiinteistö sijaitsee Valtakadun ja Ruokasenkadun kulmauksessa. Kaavamuutoksen tarkoituksena on tehostaa tontin maankäyttöä.

Uusin vaihe Kaavaehdotus julkisesti nähtävillä 31.5-29.6.2021
28.5.2021

Asemakaavan muutos 17. kaupunginosa kortteli 5099 tonti 1 ja 2, Raidetie

Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy hakee 17. kaupunginosan korttelin 5099 tontin 1 asemakaavan muuttamista siten, että tontin käyttötarkoituksessa huomioitaisiin pääkäyttötarkoitukseen liittyvien myymälätilojen sijoittaminen tontille. Lisäksi tontille voitaisiin sijoittaa toimistotiloja, kerrosluku nostettaisiin kahteen.

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen 31.5-14.6.2021
26.5.2021

15.kaupunginosan katualue, Pasinatie

Pasinatie on kunnanvaltuuston 22.1.1979 hyväksytyssä asemakaavassa osoitettu Nahkurintien ja Veräjäpolun yhdistäväksi kaduksi. Pasinatietä ei ole koskaan rakennettu asemakaavan mukaisesti läpi, vaan kumpaakin kautta on rakennettu pätkä Pasinatietä. Käytännössä tällä hetkellä Pasinatietä on kahdessa eri paikassa, ja se vaikeuttaa kohteiden löytämistä alueella.

Uusin vaihe

Ehdotusvaiheen kuuleminen 31.5.-29.6.2021.

26.5.2021

11. kaupunginosa kortteli 11359 tontit 1 ja 2, Printtivaarantie

Alueelle ei ole tarvetta eikä kysyntää AR- tonteille, joten alueen hyödyntämistä täydennyskaavoittamisella toiseen käyttötarkoitukseen olisi perusteltua tutkia. Tavoitteena on asemakaavalla tutkia tonttien käyttötarkoituksen muuttamista mahdollistamaan erillispientalojen rakentaminen.

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen 31.5.-14.6.2021, myös tonttijako
26.5.2021

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa, liikennejärjestely välillä Väylätie - Eteläranta

Kaupungin strategisen kaavoituksen työryhmä on päättänyt käynnistää asemakaavan muutoksen Viirinkankaan alueella. Uusi tieliikenneyhteys muodostuisi Väylätien kiertoliittymästä Niemelänpuiston kautta Kemijoelle.

Uusin vaihe Vireilletulo nähtävillä 31.5.-29.6.2021.
5.5.2021

Sierilän asemakaavan laatiminen

Sierilän alueella on voimassa kunnanvaltuuston 18.6.2001, § 74 hyväksymä Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven osayleiskaava. Yleiskaavassa Sierilän voimalaitosalueet on varattu erityisalueeksi. Alueen yksityiskohtaisempaa rakentamista ohjaamaan laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaava. Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä paikalliset olosuhteet ja vesitalousluvan ehdot huomioiden. Asemakaavan laadinnassa kiinnitetään huomiota ympäristön erityisominaisuuksiin ja arvoihin, osallistumismahdollisuuksiin ja vuorovaikutukseen sekä vaikutusten arviointiin.

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen 9.4. -10.5.2021
26.4.2021

Hirvaan osayleiskaavamuutos, Häkinvaaran alue

Osayleiskaavan muutoksen tarkoituksena ja tavoitteena on tutkia monitoimitalon sijoittaminen Valajaskoskentien läheisyyteen ja samalla päivittää ympäristön yleiskaavaa siten, että se mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen suoraan yleiskaavan perusteella.

Uusin vaihe Vireilletulon kuuleminen 26.4.-10.5.2021.
26.4.2021

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 281 tontti 3, Siljotie 2

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy hakee asemakaavan muutosta omistamalleen 3. kaupunginosan korttelin 281 tontille 3, osoitteessa Siljotie 2. Tarkoituksena on muuttaa nykyinen opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialuemerkintä (YO) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Tavoitteena on sijoittaa alueelle asumistiloja noin 10000 - 12000 k-m2

Uusin vaihe

Ehdotusvaiheen kuuleminen 26.4.-25.5.2021

23.4.2021

Asemakaavan muutos 18. kaupunginosa kortteli 5605 tontit 1 ja 2 sekä maa- ja metsätalousalue, Joulutontuntie

Yksityinen maanomistaja hakee alueen asemakaavan muuttamista siten, että alueelle mahdollistuu rivitalotyyppinen asuinrakentaminen.

Uusin vaihe Vireille tulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 26.4.-10.5.2021