Kaavan tiedot:
Nimi: Keskustan osayleiskaava
Kuvaus:

Kaupunginhallitus päätti 7.4.2008 § 130 kohdalla käynnistää Rovaniemen keskusta-alueen maankäyttöä ohjaavan osayleiskaavan valmistelun. Maankäytön vastuualueen näkemyksen mukaisesti yleiskaavan tarkoituksena tulee olla ohjata keskeisen kaupunkialueen kaupunkikuvallista ja toiminnallista kehittämistä. Tekninen lautakunta on päättänyt 29.9.2009 § 131 saataa vireille keskusta-alueen osayleiskaavan laatimisen.
Kaupunginvaltuusto 12.11..2012 §140

Korkein hallinto-oikeus 30.6.2015 on hylännyt valitukset.

Täytäntöönpano kuulutus 8.7.2015 Lapin Kansassa


Päätösnumero: 269/2008, YU71, 2010-11
Alue: 1. kaupunginosa
Sijainti: 1 ja 2 kaupunginosa sekä osia 3, 4, sekä 9 kaupunginosa
Uusin vaihe:

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012, 140§
 
Täytäntöönpano: Kuulutettu voimaan 8.7.2015

Vastuuhenkilö: kaupunginarkkitehti Tarja Outila puh. 040 7012435 email: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi


Käsittelyvaiheet: Kaupunginhallitus 7.4.2008 § 130, Tekninen lautakunta 29.9.2009 § 131, Kuulutus 14.4.2010 Lapin Kansa, Vireilletulo nähtävillä 15.4.-14.5.2010, Rakennemallivaiheen kuuleminen 9.12.2010-31.1.2011, Tekninen lautakunta 24.5.2011, 157§, Kaupunginhallitus 6.6.2011 168§, luonnosvaiheen kuuleminen 9.6.-31.8.2011, Tekninen lautakunta 22.11.2011 § 218, Kaupunginhallitus 28.11.2011 § 378, Tekninen lautakunta 24.1.2012 § 3, Kaupunginhallitus 30.1.2012 § 49, Julkisesti nähtävillä 14.2.-14.3.2012, Tekninen lautakunta 29.5.2012 § 87, Kaupunginhallitus 4.6.2012 § 222, Julkisesti nähtävillä 12.6.-10.8.2012, Kaupunginhallitus 29.10.2012 §437, Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 §140, Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 28.5.2014, Korkein hallinto-oikeus 30.6.2015. Täytäntöönpano kuulutus 8.7.2015 Lapin Kansassa
Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto
Liitetiedostot Liitetiedostot:

Tiedostot


Kuvat:

Kuvat

Viistokuva_vallas_W800_08486_019.jpg
Viistokuva_vallas_W800_08486_019.jpg