Uusimmat kaavat

11. kaupunginosa kortteli 11314 tontti 2 ja viereinen VL-alue, Aitakuja 3

Asemakaavan ja tonttijaon muutoksella tutkitaan kortteleiden 11314 ja 11315 välissä olevan lähivirkistysalueen, VL-alueen liittämistä korttelin 11314 tonttiin 2.

Sijainti

, Pöykkölä

Uusin vaihe

Ehdotusvaiheen kuuleminen sekä tonttijako 28.9.-28.10.2022

Päätöksenteko

Päätösnumero

ROIDno-2021-1860

Käsittelyvaiheet
Kaavoituspäällikkö 20.5.2021 § 12, vireilletulosta ilmoittaminen 17.11.2021 Lapin Kansa, valmisteluvaiheen kuuleminen 18.11-1.12.2021, uudelleen valmisteluvaiheen kuuleminen 20.5.-2.6.2022. Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta 20.9.2022, kuulutus Lapin Kansa 27.9.2022, Ehdotusvaiheen kuuleminen sekä tonttijako 28.9.-28.10.2022
Lisätietoja: maanmittausasiantuntija Timo Raitio puh. 040 522 9179, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Hyväksyjä
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta

Kuvat