Uusimmat kaavat
5.7.2022

Sairaalanniemi kortteli 48 sekä katu- ja virkistysalueet

Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen olemassa olevan yhdyskuntateknisten palvelujen ja katuverkon äärellä on resurssitehokasta ja mahdollistaa kaupungin kiertotaloustavoitteiden mukaisen sekä vähähiilisen asuinalueen asuinalueen toteuttamisen.

Kaavaprosessin aikana on tehty muutoksia Sairaalaniemen viitesuunnitelmaan ”Kruunu ja Laavu”, jonka peruskonsepti on kuitenkin säilynyt. Sommitelman ydin on suojeltu sairaala. Sairaalan vanhin osa kuoritaan esiin purkamalla uudemmat siipiosat ja vanha sisäänkäyntijulkisivu rekonstruoidaan. Alueen suunnittelun lähtökohtana on ollut väljyys, vihreys sekä monipuoliset ja kiinnostavat jokinäkymät. Sairaalaniemen puistomainen luonne on säilytetty ja puiston osuutta on kasvatettu aiempiin suunnitelmiin verrattuna. Kemijoen rantaa pitkin kulkee ympärivuotisessa käytössä oleva rantareitti, jonka varrella on erilaisia virkistyspaikkoja. Kaupunkilaisille tärkeä rantareitti säilyy nykyisellä paikallaan. Jyrhämänpuisto laajenee nykyisestä 10000 m2:stä 17000 m2:iin. Puiston arvo lähialueen virkistäymispaikkana nousee.

Suunnittelukilpailu 15.4.2018 – 1.10.2018. Luonnokset olleet nähtävillä kaksi kertaa: 14.10.-12.11.2020 ja 5.1.-3.2.2022.
Jatkokehitystyö kevääseen 2022 saakka. 

Sairaalanniemen kaavaehdotusta esitellään kuntalaisille kahdessa tilaisuudessa elokuun puolivälissä:
verkkotilaisuus järjestetään tiistaina 16.8. klo 16.30–18 ja 
Sairaalanniemen kaavakävely keskiviikkona
17.8. klo 17–18. Tilaisuudet eivät edellytä ilmoittautumista. 

Ehdotusvaiheen virallinen nähtävillä olo 7.7. - 8.9.2022.

 

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen virallinen nähtävillä olo 7.7. - 8.9.2022.
23.6.2022

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 11 tontti 13, Korkalonkatu 31

Rakennusliike Jouko Pesonen Oy on esittänyt kaupungille omistuksessaan olevalle korttelin 11 tontille 13, Korkalonkatu 31 asemakaavamuutosta, jolla tontille mahdollistettaisiin liike- ja asuinrakentamista sekä palveluasumista. Tontilla olevat rakennukset on purettu.

Uusin vaihe
Ehdotusvaihe nähtävillä 1.7.-1.8.2022.
8.6.2022

Asemakaavan laatiminen 13. kaupunginosa, Ylikylä

Asemakaavan laatiminen Ylikylän asemakaavattomalle alueelle.

Uusin vaihe
18.5.2022

Asemakaavan muutos 16. kaupunginosan kortteli 3602, sekä katualue Pulkamontie

Hengitysliitto ry on pyytänyt asemakaavan muutosta korttelin 3602 tontille 1 siten, että muutos mahdollistaisi erityisammattioppilastoimintaa palvelevien uudisrakennuksien toteuttamista. Kaavamerkinnäksi ehdotetaan muutettavaksi opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi YO. Lisäksi kaavamuutoksella poistettaisiin tontin läpi kulkeva kevyenliikenteen läpiajoyhteys. Asemakaavan muutoksella tutkitaan koko korttelin 3602 käyttötarkoituksen, kerrosluvun ja rakennusoikeuden sekä määräysten muutosta hakijan ja kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Kaavamuutoksella muutetaan kortteliden 3601 ja 3602 välinen VP-alue ja Kesäranta niminen katualue kaavamerkinnälle AR II tehokkuudella e=0,30.

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen kuuleminen 20.5.-2.6.2022
18.5.2022

5. kaupunginosa kortteli 566 UL-alue, Kanervikkotie

Kaavan tarkoituksena on tutkia, voidaanko 5. kaupunginosan korttelissa 566 oleva UL-alue kaavoittaa erillispientalojen korttelialue AO I, tehokkuudella 250 krs-m².

Uusin vaihe Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 20.5.-2.6.2022
18.5.2022

11. kaupunginosa kortteli 11314 tontti 2 ja viereinen VL-alue, Aitakuja 3

Asemakaavan ja tonttijaon muutoksella tutkitaan kortteleiden 11314 ja 11315 välissä olevan lähivirkistysalueen, VL-alueen liittämistä korttelin 11314 tonttiin 2.

Uusin vaihe Uudelleen valmisteluvaiheen kuuleminen 20.5- 2.6.2022
18.5.2022

Asemakaavan muutos 2. kaupunginosa, kortteli 192, tontti 1, Lampelankatu 6

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko korttelin 192 rakennusoikeutta nostaa siten, että se mahdollistaa toimitilojen 450 k-m2:n laajennuksen. Korttelissa sijaitsee vuonna 2021 valmistunut Lääkärikeskus Mehiläinen.

Uusin vaihe

Ehdotusvaihe nähtävillä 20.5-20.6.2022

18.5.2022

Asemakaavan muutos 3.kaupunginosa, kortteli 282 tontti 5 sekä katu- ja virkistysalueet, Korkalovaaran koulun ympäristö

Asemakaavamuutoksella tutkitaan Korkalovaaran koulun liikennejärjestelyitä ja niiden vaikutusta ympäristön maankäyttöön. Korkalovaaran koululle on tehty selvitys kestävien liikkumistapojen edistämiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 

Uusin vaihe Valmisteluvaihe nähtävillä 20.5. - 2.6.2022
18.5.2022

Asemakaavan muutos kortteli 6 tontti 15, Toripuistikko 2

Asemakaavan muutoksella tutkitaan lisäkerroksen toteuttamista tontilla ja samalla päivitetään asemakaavamääräykset vastaamaan käytössä olevia määräyksiä. 

Uusin vaihe Vireilletulo nähtävillä 20.5. - 3.6.2022.
16.5.2022

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 101 tontit 1, 6 ja 7, Palkisentie

Asemakaavan muutoksella tutkitaan kolmen pientalotontin yhdistämistä ja muuttamista asuinkerrostalotontiksi.

Uusin vaihe Vireilletulo nähtävillä 20.5.-2.6.2022.
28.4.2022

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa korttelin 9009 viereinen virkistysalue, Vierustie

Tarkoituksena on muuttaa alueen käyttötarkoitus liike- ja toimitiloja palvelevaksi.

 

Lehto Tilat Oyj:n ja kaupungin kesken on laadittu asemakaavoitussopimus, jossa on sovittu alueen kaavoituksen käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista ja periaatteista, joilla kaupunki luovuttaa asemakaavassa mahdollisesti muodostuvan tontin Lehto Tilat Oyj:lle (kaupunginhallitus 22.2.2021 § 51).

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen:     29.4.-30.5.2022
26.4.2022

5. kaupunginosa asemakaavan muutos välillä Kemijoen ranta Oijustien kiertoliittymä, Viirinkangas

Kaupungin strategisen kaavoituksen työryhmä on päättänyt käynnistää asemakaavan muutoksen Viirinkankaan alueella. Uusi tieliikenneyhteys muodostuisi Väylätien kiertoliittymästä Niemelänpuiston kautta Kemijoelle.

Uusin vaihe Vireilletulo nähtävillä 31.5.-29.6.2021.