Kaavan tiedot:
Nimi: Paavalniemen osayleiskaava
Kuvaus:

Kaavoituksen tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen kunnan eri osa-alueilla. Rovaniemen maankäyttöä  ohjaavissa suunnitelmissa Paavalniemi on kuvattu taajamatoimintojen alueena, jonne tulisi laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Kuulutettu voimaan 28.5.2020


Päätösnumero: 2006/2013, Yu99
Alue: Paavalniemi
Sijainti: Rovaniemen kaupungin Paavalniemen kylä sijaitsee n. 4 kilometriä Rovaniemen keskustasta lounaaseen Kemijoen itäpuolella.
Uusin vaihe:

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 23.3.2020 §30.


Käsittelyvaiheet:

Tekninen lautakunta 26.11.2013 §222. Vireille tulo 9.6.2014. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 9.-27.6.2014. Kuulutus Lapin Kansa 16.1.2019. Valmisteluvaiheen kuuleminen 17.-30.1.2019. Tekninen lautakunta 24.9.2019 §119. Kaupunginhallitus 7.10.2019 §320. Kuulutus Lapin kansa 16.10.2019. Ehdotusvaiheen kuuleminen 17.10-15.11.2019. Kaupunginhallitus 16.3.2020 §93, Kaupunginvaltuusto 23.3.2020 §30.

Lisätietoa kaavoituksesta antavat ja palautetta vastaanottavat:
Rovaniemen kaupunki
Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi puh. 040-5789283
Kaavasuunnittelija Petteri Lampi puh. 040- 5046755
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Kaavaa koskevat perusselvitykset:
Sweco Ympäristö Oy


Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto
Liitetiedostot Liitetiedostot:

Tiedostot


Kuvat: