Uusimmat asemakaavat

Asemakaavan laatiminen ja muuttaminen, Mellavaara

Arctic Lapland Investment Oy on hakenut asemakaavan laatimista omistamalleen kiinteistölle 698-408-428-6 Mellavaarassa. Hakija on myös esittänyt asemakaavaa laadittavaksi osalle Rovaniemen kaupungin omistamaa kiinteistöä 698-408-619-0 kulkuyhteyden järjestämistä varten. Hakijan tavoitteena on mahdollistaa alueelle korkeatasoinen loma- ja elämysmatkailuun keskittyvä resort-alue. Hakija esittää kaavanlaatijaksi Arkkitehtitoimisto Jarmo Lokio Oy:tä.

Alueella on voimassa ranta-alueen osalta Lääninhallituksen 6.2.1979 vahvistama Mellalammen rantakaava, muilta osin alue on kaavoittamatonta aluetta.  

Sijainti

Pohtimolampi, Mellavaara

Uusin vaihe

Valmisteluvaiheen kuuleminen 20.3.-2.4.2024.

Päätöksenteko

Päätösnumero

ROIDno-2023-2497

Käsittelyvaiheet
Viranhaltijapäätös 11.12.2023 §22, kuulutus Lapin Kansassa 19.12.2023, vireilletulo nähtävillä 20.12.2023 - 19.1.2024.
Hyväksyjä
Kaupunginvaltuusto

Kuvat