Uusimmat asemakaavat

Vaiheasemakaava Mustikkaharju

Vaiheasemakaavan tavoitteena on tarkastella ja tutkia Mustikkakuja ja Mustikkaharju tonttiliittymiä ja liikenneyhteyksiä. Tavoitteena on turvallinen ja rauhallinen liikenneympäristö. Vaiheasemakaavan muutoksen tarkoituksena on tehdä korttelin 729 itälaidalle 5 m leveä puistokaistale. Kortteleiden 791, 792 ja 793 länsilaidassa olevat tontit pienenee puistokaistaleen verran sekä korttelista 796 poistuu yksi tontti.

Sijainti

, Ounasmetsä, Mustikkaharju

Uusin vaihe

Ehdotusvaiheen kuuleminen 9.4.-22.4.2021

Päätöksenteko

Päätösnumero

ROIDno-2020-3527

Käsittelyvaiheet

Kaavoituspäällikkö 13.11.2020 § 19, vireilletulosta ilmoittaminen 2.2.2021 Lapin Kansa, valmisteluvaiheen kuuleminen 3.2.-15.2.2021. Ehdotusvaiheen kuuleminen 9.4.-22.4.2021

Lisätietoja: maanmittausasiantuntija Timo Raitio puh. 040 522 9179 etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Hyväksyjä
Elinvoimalautakunta