Uusimmat asemakaavat

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa korttelin 9009 viereinen virkistysalue, Vierustie

Tarkoituksena on muuttaa alueen käyttötarkoitus liike- ja toimitiloja palvelevaksi.

 

Lehto Tilat Oyj:n ja kaupungin kesken on laadittu asemakaavoitussopimus, jossa on sovittu alueen kaavoituksen käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista ja periaatteista, joilla kaupunki luovuttaa asemakaavassa mahdollisesti muodostuvan tontin Lehto Tilat Oyj:lle (kaupunginhallitus 22.2.2021 § 51).

Sijainti

Lampela, Vierustien ja Viirinkankaantien kulmaus

Uusin vaihe

Ehdotusvaiheen kuuleminen:     29.4.-30.5.2022
Linkki päätöksiin

Päätöksenteko

Päätösnumero

2021-523

Käsittelyvaiheet

Kaavoituspäällikkö 20.5.2021 (11 §), kuulutus Lapin Kansa 17.11.2021, vireille tulon kuuleminen 18.11.-1.12.2021, kuulutus Lapin Kansa 26.1.2022, valmisteluvaiheen kuuleminen 27.1.-9.2.2022, yhdyskuntasuunnittelun lautakunta 22.3.2022 (§36) , kaupunginhallitus 14.4.2022 (§130), kuulutus Lapin Kansa 28.4.2022, ehdotusvaiheen kuuleminen 29.4.-30.5.2022

 

Lisätietoja: kaavasuunittelija Janne Anttila
puh. 016-3228908, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

 

Hyväksyjä
Kapunginvaltuusto

Kuvat