Uusimmat kaavat

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 9. kaupunginosa kortteli 9031 tontit 6 - 8, Hallitie

Asemakaavan ja tonttijaon muutoksella tutkitaan kaupunginhallituksen päätöksen 16.1.2023 § 5 perusteella Hallite 28 ympäristöön kohdistuvan Keskuspesula Oy:n suunnitelmien tavoitteet, jossa mm teollisuuskorttelia laajennetaan nykyiselle EN-alueelle.

Sijainti

Teollisuuskylä, Hallitie 28 ympäristö

Uusin vaihe

Valmisteluvaiheen kuuleminen 10.3.-23.3.2023

Päätöksenteko

Päätösnumero

ROIDno-2022-4420

Käsittelyvaiheet

vs. kaavoituspäällikkö 31.1.2023 § 1, kuulutus Lapin kansa 3.2.2023, vireille tulon kuuleminen 6.2.-20.2.2023, kuulutus Lapin Kansa 9.3.2023, valmisteluvaiheen kuuleminen 10.3.-23.3.2023

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Janne Anttila, puh. 0163228908, janne.anttila@rovaniemi.fi

Hyväksyjä
Yhdyskuntasuunnitelun lautakunta

Kuvat