Uusimmat asemakaavat

Asemakaavan muutos asemanseutu, Ratakatu

Alueen maanomistaja Senaatti-Kiinteistöt on hakenut asemakaavamuutos ja tonttijakoa 2. kaupunginosan rautatiealueelle (LR).

Alue on nykyisessä asemakaavassa rautatiealue (LR). Suunnittelualue ei kuitenkaan ole tarpeellinen rautatieliikenteen kannalta, mikä mahdollistaa alueen maankäytön uudelleen tarkastelun. Kiinteistöjen sijainti lähellä keskustaa puoltaa kaavan muuttamista asuntorakentamisen sallivaksi.

Senaatti-kiinteistöt on teettänyt alueesta maankäyttösuunnitelman asemakaavamuutoksen tarkastelun pohjaksi vuonna 2017, jossa se on osoitettu kerrostalovaltaiseksi asuntokortteliksi (AK). 

Alueen keskeinen sijainti kaupunkirakenteessa ja siitä johtuva hyvä saavutettavuus edellyttää, että kaavatyön aikana tutkitaan alueen soveltuvuus matkakeskuksen (matka- ja rahtipalvelut), urheilutoimintojen (e. liikuntahalli) ja/tai kulttuuritoimintojen tarpeisiin.

Sijainti

Asemanseutu, Ratakatu, Ratakadun eteläpuoli Rautatieasemalta Oijustien sillalle saakka

Näytä kartalla

Uusin vaihe

Lapin Kansa 14.11.2017 / Vireilletulovaiheen kuuleminen 15.-29.11.2017
Linkki päätöksiin

Päätöksenteko

Päätösnumero

au327

Käsittelyvaiheet
Tekninen lautakunta, kokous 31.10.2017 , § 138
Hyväksyjä