Uusimmat kaavat

Asemakaavan muutos 3.kaupunginosa korttelissa 111 tontit 11 ja 19, Palkisentie

Rovaniemen kaupungin osaomistama KAS- asunnot on pitkään etsinyt keskusta- alueelta tonttia, jolle voisi toteuttaa ARA - kohteen. Palkisentie  (tontit 3- 111- 11 ja 3- 111- 19) on osoittautunut sijainniltaan soveliaaksi asumiselle. Asemakaavan ja tonttijaon muutoksella tutkitaan tontin asemakaavan muuttamista niin, että mahdollistetaan asuinkerrostalon rakentaminen.

Sijainti

, Palkisentie 47 ja 51

Uusin vaihe

2. vireilletulon kuuleminen 16. - 29.5.2024

Päätöksenteko

Päätösnumero

ROIDno-2023-2462

Käsittelyvaiheet
Vs. kaavoituspäällikön päätös 28.2.2023 § 3, Viranhaltijapäätös 22.6.2023 § 17, Kuulutus Lapin Kansassa 5.7.2023, Vireilletulo nähtävillä 6.-31.7.2023, 2. Vireilletulon kuulutus Lapin Kansassa 15.5.2024, 2. Vireilletulo nähtävillä 16 - 29.5.2024. 
Hyväksyjä
Kaupunginvaltuusto

Kuvat