Uusimmat asemakaavat

Sairaalanniemi kortteli 48 sekä katu- ja virkistysalueet

Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen olemassa olevan yhdyskuntateknisten palvelujen ja katuverkon äärellä on resurssitehokasta ja mahdollistaa kaupungin kiertotaloustavoitteiden mukaisen sekä vähähiilisen asuinalueen asuinalueen toteuttamisen.

Kaavaprosessin aikana on tehty muutoksia Sairaalaniemen viitesuunnitelmaan ”Kruunu ja Laavu”, jonka peruskonsepti on kuitenkin säilynyt. Sommitelman ydin on suojeltu sairaala. Sairaalan vanhin osa kuoritaan esiin purkamalla uudemmat siipiosat ja vanha sisäänkäyntijulkisivu rekonstruoidaan. Alueen suunnittelun lähtökohtana on ollut väljyys, vihreys sekä monipuoliset ja kiinnostavat jokinäkymät. Sairaalaniemen puistomainen luonne on säilytetty ja puiston osuutta on kasvatettu aiempiin suunnitelmiin verrattuna. Kemijoen rantaa pitkin kulkee ympärivuotisessa käytössä oleva rantareitti, jonka varrella on erilaisia virkistyspaikkoja. Kaupunkilaisille tärkeä rantareitti säilyy nykyisellä paikallaan. Jyrhämänpuisto laajenee nykyisestä 10000 m2:stä 17000 m2:iin. Puiston arvo lähialueen virkistäymispaikkana nousee.

Suunnittelukilpailu 15.4.2018 – 1.10.2018. Luonnokset olleet nähtävillä kaksi kertaa: 14.10.-12.11.2020 ja 5.1.-3.2.2022.
Jatkokehitystyö kevääseen 2022 saakka. Ehdotusvaiheen virallinen nähtävillä olo 7.7. - 8.9.2022.

 

Kaupunginvaltuusto 14.11.2022, § 132.

Kaavasta on jätetty Hallinto-oikeuteen kolme valitusta.

 

Sijainti

2. kaupunginosa, Veitikanhaju

Näytä kartalla

Uusin vaihe

Kaupunginvaltuusto 14.11.2022, § 132.
Linkki päätöksiin

Päätöksenteko

Päätösnumero

2017-4285

Käsittelyvaiheet

Kaupunginhallitus 9.4.2018, § 141. Kaupunginhallitus 17.12.2018, § 475. Kaupunginhallitus 11.2.2019, § 44. Kaupunginhallitus 2.12.2019, § 443. Kuulutus Lapin Kansa 13.10.2020. Kaupunginhallitus 20.12.2021, § 507. Kuulutus Lapin Kansa 4.1.2022. Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta 16.6.2022, § 87. Kaupunginhallitus 27.6.2022, § 245. Kuulutus Lapin Kansa 6.7.2022. Ehdotusvaiheen virallinen nähtävillä olo 7.7. - 8.9.2022. Kaupunginhallitus 7.11.2022, § 396. Kaupunginvaltuusto 14.11.2022, § 132.

Lisätietoja: Kaupunginarkkitehti Sipi Hintsanen, 050 562 6314, sipi.hintsanen@rovaniemi.fi

Hyväksyjä
Kaupunginvaltuusto