Uusimmat kaavat

Korttelin 98 tontti 1, Piisivalkeantie 5

Asemakaavan muuttaminen tontilla 3-98-1 niin, että tontin asemakaava päivitetään vastaamaan ympäristön rakentamiskorkeutta ja -tehokkuutta.

Sijainti

Ratantaus, Evakkotie-Piisavalkeantien kulmaus

Uusin vaihe

Ehdotusvaiheen kuuleminen 24.4.-23.5.2023.

Päätöksenteko

Päätösnumero

798/2011, AU190, 2011-9

Käsittelyvaiheet
Tekninen lautakunta 24.5.2011 147§, Ilmoitus vireilletulosta 7.9.2011, Vireilletulo 8.-21.9.2011, Luonnosvaiheen kuuleminen 14.2.-27.2.2012. Kuulutus 21.1.2014 Lapin Kansa. Luonnosvaiheen kuuleminen 22.1.-4.2.2014. Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta 21.3.2023 § 51, Kuulutus 21.4.2023 Lapin Kansa, Ehdotusvaiheen kuuleminen 24.4.-23.5.2023.

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Timo Hätönen, p. 0400-451 453,
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Hyväksyjä
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta

Kuvat