Uusimmat asemakaavat

Asemakaavan ja tonttijaon muutos tonteilla 9052-1 ja -2, Alakorkalontie 24 ja 26

Heikki Alasuutari esittää, että korttelin 9052 tontit 1 ja 2 yhdistetään yhdeksi tontiksi ja käyttötarkoitus muutetaan liikerakennusten korttelialueeksi tehokkuusluvulla e=0.40. Uuden tontin kooksi tulisi 8882 m², jossa rakennusoikeutta olisi 3553 k-m² ( rakennusoikeuden lisäystä +1333 k-m²).

Ehdotusvaiheen kuuleminen 7.4.-6.5.2016

Sijainti

9. kaupunginosa, Teollisuuskylä

Uusin vaihe

Ehdotusvaiheen kuuleminen 7.4.-6.5.2016

Linkki päätöksiin

Päätöksenteko

Päätösnumero

au267

Käsittelyvaiheet

Tekninen lautakunta 26.5.2015 (§ 69), Kuulutus LK 26.6.2015, Vireilletulo29.6.–7.8.2015, Kuulutus LK 1.10.2015, Valmisteluvaiheen kuuleminen 2.-.15.10.2015, Tekninen lautakunta 22.3.2016, § 40, Kaupunginhallitus 29.3.2016, § 124, Kuulutus LK 6.4.2016, Ehdotusvaiheen kuuleminen 7.4.-6.5.2016

Lisätietoa: kaavasuunnittelija Nicholas Coull, puh. 040 7665679, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Hyväksyjä
Kaupunginvaltuusto