Uusimmat asemakaavat

Asemakaavan muutos kortteli 17 tontit 1, 7 ja 8 sekä viereiset katualueet

Asemakaavamuutoksen hakijat ovat Kiinteistö Oy Lapinmaa ja Asunto Oy Rovapekka. Asemakaavan muutosalue käsittää Rovaniemen 1.kaupunginosan korttelin 17 sekä ympäröivät katualueet: Korkalon-, Pekan-, Maakunta- ja Koskikatu. Kaavamuutosalue on määritelty Keskustan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa keskustatoimintojen alueeksi (C-3). Tavoitteena on asemakaava, joka vahvistaa kaupunki- ja korttelirakennetta sekä liike-elämän toimintaedellytyksiä. Kaavalla pyritään ratkaisemaan uudisrakentamisen määrä, muoto ja sijoittuminen. Lisäksi ratkaistaan rakennussuojelukysymykset sekä resurssitehokas pysäköinti.

Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää muistutuksia asiasta. Allekirjoitetut muistutukset yhteystietoineen on jätettävä viimeistään 2.5.2024 kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@rovaniemi.fi

 

 

Sijainti

1. kaupunginosa, Keskusta

Näytä kartalla

Uusin vaihe

Ehdotusvaiheen kuuleminen 3.4. - 2.5.2024
Linkki päätöksiin

Päätöksenteko

Päätösnumero

ROIDno-2018-2254

Käsittelyvaiheet

Kaupunginhallitus 24.9.2018 §349, Vireilletulo 15.10.-29.10.2018, Kaupunginhallitus 24.9.2018 §243,  Valmisteluvaiheen kuuleminen 6.9.-5.10.2023, Tekninen lautakunta 19.3.2024 § 53, Kaupunginhallitus 25.3.2024 § 74, kuulutus Lapin Kansa 2.4.2024, Ehdotusvaiheen kuuleminen 3.4. - 2.5.2024

Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi 016 322 8927, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Hyväksyjä
Valtuusto

Kuvat