Uusimmat kaavat

Auttijärven ranta-asemakaava

Metsähallitus sekä yksityiset maanomistajat ovat hakeneet ranta-asemakaavan laatimista Auttijärven, Venejärven ja Karjalanjärven ranta-alueille. Ehdotusvaiheen kuuleminen nähtäville 7.9.-6.10.2020.

Sijainti

Auttijärven, Venejärven ja Karjalanjärven ympäristöt, Autti

Uusin vaihe

Ehdotusvaiheen kuuleminen nähtäville 7.9.-6.10.2020.
Linkki päätöksiin

Päätöksenteko

Päätösnumero

2018-2155, AU373

Käsittelyvaiheet

Tekninen lautakunta 28.5.2019 § 75, Kuulutus 19.6.2019 Lapin Kansa, Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 24.6.-23.7.2019, Valmisteluvaiheen kuuleminen uudelleen nähtäville 24.4.-7.5.2020, Elinvoimalautakunta 25.8.2020 § 118, Kaupunginhallitus 31.8.2020 § 301, Kuulutus 4.9.2020 Lapin kansa, Ehdotusvaiheen kuuleminen nähtäville 7.9.-6.10.2020.

Lisätietoja: kaavan laatija Kimmo Mustonen Kimmokaavasta puh. 0400 703521, sähköposti: kimmo.mustonen@kimmokaava.fi, tai kaavasuunnittelija Timo Hätönen puh. 016 322 8914, sähköposti: timo.hatonen@rovaniemi.fi

Hyväksyjä
Kaupunginvaltuusto

Kuvat