Kaavan tiedot:
Nimi: Vikajärven osayleiskaavan muutos tilojen 5:128, 5:14 ja 5:103 alueella
Kuvaus: Maanomistajat ovat hakeneet kyseisten tilojen alueelle muutosta voimassa olevaan osayleiskaavaan. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa matkailuun liittyvää yritystoimintaa tilojen 5:128 ja 5:14 alueella. Tilan 5:103 osalta muutoksen tavoitteena on tarkistaa rakennuspaikkojen lukumäärä vastaamaan kaavassa käytettyä mitoitusta.


Päätösnumero: 2019-2314
Alue: Vikajärven kylä
Sijainti: Vikajärvi
Uusin vaihe: Ehdotusvaiheen kuuleminen 18.11.-17.12.2021.

Käsittelyvaiheet: Tekninen lautakunta 24.9.2019 §118, kuulutus 16.10.2019 Lapin kansa. Vireilletulo nähtävillä 17.10.-30.10.2019. Kuulutus Lapin Kansa 13.10.2020. Valmisteluvaiheen kuuleminen 14.10.-27.10.2020. Elinvoimalautakunta 28.9.2021 §170. Kaupunginhallitus 11.10.2021 §383. Kuulutus Lapin kansa 17.11.2021.
Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto
Liitetiedostot Liitetiedostot:

Tiedostot


Kuvat: