Uusimmat kaavat
21.9.2020

Sierilän asemakaavan laatiminen

Sierilän alueella on voimassa kunnanvaltuuston 18.6.2001, § 74 hyväksymä Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven osayleiskaava. Yleiskaavassa Sierilän voimalaitosalueet on varattu erityisalueeksi. Alueen yksityiskohtaisempaa rakentamista ohjaamaan laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaava. Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä paikalliset olosuhteet ja vesitalousluvan ehdot huomioiden. Asemakaavan laadinnassa kiinnitetään huomiota ympäristön erityisominaisuuksiin ja arvoihin, osallistumismahdollisuuksiin ja vuorovaikutukseen sekä vaikutusten arviointiin.

Uusin vaihe Vireilletulo ja vireilletulon kuuleminen 23.9.-6.10.2020
10.9.2020

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 5. kaupunginosa kortteli 518 tontti 15 ja virkistysalue

Yksityisomistuksessa oleville tontille 5-518-15 sekä viereiselle virkistysalueen osalle haetaan asemakaavan ja tonttijaon muuttamista siten, että ko. virkistysalueen osa liitettäisiin tonttiin 15 ja alue muutettaisiin rivitalon rakennuspaikaksi.

Uusin vaihe

Asemakaavamuutoksen hyväksymien 25.8.2020

10.9.2020

Asemakaava ja asemakaavan muutos 7. kaupunginosan kortteleissa 735, 737 ja 780 sekä katu- ja virkistysalueet, Ounasrinteentie

Rovaniemen kaupunki suunnittelee Lapin keskussairaalan ympäristöön Ounasrinteentielle kadunparannustoimenpiteitä, joissa alueelle on tarkoitus rakentaa mm. kaksi kiertoliittymää. Alueelle on laadittu kadunparannuksen yleissuunnitelma. Tätä varten nykyistä Ounasrinteentien asemakaavan mukaista katualuetta tulisi laajentaa.

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen 7. - 21.9.2020
8.9.2020

Auttijärven ranta-asemakaava

Metsähallitus sekä yksityiset maanomistajat ovat hakeneet ranta-asemakaavan laatimista Auttijärven, Venejärven ja Karjalanjärven ranta-alueille. Ehdotusvaiheen kuuleminen nähtäville 7.9.-6.10.2020.

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen nähtäville 7.9.-6.10.2020.
7.9.2020

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 21 tontti 11, Valtakatu 15 ja 17

Senaattikiinteistöt on hakenut omistamalleen kiinteistölle asemakaavan muutosta. Kiinteistö sijaitsee Valtakadun ja Ruokasenkadun kulmauksessa. Ruokasenkadun puolelle haetaan asumiselle 5000 k-m² ja katutasoon liiketilaa. Valtakadunpuolen käyttötarpeet tarkentuisivat kaavaprosessin aikana.

Uusin vaihe Vireilletulosta ilmoittaminen 4.9, valmisteluvaiheen kuuleminen 7.-21.9.2020
1.9.2020

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 15.kaupunginosa kortteli 2196 tontti 5, Puomitie

Asemakaavan muutoksella pyritään järjestelemään maankäyttöä hakijan esittämällä tavalla.

Uusin vaihe Kaavamuutoksen hyväksyminen, elinvoimalautakunta 25.8.2020 § 117
1.9.2020

Asemakaavan muutos tontilla 5-521-10, Eteläranta

Tavoitteena tontin käyttötarkoituksen muutos rivitalotontiksi. Ehdotusvaihe nähtävillä 7.9.-6.10.2020.

Uusin vaihe Ehdotusvaihe nähtävillä 7.9.-6.10.2020.
17.7.2020

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 265 tontti 10

Maanomistajan hakemus, jossa pyritään järjestelemään maankäyttöä hakijan esittämällä tavalla.

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen 29.5.-11.6.2020
17.7.2020

Asemakaavan muutos 8. kaupunginosa kortteli 8155 tontti 6 ja korttelin 8196 sekä virkistysalue

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko suunnittelualueen maankäyttöä järjestellä uudelleen paikkatieto- ja tonttipalveluiden esittämällä tavalla.

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen 29.5.-11.6.2020
17.7.2020

Asemakaavan laatiminen Apukan alueelle

Apukka Resort Oy on hakenut Apukan alueelle asemakaavan laatimista. Asemakaavan laatimisen tavoite on ohjata sekä turvata matkailupalvelujen toiminta ja kehittyminen.

Uusin vaihe Ehdotusvaihe nähtävillä 24.4.-25.5.2020.
17.7.2020

Vartioniemen asemakaava, tila 698-409-36-43

Maanomistajan tavoitteena on saada omistamansa tila kaavoitettua viereisen asemakaavoitetun alueen tapaan pientaloalueeksi.

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen kuuleminen 29.5.-11.6.2020.
17.7.2020

Asemkaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 281 tontti 3, Siljotie 2

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy hakee asemakaavan muutosta omistamalleen 3. kaupunginosan korttelin 281 tontille 3, osoitteessa Siljotie 2. Tarkoituksena on muuttaa nykyinen opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialuemerkintä (YO) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Tavoitteena on sijoittaa alueelle asumistiloja noin 10000 - 12000 k-m2

Uusin vaihe

Valmisteluvaiheen kuuleminen 29.5.-11.6.2020