Kaavan tiedot:
Nimi: Yleiskaavan muutos Valionranta-Koskipuisto
Kuvaus:

Kaava on saavuttanut lainvoiman.

Yleiskaavalla ratkaistaan Valionrannan, Koskipuiston ja Antinpuiston maankäyttö. Ratkaisussa huomioidaan virkistyksen, matkailun ja asumisen tarpeet.

Yleiskaavamuutos on käynnistetty kaupungin aloitteesta vuonna 2008. Kaavamuutoksen käynnistämisen taustalla oli 2007 käyty ideakilpailu, jossa etsittiin toteuttajaa tulevalle Valionrannan matkailupalvelualueelle. Voittajaksi valittiin Skanska Talonrakennus Oy:n ja Arinan Kauppa Oy:n ehdotus ”Lumi”. Voittaja kuitenkin vetäytyi hankkeesta 2012.

Kaupunki järjesti 17.2.–12.5.2014 ideakilpailun Valionrannan ja Koskipuiston alueen maankäytöstä ja rakentamisesta.  Kilpailun tavoitteena oli löytää rohkeita maankäyttöratkaisuja kaupungin keskeisten alueiden kehittämiseksi. Painopiste oli matkailussa sekä virkistyskäytössä. Myös asumista voitiin osoittaa osaksi matkailuympäristöä.Kilpailu toteutettiin kutsukilpailuna. Kilpailuun valittiin kolme työryhmää. Voittajaksi valikoitui nimimerkki ”Iltatuulen viesti”, tekijöinä Kukkola-yhtiöt Oy, Arkkitehtitoimisto Viiri-Ylinenpää Oy, Sito Oy sekä Studio Lumart. Yleiskaava laaditaan voittaneen ehdotuksen pohjalta. Kuulutettu voimaan 30.6.2016


Päätösnumero: 440/2008, 1619/2014, YU50, 2009-17
Alue: 4. kaupunginosa
Sijainti: Valionranta, Koskipuisto, Antinpuisto
Uusin vaihe:

Kuulutettu voimaan 30.6.2016


Käsittelyvaiheet:

Tekninen lautakunta 1.4.2008 § 46, Kuulutus 13.5.2009 Lapin Kansa, Vireilletulo nähtävillä 14.5.-27.5.2009, Kaupunginhallitus 2.12.2013 § 484, Kaupunginhallitus 16.12.2013 § 507, Kaupunginhallitus 3.2.2014 § 50, Kaupunginhallitus 22.9.2014 § 401, Kuulutus Lapin Kansa 24.9.2014, päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 25.9.-8.10.2014, Kuulutus Lapin Kansa 6.2.2015, Valmisteluvaiheen kuuleminen 9-27.2.2015, Kaupunginhallitus 13.4.2015 § 153, Osayleiskaavan esittelytilaisuus 14.4.2015, Kuulutus Lapin Kansa 15.4.2015, Kuulutus Lapin Kansa 23.4.2015, Ehdotusvaiheen kuuleminen 16.4.-22.5.2015, Kaupunginhallitus 5.10.2015 § 341, Kuulutus Lapin Kansa 13.10.2015, 2. Ehdotusvaiheen kuuleminen 14.10.-13.11.2015, Kaupunginhallitus 25.1.2016 § 34, Kaupunginhallitus 11.4.2016 § 137, Kaupunginvaltuusto 16.5.2016 § 38

 

Lisätiedot: kaupunginarkkitehti Tarja Outila, puh. 040-7012435
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi


Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto
Liitetiedostot Liitetiedostot:

Tiedostot


Kuvat:

Kuvat