Kaavan tiedot:
Nimi: Rajapalojen kaivoshankkeen osayleiskaava
Kuvaus: Rovaniemen ja Ylitornion raja-alueella sijaitsevalle Rajapalojen alueelle on suunnitteilla kulta- ja kobolttikaivos. Rajapalojen kalliopaljastumista, lohkareista ja kallioperästä on otettu vuoden 2012 jälkeen tuhansia näytteitä, joiden kultapitoisuus on merkittävä. Rajapalojen alueelta on kullan lisäksi tunnistettu merkittäviä kobolttipitoisuuksia. Tutkimukset osoittivat koboltin esiintymisen olevan vahvasti sidoksissa kullan esiintymiseen kallioperän eri kerroksissa. Kullan esiintyminen yhdessä koboltin kanssa on lisännyt alueen kiinnostavuutta entisestään, koska koboltti on yksi kriittisistä akkumineraaleista. Kullan ja koboltin lisäksi Rajapaloista ei ole löytynyt muita mahdollisia taloudellisesti hyödynnettävissä olevia mineraaleja.

Hankkeeseen liittyen laaditaan vaihemaakuntakaava sekä osayleiskaavat kummankin kunnan alueelle.

Päätösnumero: 2020-3914
Alue: Rajapalojen alue Rovaniemen ja Ylitornion raja-alueella
Sijainti:
Uusin vaihe: Vireilletulo 25.2.-31.3.2022
Käsittelyvaiheet: Kaupunginhallitus 1.2.2021 §338, Ilmoitus vireilletulosta 24.2.2022 Lapin Kansa, Vireilletulon nähtävillä olo 25.2.-31.3.2022

Lisätietoa kaivoshankkeesta osoitteesta: https://rajapalot.fi
Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto
Liitetiedostot Liitetiedostot:

Tiedostot


Kuvat: