Uusimmat kaavat

Asemakaavan muutos 19. kaupunginosa korttelit 21-27, Muurola Pasmantie

Asemakaavan muutoksella tutkitaan kortteleissa 24-26 sekä osassa kortteleita 21,22 ja 27 sekä katu-, erityis- ja virkistysalueilla maankäyttöä tavoitteena selkeyttää alueen asemakaavaa ja kiinteistöjakoa rakennettu ympäristö huomioiden, samalla päivittää aluetta koskevat kaavamääräykset. Muutoksessa tarkastellaan asemakaavan rakentamattomien katualueiden tarpeellisuus ja sijoittuminen sekä yleisten korttelialueiden laajuus ja käyttötarkoitus.

Sijainti

Muurola, Korttelit 21-27, Pasmantie, Muuraintie ja Pajatie

Uusin vaihe

Ehdotusvaiheen kuuleminen 10.3.-11.4.2023.

 

Linkki päätöksiin

Päätöksenteko

Päätösnumero

ROIDno 2022-967, Au545

Käsittelyvaiheet

Kaavoituspäätös, kaavoituspäällikkö 8.3.2022 §5, kuulutus Lapin Kansa 13.4.2022, Vireilletulo nähtävillä 14.-27.4.2022. Kuulutus Lapin Kansa 27.9.2022. Valmisteluvaiheen kuuleminen 28.9.-11.10.2022. Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta 21.2.2023. Kuulutus Lapin Kansa 9.3.2023.

Lisätietoja:
Kaavasuunnittelija Petteri Lampi puh. 040- 5046755 
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Hyväksyjä
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta