Yläkemijoen suunta

Auttijärven ranta-asemakaava Metsähallitus sekä yksityiset maanomistajat ovat hakeneet ranta-asemakaavan laatimista Auttijärven, Venejärven ja Karjalanjärven ranta-alueille. Ehdotusvaiheen kuuleminen nähtäville 7.9.-6.10.2020. 5.10.2020