Uusimmat asemakaavat

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan kortteli 17; tontit 1, 7 ja 8 sekä viereistä katualuetta

Asemakaavamuutoksen hakijat ovat Kiinteistö Oy Lapinmaa ja Asunto Oy Rovapekka. Asemakaavan muutosalue käsittää Rovaniemen 1. kaupunginosan korttelin 17 tontit 1 ja 8 sekä lisäksi Lordin aukio (Sampoaukio) ja ympäröivät katualueet: Korkalon-, Pekan-, Maakunta- ja Koskikatu. Kaavamuutosalue on määritelty Keskustan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa keskusta-toimintojen alueeksi (C-3), ja johon lukeutuva Lordin aukio on osoitettu laajennettavaksi siten, että (kauppa-)toritoiminnot ovat sijoitettavissa alueelle. Tavoitteena on asemakaava, joka vahvistaa kaupunki- ja korttelirakennetta sekä liike-elämän toimintaedellytyksiä. Kaavalla pyritään ratkaisemaan uudisrakentamisen määrä, muoto ja sijoittuminen. Lisäksi ratkaistaan rakennussuojelukysymykset sekä resurssitehokas pysäköinti.

Sijainti

1. kaupunginosa, Keskusta

Näytä kartalla

Uusin vaihe

Valmisteluvaiheen kuuleminen 6.9.-5.10.2023
Linkki päätöksiin

Päätöksenteko

Päätösnumero

ROIDno-2018-2975

Käsittelyvaiheet

Kaupunginhallitus 24.9.2018 §349, Vireilletulo 15.10.-29.10.2018, Kaupunginhallitus 24.9.2018 §243,  Valmisteluvaiheen kuuleminen 6.9.-5.10.2023

Lisätietoja: Kaupunginarkkitehti Sipi Hintsanen, 050 562 6314, sipi.hintsanen@rovaniemi.fi

Hyväksyjä
Valtuusto