Uusimmat kaavat

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa katu- ja virkistysalueet, Porokatu-Vuonelontie

Voimassa oleva asemakaava ei täysin vastaa katuverkon ja liikenneympäristön nykytilannetta eikä suunniteltuja muutosjärjestelyitä. Yhdyskuntatekniikan yksikkö on tehnyt aloitteen Porokadun liikenneympäristön asemakaavan tarkistamiseksi, jotta suunnitellut kadunparannushankkeet voidaan toteuttaa asemakaavan mukaisesti. Muutosalue käsittää Kajaanintien, Porokadun ja Vuonelontien risteysalueen.

Sijainti

Pullinpuoli, Porokatu

Uusin vaihe

Valmisteluvaiheen kuuleminen 10.-23.3.2023

Päätöksenteko

Päätösnumero

ROIDno-2022-4208

Käsittelyvaiheet

Kaavoituspäällikön viranhaltijapäätös 8.12.2022 § 15, Kuulutus Lapin Kansa 3.2.2023, Vireilletulon kuuleminen 6.-20.2.2023, Kuulutus Lapin Kansa 9.3.2023, Valmisteluvaiheen kuuleminen 10.-23.3.2023

 

Lisätietoa:  kaavasuunnittelija Nicholas Coull, p. 040 7665679, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Hyväksyjä
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta