Uusimmat kaavat

Asemakaavan muutos 9.kaupunginosa korttelit 9061, 9062, 9067 sekä LRT alueet, Vasaratie

Paikkatieto- ja tonttipalvelut on tehnyt aloitteen käytöstä poistettujen teollisuusraidealueiden (LRT) aluevarausten tarpeellisuuden tutkimisesta 9.kaupunginosassa. Tavoitteena on tutkia alueiden tarpeellisuus ja mahdollinen lisäalueiden liittäminen ympäröiviin kiinteistöihin, samalla päivitetään tarvittaessa korttelialueiden käyttötarkoitus, rakennusoikeudet ja muut asemakaavamääräykset.

Sijainti

Teollisuuskylä, Vasaratie

Uusin vaihe

Vireilletulon kuuleminen 6.- 19.9.2023

Päätöksenteko

Päätösnumero

ROIDno-2023-1710

Käsittelyvaiheet

Viranhaltijapäätös 5.6.2023 § 13, Kuulutus Lapin Kansassa 5.9.2023, Vireilletulo nähtävillä 6.-19.9.2023

 

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Laura Ilvesluoto p. 016 322 8995

Hyväksyjä
Tekninen lautakunta

Kuvat