Kaavan tiedot:
Nimi: Narkauksen kaivosalueen osayleiskaava
Kuvaus: Gold Fields Arctic Platinum Oy suunnittelee Kuohunki-Nutturalampi-Siikakämä alueelle muutaman kilometrin etäisyydelle Narkauksen kylästä Ranualle päin kaivoksen avaamista. Suunniteltu hanke koskee Nutturalammen, Kuohungin ja Siika-Kämän alueiden platinaryhmän metalleja sisältävää palladium, kulta, kupari, nikkeliesiintymää. Osayleiskaavalla alueelle osoitetaan kaivostoiminnan alueet ja kaivostoiminnan vaatimat yhteydet. Kaivostoiminnan alueen sisällä yleiskaavalla määritellään rakennusten sijoittuminen ja rakennusoikeudet niin, että osayleiskaavaa voi käyttää rakennuslupien myöntämisen perusteena rakennuslupia käsiteltäessä.
Päätösnumero:
Alue:
Sijainti: Suunniteltu alue sijaitsee muutama kilometri Narkauksen kylästä Ranualle päin Särki- Kämäjärven ja Siika- Kämäjärven väliselle ja näiden pohjoispuolisilla alueilla. Tarkempi aluerajaus näkyy liitekartasta.
Uusin vaihe: Tekninen lautakunta 27.3.2007, 38§
Käsittelyvaiheet: Kunnavaltuusto päätti 17.6.2002, että ko.alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen yleiskaava. Kunnanhallitus valitsi 12.8.2002 kaavan laatijaksi Seitap Oy:n. Kaavahankkeen vireilletulo 9.9-20.9.2002, Tekninen lautakunta 27.3.2007 38§,
Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto
Liitetiedostot Liitetiedostot:

Tiedostot


Kuvat: