Uusimmat asemakaavat

Pohtimolammen asemakaavan muutos ja asemakaavan osittainen kumoaminen

Asemakaavoituksen yleistavoitteena on kumota alueen vanhentunut asemakaava tarpeettomana kaupungin maiden osalta. Kumottavan asemakaava-alueen viereisten yksityisten maiden osalta alueen asemakaavaa tarkistetaan tarvittavilta osin.

Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 15.-29.10.2018

Sijainti

Pohtimolampi,

Uusin vaihe

Vireille tulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 15.-29.10.2018.
Linkki päätöksiin

Päätöksenteko

Päätösnumero

Au383

Käsittelyvaiheet
Tekninen lautakunta 25.9.2018 §121.
Hyväksyjä
Kaupunginvaltuusto