Uusimmat kaavat

Asemakaavan muutos 8. kaupunginosa korttelit 8156, 8157 ja 8201 sekä katu-, erityis- ja virkistysalue

Kaupunginhallitus on päättänyt 8.11.2021 § 438 suunnittelualuevarauksesta Senaatti-kiinteistölle asemakaavan muuttamista varten. Tavoitteena muutoksella on, että alueelle saadaan sijoitettua valtion hallinnon tarpeisiin tulevat uudet tilat.

Sijainti

8. kaupunginosa Isoaavan alue, Verstaantie

Uusin vaihe

Ehdotusvaiheen kuuleminen 7.2.-7.3.2024.

Päätöksenteko

Päätösnumero

RoiDNo-2021-3285

Käsittelyvaiheet

Kaavoituspäätös 25.1.2022 § 1, Kuulutus 24.2.2022, Vireilletulo nähtävillä 25.2.-10.3.2022, Kuulutus 3.2.2023 Lapin Kansa, Valmisteluvaihe nähtävillä 6.2.-20.2.2023, Yhydyskuntasuunnittelun lautakunta 18.4.2023 § 65, Kaupunginhallitus 8.5.2023 § 150, Kuulutus Lapin Kansa 6.2.2024, Ehdotusvaiheen kuuleminen 7.2.-7.3.2024.

Lisätietoja: kaavasuunittelija Timo Hätönen puh. 016 322 8914, sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Hyväksyjä
Kaupunginvaltuusto

Kuvat