Uusimmat asemakaavat

Asemakaavan ja tonttijaon muutos kortteli 47 tontit 2 ja 3 / Veitikantie 35-37

Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia As Oy Veitikankulman pysäköinti- ja piharatkaisu siten, että kaikki asemakaavamääräysten mukaiset pysäköintipaikat voidaan rakentaa kokonaan omalle tontille. Tämä edellyttänee, että tonttiin liitetään maa-ala viereisestä puistoalueesta (PI). Samalla tarkastetaan ja saatetaan ajan tasalle puistoalueen (PI) sekä pysäköintialueen (LP) rajaukset. Tavoitteena on luoda asemakaava, joka selkeyttää puistovyöhykkeen rajautumisen asuinkortteliin nähden ja mahdollistaa asemakaavan mukaisen pysäköintijärjestelyn toteuttamisen As Oy Veitikankulmalle. Aloite kaavatyön aloittamisesta on tullut As Oy Veitikankulmalta.

Tekninen lautakunta 25.9.2018, §116, kuulutus LK 21.12.2018

Sijainti

Veitikanharju, 2. Kaupunginosa, Veitikanharju, Kirkkolammen kaakkoisosa

Näytä kartalla

Uusin vaihe

Tekninen lautakunta 25.9.2018, §116, kuulutus LK 21.12.2018

Linkki päätöksiin

Päätöksenteko

Päätösnumero

AU354

Käsittelyvaiheet

Aloite As Oy Veitikankulma 31.7.2017, Tekninen lautakunta 31.10.2017, § 139, kuulutus LK 14.11.2017 / Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 15.-29.11.2017, Tekninen lautakunta 23.1.2018, § 11, kuulutus LK 31.1.2018 / Ehdotusvaiheen kuuleminen 1.-14.2.2018 / Tekninen lautakunta 25.9.2018, §116, kuulutus LK 21.12.2018

Hyväksyjä