Uusimmat asemakaavat

Valionranta, asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 4002 ja 227 sekä katu-,virkistys- ja vesialueet

Kaupunginhallitus hyväksyi 12.3.2018 § 89 Lapland Hotels Oy:n hakemuksen Valionrannan eteläisen ja pohjoisen kaava-alueen yhdistämisestä koskemaan Valionrannan ja Koskipuiston osayleiskaavan aluerajausta.

Kaupunginhallitus päätti 17.12.2020 § 420 jatkaa Valionrannan ja Koskipuiston alueen kumppanuuskaavoitussopimusta Lapland Hotels Oy:n kanssa.  Tarkoituksena on, että Lapland Hotels Oy:n laatimaa viitesuunnitelmaa käytetään kaavaluonnoksen valmistelussa osana alueen asemakaavaprosessia. 

Kaavaratkaisu perustuu kumppanuuskaavoituksen yhteydessä laadittuun viitesuunnitelmaan, jossa alueelle on esitetty majoituspalveluita sekä asuinkerrostaloja. Valmisteluvaiheen suunnitelmissa uudisrakentamisen massoittelua, korkotasoja ja liittymistä maisemaan on tutkittu havainnekuvilla useista eri kuvakulmista. Suunnittelun tavoitteena on ohjata alueelle korkeatasoista rakentamista, joka soveltuu kaupunkikuvallisesti keskeiselle paikalle osaksi rovaniemeläistä jokivarsimaisemaa.

Sijainti

4. kaupunginosa. , Kaavamuutosalue rajaa idässä Jäämerentie ja etelässä Jätkänkynttilän silta katualueineen. Länsiosaltaan alue rajautuu Kemijokeen.

Uusin vaihe

Ehdotusvaiheen kuuleminen 18.11. - 17.12.2021.
Linkki päätöksiin

Päätöksenteko

Päätösnumero

ROIDno-2017-237

Käsittelyvaiheet
TEKNLTK, 1.4.2008, § 47, KH 2.12.2013 § 484, KH 16.12.2013 § 507, KH 3.2.2014 § 50, KH 9.1.2017 § 7, Kh 19.6.2017 §343. Kuulutus Lapin Kansa 21.6.2017. Vireilletulo nähtävillä 22.6-30.7.2017. Kh 12.3.2018 §89 (kaava-alueen yhdistäminen), Vireilletulo uudelleen nähtäville 3.4.-16.4.2018, Elinvoimalautakunta 30.3.2021 § 52, Kuulutus Lapin Kansa 8.4.2021, Valmisteluvaiheen kuuleminen 9.4. - 22.4.2021, Elinvoimalautakunta 28.9.2021 § 167, Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 381, Ehdotusvaiheen kuuleminen 18.11.-17.12.2021.
Hyväksyjä
Kaupunginvaltuusto

Kuvat